Bezpečnosť na internete je o zodpovednosti každého z nás. Facebook vzdeláva deti i dospelých, ako používať sociálne siete bezpečne

Sociálne siete nám umožňujú spájať sa a zbližovať, nachádzať zaujímavý obsah a inšpirovať sa k pozitívnym zmenám. Prinášajú ale aj isté riziká a preto by sme sa mali vzdelávať, ako ich využívať bezpečne.
Sociálne siete nám umožňujú spájať sa a zbližovať, nachádzať zaujímavý obsah a inšpirovať sa k pozitívnym zmenám. Prinášajú ale aj isté riziká a preto by sme sa mali vzdelávať, ako ich využívať bezpečne. / Foto: Bigstock

Spájanie a zbližovanie ľudí sú myšlienky, na ktorých vyrástla najväčšia komunikačná platforma na svete - sociálna sieť Facebook. Tento fenomén v digitálnom svete si od svojho vzniku v roku 2004 získal už 3,3 miliardy aktívnych používateľov mesačne a dokonca 2,6 miliardy ľudí používa aspoň jednu z ich služieb na každodennej báze. Do komunikačnej online rodiny rokmi pribudli ďalšie obľúbené platformy, ako Messenger, Whatsapp či Instagram, ktoré  spoločnosť Facebooku taktiež vlastní a využívajú ich denne ďalšie milióny detí i dospelých. Umožňujú im prístup k vzdelávaniu, umeniu, kultúre i zábave. Inšpirujú k reálnym pozitívnym zmenám v živote a sú tiež prostriedkom zárobku pre mnohé firmy či influencerov. Ich možnosti sú prakticky neobmedzené. Ale ako pri všetkom, čo človek vytvoril so zámerom zlepšenia života ľudí, aj sociálne siete so sebou priniesli riziká.

 

S veľkosťou rastú výhody, ale aj zodpovednosť

„U nás vo Facebooku cítime veľkú zodpovednosť za používateľov našich platforiem a naším cieľom je, aby sa vždy cítili bezpečne, keď rozvíjajú svoje schopnosti, alebo sa spájajú s novými ľuďmi, prípadne spoločnosťami,“ hovorí Daniela Holzerová, Client Solutions Manager zo spoločnosti Facebook zodpovedná za región Blízkeho Východu a severnej Afriky.

 

Facebook vníma bezpečnosť ako kľúčový parameter pri vývoji svojich produktov, ale tiež v manažovaní svojich platforiem. Dôkazom je viac ako 26.9 miliónov nenávistných prejavov, ktoré sociálna sieť odstránila vo štvrtom štvrťroku minulého roka. Žiadny mechanizmus však nenahradí uvedomelosť samotných používateľov sociálnych sietí. Práve oni musia dbať na to, aký obsah uverejňujú online a tiež reagovať na online prejavy iných. A preto je nevyhnutné vzdelávanie. 

 

„Téma bezpečnosti na internete je často prehliadaná a nevenuje sa jej dostatok pozornosti. Keď počujeme príbehy ľudí, ktorým sa nabúrali do osobného účtu, alebo bolo ich online súkromie narušené, povieme si, že nám sa to stať nemôže. Tieto nástrahy však hrozia každému z nás, a preto je vzdelávanie a s ním spojená prevencia mimoriadne dôležitá,“ približuje Michal Ciprich z DigiQ, koordinátor projektu Facebooku o bezpečnosti na internete.

 

Facebook s cieľom vzdelávať ľudí o bezpečnosti na sociálnych sieťach pripravil pri príležitosti Dňa bezpečného internetu v spolupráci s organizáciou DigiQ aj online vzdelávací webinár pre mladých ľudí. Hoci je video primárne určené žiakom a študentom, užitočné informácie môžu pomôcť aj rodičom či učiteľom, ktorí chcú sociálne siete využívať bezpečne. Nájdete ho na facebookovej stránke organizácie DigiQ od 11. februára 2021 o 11:00.

 

Desatoro bezpečnosti na Facebooku

Pokiaľ chceme my dospelí a naše deti využívať výhody sociálnych sietí, mali by sme poznať základné zásady, ktoré nám umožnia eliminovať každodenné riziká na internete. Facebook pre svojich používateľov pripravil desať pravidiel, ktoré nám na tejto ceste môžu pomôcť.

 

1. Buď sám sebou

Všetky sociálne siete, ktoré vlastní Facebook, boli vytvorené s cieľom, aby na nich vznikal autentický a inšpiratívny obsah pre ostatnú komunitu, aby sme na nich mohli byť sami sebou. Pravá identita ľudí vedie k tomu, aby vytvárali obsah, za ktorý sa vedia postaviť, vážia slová, ktoré používajú a hodnotu obsahu, ktorý šíria. Vždy si preto vytvárajte na sociálnej sieti iba jeden oficiálny profil, založený pod svojim vlastným menom.

