Pre učiteľov by sa mohlo zaviesť environmentálne minimum

Pre učiteľov by sa mohlo zaviesť environmentálne minimum.
Pre učiteľov by sa mohlo zaviesť environmentálne minimum. / Foto: Bigstock

Bratislava 7. apríla (TASR) - Pre učiteľov by sa mohlo zaviesť environmentálne minimum. Koordinátori environmentálnej výchovy by tiež mali byť finančne ohodnotení. Vyplýva to z analýzy "Čo vás v tej škole učia", ktorú vypracovali analytici z Inštitútu environmentálnej politiky a Inštitútu vzdelávacej politiky.
      

Pozícia koordinátora environmentálnej politiky nie je zakotvená v legislatíve. "Príslušná legislatíva vymedzuje kariérnu pozíciu školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, pričom jednou z jeho úloh je koordinovať prierezové témy určené školským vzdelávacím programom," hovoria analytici. Podotýkajú, že zriadenie tejto pozície nie je ani povinné.
      

Pre koordinátora environmentálnej výchovy neexistujú profesijné štandardy. Nemá nárok na znížený základný úväzok ani na príplatok. Koordinátori sú zodpovední za začlenenie envirotém do školských vzdelávacích programov, prípravu plánov, vyhodnotenie enviroaktivít a zabezpečovanie aktívneho zapájania žiakov.
      

"Napriek tomu, že vykonávanie tejto pozície je dodatočnou záťažou, nie je všeobecne zavedený nárok na znížený základný úväzok ani na príplatok," uvádzajú analytici. Dodávajú, že odmeňovanie za výkon tejto pozície je v kompetencii riaditeľa.
      

Plošne sa nevyužíva ani národný portál, ktorý by zhromažďoval alebo sumarizoval prostriedky na výučbu výchovy. Analytici si myslia, že národné portály môžu byť "veľmi cenným informačným zdrojom pre učiteľov a žiakov".
      

"Pregraduálne a ďalšie vzdelávanie učiteľov nekorešpondujú s potrebami systému. Absolventi ekologických a environmentálnych vied prevažne nepôsobia vo formálnom vzdelávaní a ich počet je nízky," tvrdia inštitúty. Každý učiteľ by mal podľa nich absolvovať environmentálne minimum a mať možnosť vzdelávať sa ďalej.
      

Analytici poukazujú, že v školskom roku 2012/13 malo 86,1 percenta kontrolovaných základných škôl koordinátorov environmentálnej výchovy. V niektorých školách to zabezpečovali riaditelia alebo vychovávateľky družiny.
 

Čítajte viac o téme: Environmentálna výchova
Zdieľať na facebooku