Duševné zdravie

Úzkosť u detí neprehliadajte

Úzkosť u detí môžu spúšťať rôzne podnety. Venujte im pozornosť.

Ivana o svojom boji s úzkosťami: Z človeka, ktorý miluje svet, sa stane človek, ktorý sa ho bojí

Strach o seba, o blízkych, o život, o veci, ktoré by iných ľudí ani nenapadli sprevádzajú ľudí s úzkostnou poruchou každý deň. Ivana ňou trpí niekoľko rokov a svoj každodenný boj s Generalizovanou úzkostnou poruchou začala zdieľať aj verejne.

Porucha opozičného vzdoru u detí významne narúša život im aj ich blízkym. Ako s nimi vychádzať lepšie?

Deti s poruchou opozičného vzdoru (ODD) doháňajú vzdorovité správanie do extrému. Typické je pre nich ​​násilné a rušivé správanie voči rodičom, opatrovateľom a iným autoritám.

Syndróm rodičovského vyhorenia. Ako sa mu vyhnúť?

Rodičia majú tendenciu sústrediť sa viac na potreby svojich detí. Mnohí rodičia vkladajú do svojich detí toľko času a energie, že zanedbávajú svoje vlastné potreby. Výsledkom je rodičovské vyhorenie - stav, v ktorom ste natoľko vyčerpaný, že máte pocit, že ste na dne, fyzicky i mentálne.

Naučte deti zdravé stratégie zvládania problémov (copingové stratégie)

Pandémia koronavírusu zvýšila hladinu stresu u každého jednotlivca, vrátane detí aj dospievajúcich. Práve preto by sme teraz viac ako kedykoľvek predtým mali praktizovať zdravé stratégie zvládania emócii a stresu.

Mnoho žien po narodení detí vyhorí ako fakľa. 5 žien hovorí o vlastnej skúsenosti s materstvom a ako ho prežiť spokojnejšie

Hoci sa prípravám na pôrod venuje dnes veľa priestoru, na samotné materstvo a, čo to znamená byť matkou, vás nepripraví nikto. Ani vlastná matka. Je to jedinečná cesta radosti, ale aj omylov, pádov, aj únavy každej jednej ženy, ktorá sa matkou stáva. Prečo sú dôležité hranice a ako sa postarať najskôr o seba, prezradí päť žien, ktoré si všetkými úskaliami materstva prešli.

Psychologička Dagmar Kopčanová: Rok pandémie sa významne podpísal aj na deťoch

Do diskusnej relácie KLUB RODIČOV na tému Deti v pasci - Ako sa podpísal rok pandémie na deťoch prijala pozvanie detská psychologička Dagmar Kopčanová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Reláciu moderuje Andrea Šprochová. 

Psychologička Dagmar Kopčanová:

Do diskusnej relácie KLUB RODIČOV na tému Deti v pasci - Ako sa podpísal rok pandémie na deťoch prijala pozvanie detská psychologička Dagmar Kopčanová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.