 

„Na Facebooku nie je priestor na žiadne falošné účty,“ upozorňuje Igor Skokan, ktorý sa venuje Marketing Science za región Európy, Blízkeho východu a Afriky. Dopĺňa, že pokiaľ budete mať viac účtov, Facebook vás môže požiadať o ich odstránenie. Ale takisto môžete pomôcť aj vy a nahlásiť falošné účty či účty, ktoré vám odcudzili identitu a vydávajú sa za vás.

 

V prípade, že vám bola ukradnutá identita, môžete účet nahlásiť na tomto odkaze – facebook.com/impostor

 

2. Buď opatrný pri výbere priateľov

Len vy rozhodujete o tom, kto sa stane vaším priateľom na sociálnej sieti a koho vpustíte do svojho súkromia. Deti ľahko podľahnú lákadlu, že veľký počet priateľov je akousi známkou obľúbenosti, dospelí zase zvažujú, či si vpustiť do svojho súkromia kolegov z práce, šéfa alebo ľudí z biznisu, s ktorými sa nikdy osobne nestretli, no dostanú od nich žiadosť o priateľstvo. Daniela Holzerová z Facebooku odporúča, aby ste dôsledne zvažovali, koho si vpustíte do svojho sveta a ak to už urobíte, aby ste si nastavovali rôzne „úrovne priateľstva“. Môžete tak rozdeľovať ľudí na bližších, vzdialenejších priateľov alebo ľudí z práce a rodiny. „Vďaka takémuto rozdeleniu si môžem vybrať obsah, ktorý chcem zdieľať s každou z týchto skupín,“ vysvetľuje. Dopĺňa, že aj vďaka takémuto rozdeleniu môže človek zostať na sociálnej sieti sám sebou a bude sa tu cítiť bezpečne a v pohode.

 

Facebooku navyše umožňuje používateľom zrušiť či odložiť sledovanie vybraných priateľov na určitý čas. V takom prípade sa ich príspevky nebudú zobrazovať vo vašom News feede. To vám umožní sledovať obsah, ktorý je pre vás v danom období naozaj zaujímavý a relevantný. Facebook o takejto aktivite vášho priateľa neinformuje, preto sa nemáte čoho obávať. Igor Skokan vysvetľuje, že vďaka tejto funkcii máte obsah, ktorý chcete sledovať v News feede plne pod kontrolou a nie je nutné priateľa, ktorý zdieľa nezaujímavý obsah odstrániť zo svojich priateľov.

 

V nastavení súkromia si tiež môžeme blokovať používateľa. „Je to akýsi druh 'neviditeľnosti na Facebooku', čiže osoba sa pre nás stane na Facebooku neviditeľnou,“ vysvetľuje Skokan. Obsah blokovaného človeka následne nedokážeme na sociálnej sieti dohľadať a rovnako nie je daný používateľ schopný dohľadať nás. Tiež sa vzájomne nedokážeme označiť alebo začať konverzáciu.

 

3. Nastav si silné heslo

Ešte stále ľudia podceňujú silu hesiel k svojim účtom alebo digitálnym zariadeniam, a pritom sa na celom svete množia prípady odcudzených účtov, v dôsledku čoho boli zneužité citlivé informácie, ale aj spôsobené reálne finančné škody. Bežne ľudia zadávajú heslá ako šesť núl, svoje priezvisko, dátum narodenia alebo meno svojho miláčika. Prelomenie takýchto hesiel môže trvať hekerom pár minút. Facebook preto odporúča, aby ste silu hesla nepodceňovali ani pri využívaní sociálnych sietí, kde denne zdieľate množstvo citlivých informácií.

 

A ako si vytvoriť silné heslo? „Malo by mať najmenej šesť znakov a malo by sa skladať z čísel, písmen a interpunkčných znamienok,“ približuje Daniela Holzerová. Vyhnúť by sme sa tiež mali ukladaniu hesiel na jedno miesto. Každý účet, ktorý na internete spravujeme, by mal byť  chránený iným heslom. Pokiaľ by vám bol niektorý z účtov odcudzený, v takom prípade je omnoho menej pravdepodobné, že sa heker dostane aj do ďalších vašich účtov.

 

Silu svojho hesla si môžete overiť tu: security.org/how-secure-is-my-password

V prípade, že vám bol odcudzený účet na sociálnych sieťach Facebooku alebo napadnutý vírusom, nahlásiť to môžete tu: facebook.com/hacked

 

4. Pozor na to, čo s kým zdieľaš

Mali by ste všetko, čo sa vo vašom živote stane, zdieľať s celým svetom? Určite nie. „Pamätajte, že keď vytvoríte príspevok na Facebooku, vždy máte úplnú kontrolu nad tým, kto by ho mal vidieť,“ upozorňuje Igor Skokan. Skôr, ako zverejníte príspevok, mali by ste si vybrať skupinu priateľov, ktorej ho chcete ukázať. Možností je viacero - obsah môžete vidieť iba vy, vaši priatelia, najbližší priatelia, priatelia s výnimkou viacerých ľudí alebo úplne všetci. „Treba mať tiež na pamäti, že ak príspevok dovolíte vidieť všetkým, môžu ho vidieť aj ľudia, ktorí nie sú vaši priatelia,“ pripomína Skokan.

