Zamestnávatelia a školy chcú skvalitniť matematické vzdelávanie

Matematika potrebuje podľa najnovšej analýzy na základných a stredných školách zásadné zmeny.
Matematika potrebuje podľa najnovšej analýzy na základných a stredných školách zásadné zmeny. / Foto: Bigstock

Bratislava 3. apríla (TASR) – Vysoké školy a zamestnávatelia v posledných rokoch registrujú klesajúcu úroveň matematickej gramotnosti absolventov stredných škôl. Kritická situácia je najmä v STEM odboroch na vysokých školách, ktoré sa zameriavajú na vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku. Podľa predsedu Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka (Smer-SD), ak nechceme byť na konci celoeurópskeho vývoja, musíme k zmenám pristúpiť čím skôr. Uviedol to v utorok počas konferencie Matematické vzdelávanie – zmeny pre budúcnosť. 


Podľa autorov Analýzy požiadaviek vysokých škôl na trhu práce pre absolventov stredných škôl z pohľadu matematickej gramotnosti Dušana Švedu, Milana Ftáčnika a Miroslava Repovského je súčasný stav matematického vzdelávania na slovenských základných a stredných školách z hľadiska kvality nevyhovujúci. Ako uviedli, potvrdzujú to aj medzinárodné merania aj odberatelia absolventov stredných škôl. Vyučovanie má podľa nich reflektovať súčasné trendy. 


Dušan Šveda zo Slovenskej matematickej spoločnosti poznamenal, že cieľom je skvalitniť matematické vzdelávanie tak, ako to požadujú vysoké školy a zamestnávatelia. "V prvom rade chceme zmeniť spôsob vyučovania. Matematika sa má tvoriť, matematika sa nemá učiť," povedal Šveda s tým, že takýchto opatrení je viac. Ide napríklad aj o vzdelávanie učiteľov. "Povinná maturita je v tomto procese niekde na konci. Ak sa nám podarí kroky, ktoré navrhujeme, urobiť, potom na konci tohto procesu môžeme zaviesť povinnú maturitu z matematiky," poznamenal Šveda. Podľa neho by povinná maturita mala byť zavedená najneskôr do roku 2025 s tým, že by bola dvojúrovňová. "Je možné uvažovať o tom, že by niektoré odbory boli z povinnej maturity vyňaté," dodal.      


Petrák uviedol, že v okolitých krajinách EÚ je maturita z matematiky povinná. Ide napríklad o Poľsko, Maďarsko, Rakúsko. V Českej republike sa pripravuje jej povinné zavedenie od roku 2021. Felix Dömeny z Asociácie stredných odborných škôl (SOŠ) Slovenska poznamenal, že každý rok sleduje pokles úrovne matematických schopností žiakov pri vstupe na SOŠ. "Je potrebné s tým niečo robiť. Niektorí žiaci nevedia, ani čo je jedna štvrtina, nemajú logiku," povedal Dőmeny. Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Alena Petáková poznamenala, že už na základných školách registrujú nezáujem žiakov o matematiku. Podľa nej sú za tým aj nekvalitné učebnice, ktoré nie sú obľúbené, nezohľadňujú potreby slabších žiakov alebo sa v nich nachádza málo úloh na precvičovanie, často v ich obsahu chýba základné učivo a praktické úlohy na finančnú gramotnosť. 


"Na trhu práce na Slovensku chýbajú zamestnanci v technických smerov, máme množstvo študentov, ktorí končia humanitné smery a nenachádzajú uplatnenie. Musíme ich varovať, že veľmi ťažko si nájdu uplatnenie aj v budúcnosti, pretože Slovensko je priemyselnou krajinou. Znalosti z matematiky a technických smeroch budú potrebné aj v iných odboroch," povedal prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský. Podľa neho 57 percent absolventov vysokých škôl nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. V prípade SOŠ je to až 64 percent. 

Čítajte viac o téme: Matematika, Veda a technika
Zdieľať na facebooku