Recyklohry sú späť – zber starých mobilov pokračuje

Sponzorovaný článok
Najviac starých mobilov minulý rok vyzbierali na Špeciálnej základnej škole v Krupine. Aj vďaka Recyklohrám a vyzbieraným mobilom si vybudovali outoorovú učebňu.
Najviac starých mobilov minulý rok vyzbierali na Špeciálnej základnej škole v Krupine. Aj vďaka Recyklohrám a vyzbieraným mobilom si vybudovali outoorovú učebňu. / Zdroj: Orange

Nie každý spotrebič, ktorý vypovedal službu, patrí automaticky do koša a rozhodne by tam nemal skončiť. Zaslúži si druhú šancu a možno práve naň čaká niekto, komu ešte poslúži. Platí to o mobiloch, tabletoch, ale aj inej spotrebnej elektronike, ku ktorej by sme sa mali správať zodpovedne.

 

Ak zasadíme mobil, nestane sa nič dobré. Ale ak ho prinesieme na recykláciu do školy, jednotlivé komponenty zariadení môžu byť opätovne využité. Orange sa takto prihovára nielen deťom, ale aj dospelým. Nadväzuje tak na svoje dlhodobé aktivity, keď viac ako deväť rokov nielen vzdeláva verejnosť v problematike udržateľnosti a tvorby elektroodopadu, ale zároveň motivuje svojich zákazníkov k jeho aktívnemu zberu. Je podstatné zdôrazniť, že naša zodpovednosť za zariadenie nekončí ani vtedy, ak už je napríklad starý mobilný telefón nefunkčný. Mnoho ľudí však netuší, čo s nepotrebným mobilom urobiť, preto je dôležitá osveta o udržateľnosti a recyklácii elektroodpadu, ktorú šíri Orange. Dlhodobo vo svojich predajniach zbiera staré mobily a posledné roky podporuje aj zber mobilov na školách v rámci programu Recyklohry, do ktorého sa môžu zapájať materské, základné a stredné školy. „Uvedomujeme si, že vzdelávanie o individuálnej zodpovednosti k životnému prostrediu musí začať už na školách,“ uviedla Andrea Ungvölgyi, manažérka pre spoločenskú zodpovednosť a sponsoring v spoločnosti Orange Slovensko

 

 

Cieľom Recyklohrier je systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby v školských zariadeniach na Slovensku. Školy, ktoré sa do programu zapoja pomôžu nielen ochrane životného prostredia, tie najaktívnejšie navyše môžu získať finančný dar v hodnote 1000 € na ďalšie zelené projekty ochrany alebo obnovy životného prostredia vo svojom okolí alebo na zveľadenie verejných priestorov v škole, meste alebo obci, 50 tabletov a tiež odmeny pre usilovných učiteľov. Súťaž trvá od 6. septembra do 2. novembra 2022 a podmienky, ako sa do nej zapojiť, nájdu školy na webe programu Recyklohry. Túto motivačnú súťaž zastrešuje prostredníctvom recyklačného programu Recyklohry spoločnosť ASEKOL SK už po štvrtý raz. „Ak teraz naučíme naše deti, ako zodpovedne pristupovať k odpadom a životnému prostrediu, môžeme očakávať, že budú svoje poznatky šíriť ďalej. Preto sa tešíme, že v tomto projekte opätovne spájame sily práve so spoločnosťou Orange,“ opisuje poslanie spoločného projektu konateľ spoločnosti ASEKOL SK, Ronald Blaho. 

 

Šetrenie surovín a zelené projekty

Nezáleží na tom, či je mobil starší alebo novší, vždy obsahuje množstvo opätovne využiteľných materiálov vrátane vzácnych kovov ako zlato, lítium, či kobalt. Tie sa potom vďaka recyklácii nemusia ťažiť z prírody. Takýmto spôsobom je možné ušetriť tisíce ton nerastných surovín, hektolitre vody či ropy. Zber starých mobilov v uplynulých rokoch najviac ovplyvnila pandémia koronavírusu a vlny zatvárania škôl a následných návratov k prezenčnej výučbe.  Napriek tomu mnohé školy ukázali, že ich žiaci majú o recykláciu záujem, keď sa počas tretieho ročníka Recyklohier podarilo na 258 školách vyzbierať viac ako 26 642 mobilných telefónov. Najviac starých mobilov vyzbierali na Špeciálnej základnej škole v Krupine, v materskej škole v Nižnom Čaji a na základných školách v Kľušove, v Krakovanoch a Iliašovciach. Najväčší počet mobilov vyzbieraných jedným žiakom bol neuveriteľných 254 kusov a najväčší počet mobilov odovzdaných jednou školou bol 622 kusov. Projekty, ktorým sa chcú venovať najúspešnejšie školy sú rôzne, avšak väčšinou sa týkajú obnovy záhrad, starostlivosti o areál školy, školské ihriská alebo vytváranie outdoorových učební tak, aby žiaci mohli byť bližšie k prírode a mohli byť v rámci enviromentálnej výchovy na čerstvom vzduchu. „Sme radi, že sa nám podarilo dosiahnuť takéto pekné výsledky. Žiaci si vďaka tejto úlohe osvojili správny spôsob nakladania s elektroodpadom, čo je pre budúcnosť a ochranu životného prostredia i našej planéty nesmierne dôležité“, povedal Ronald Blaho, konateľ spoločnosti ASEKOL SK. Odmenení neostali len žiaci z piatich najúspešnejších škôl, ostatné školy mali možnosť zabojovať o environmentálne divadielko, lístky do kina či knižnú odmenu.

 

Outdoorová učebňa v Krupine vznikla vďaka zberu starých mobilov

Čítajte viac o téme: Environmentálna výchova
Zdieľať na facebooku