 

5. Nahlás obsah, ktorý porušuje naše zásady komunity

„Pre obsah, ktorý porušuje pravidlá, nie je miesto, a platí to aj na Facebooku,“ hovorí Daniela Holzerová. Ľudia by sa podľa jej slov mali na sociálnej sieti cítiť bezpečne. „Sme tu pre vzdelávanie, spoznávanie nových ľudí, šírenie myšlienok, rozvíjanie spoločných vášní a záujmov. Nepripúšťame obťažovanie, urážky, ani šikanu,“ upozorňuje. 

 

Ak sa na sociálnych sieťach stretnete s obťažovaním, šikanovaním alebo iným neprijateľným správaním, pri každom príspevku, komentári a profile nájdete tlačidlo „nahlásiť“. „Keď sa obsah nahlási, skontrolujeme ho a ak porušuje normy našej komunity, odstránime ho, aby ste sa cítili bezpečnejšie,“ vysvetľuje Holzerová. Tímy Facebooku pracujú 24-hodín denne, 7 dní v týždni a v 50 jazykoch. Ich úlohou je vytvárať bezpečie pre používateľov všetkých platforiem Facebooku. Môžete ich upozorniť na akýkoľvek obsah – stránku, príspevok alebo skupinu. „Kedykoľvek uvidíte niečo, čo porušuje vaše súkromie alebo bezpečnosť, nahláste to,“ vyzýva Holzerová.

 

6. Kontrolujte si nastavenia polohy

Sociálne siete umožňujú používateľom aj zdieľanie svojej aktuálnej polohy. Ľudia sa radi delia o zážitky zo zaujímavých akcií, reštaurácií či barov, na ktoré chcú iných upozorniť aj zdieľaním svojej aktuálnej polohy. Igor Skokan ale upozorňuje, že zverejňovanie polohy môže byť bez nastavenia súkromia nebezpečné. „Takéto údaje by mali byť správne chránené,“ hovorí. Odporúča, aby ste zdieľanie polohy vždy vopred zvážili. Pokiaľ ste náhodou svoje rozhodnutie s označením lokality, kde sa nachádzate, s odstupom času zmenili, môžete označenie svojej polohy odstrániť aj neskôr.

 

7. Prihlasuj a odhlasuj sa bezpečne

Na Facebook, Instagram, Messenger či Whatsapp sa vieme prihlásiť z rôznych zariadení. Najčastejšie to býva náš smartfón alebo počítač. Deti sa ale na sociálne siete bežne prihlasujú aj na cudzích zariadeniach, napríklad v škole, u kamaráta doma alebo na dovolenke. „Dôležité je, aby ste sa vždy z takéhoto zariadenia odhlásili, aby ste si chránili svoj účet,“ zdôrazňuje Holzerová.

Facebook poskytuje aj nástroje, ktoré vás informujú, ak sa niekto pokúsi prihlásiť do vášho účtu z neznámeho zariadenia alebo prehliadača. Vždy sa s takýmto upozornením stretnete aj po kúpe nového smartfónu či počítača, keď sa prihlasujete po prvýkrát. Pokiaľ viete, že ste sa na takomto zariadení v danej chvíli neprihlasovali vy, môžete si účet okamžite zablokovať. Facebook má tiež funkciu, ktorá vám umožní odhlásiť sa zo zariadení, ktoré ste prestali používať.

 

Ideálnou možnosťou z pohľadu bezpečnosti účtu je aj nastavenie dvojfaktorovej autentifikácie. „Po jej zapnutí sa zobrazí výzva na zadanie špeciálneho kódu zakaždým, keď sa pokúsite prihlásiť na Facebook z iného počítača, telefónu alebo prehliadača,“ vysvetľuje Holzerová.

V časti Nastavenie zabezpečenia nájdete zoznam všetkých prehliadačov a zariadení, ktoré boli nedávno použité pri prihlasovaní do vášho účtu. V tejto časti sa môžete z ktoréhokoľvek z nich odhlásiť.

 

8. Dávaj si pozor na podvodníkov

Tak ako v reálnom svete, aj na sociálnych sieťach sa môžete stretnúť s ľuďmi, ktorí nemajú najlepšie úmysly. Vynaliezavých podvodníkov v online svete stále pribúda a neustále skúšajú nové taktiky na dôverčivých ľudí. Igor Skokan upozorňuje, že častým prípadom, ako napadnú vaše konto je prostredníctvom správ odoslaných od vašich priateľov, v ktorých nájdete nejakú linku, na ktorú vás žiadajú kliknúť. „Ak dostanete žiadosti o priateľstvo od celebrít, slávnych športovcov či streamerov, ktorých ste nikdy nestretli, tak na to neodpovedajte,“ radí. Spravidla ide o falošné účty a ľudia za nimi majú zvyčajne veľmi zlé úmysly.

 

9. Pravidelne si kontroluj nastavenia súkromia

Z času na čas by ste si mali skontrolovať a nanovo nastaviť svoje súkromie na Facebooku. Vďaka tomu získate prehľad o tom, čo zdieľate, ako aj kontrolu nad tým, kto vidí vašu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. „Všetko je vo vašich rukách. Tu ste zodpovední vy,“ zdôrazňuje Holzerová.

 

Nastavenie a kontrolu súkromia môžete urobiť na stránke: fb.me/privacycheckup.

Viac informácií o ochrane svojho súkromia na Facebooku sa dozviete aj na facebook.com/about/basics

 

10. Pravidelne si kontroluj nastavenie zabezpečenia

„Otázka nastavení súkromia je veľmi dôležitá“ pripomína Igor Skokan. Odporúča, aby sme využívali sekciu Nastavenie bezpečnosti. Tá nám umožní oboznámiť sa s našimi aktuálnymi nastaveniami zabezpečenia účtu a tiež ich posilniť.

 

Spoločnosť Facebook má nulovú toleranciu voči obsahu, ktorý porušuje ich normy komunity. Napríklad zdieľanie intímnych fotografií bez súhlasu ľudí na nich jasne porušuje akékoľvek zásady. Rovnako je zakázané aj vyhrážanie pod hrozbou zverejnenia takýchto materiálov. „Odstraňujeme fotografie zdieľaných z dôvodu pomsty alebo bez súhlasu zobrazených osôb. Rovnako aj fotografie alebo videá zobrazujúce sexuálne násilie,“ opisuje.

 

Takéto situácie sa môžu stať každému a dejú s po celom svete. „Mnohí ľudia, ktorým sa stanú, sa cítia osamelo, nepríjemne a ťažko hľadajú pomoc. Tu však nie je priestor na hanbu,“ zdôrazňuje Igor Skokan.  Dodáva, že ak nejaká osoba poruší vaše práva, musí za to niesť aj následky.

 

Na tejto stránke nájdete Normy komunity Facebook: facebook.com/communitystandards/

 

„Pamätajte, že vždy môžete v takýchto situáciách požiadať o pomoc a spoľahnúť sa na ostatných, ktorí vám radi pomôžu v špecifickej situácii, nech sa už stane čokoľvek“ pripomína Skokan. Nemajte obavy požiadať o pomoc najbližších priateľov, rodinu a ďalších ľudí, ktorí môžu v tejto veci konať. Obrátiť sa ale môžete aj na tiesňovú linku pre deti a mládež.

 

Tiesňová linka pre deti a mládež – 116000

 

Kyberšikanovanie môžeme zastaviť spoločne  

Ak sa v našom okolí deje neprávosť, nemali by sme sa prizerať. „Vždy je potrebné reagovať, ak vidíme, že je na niekom páchané násilie alebo nenávisť. A je jedno, či hovoríme o online alebo offline prostredí,“ hovorí Daniel Bunda z organizácie EDUMA.

„Kyberšikanovanie nie je nič iné ako násilie prostredníctvom digitálnych technológií,“ upozorňuje Daniel Bunda. Vysvetľuje, že ide o násilie v reálnom svete, ktoré existovalo aj doteraz, no prenieslo sa do online sveta pomocou digitálnych nástrojov.

„Zneužívanie online je urážanie druhých prostredníctvom internetu, či už je to cez fotky, texty, rôzne grafiky aj cez hudbu,“ dopĺňa psychologička Natália Babicová z organizácie DigiQ. Upozorňuje, že šikanovanie v online priestore sa od toho klasického líši v dvoch veciach.

 

Jednou z nich je nepretržitý prístup agresora k obeti. Ak je človek ohrozovaný naživo, môže sa tak diať na určitých miestach, ako napríklad v triede, na chodbe alebo na toalete. Keď tieto priestory opustí, môže si vydýchnuť a nájsť pocit bezpečia napríklad doma. V prípade kyberšikanovania je však človek v neustálom ohrození ak má zapnutý telefón. Pred útokmi agresora nedokáže uniknúť doma vo svojej izbe, v obchode, ani na zahraničnej dovolenke. Psychologička upozorňuje, že takéto správanie je veľmi nebezpečné aj preto, lebo môže byť prehlbované. Môžu vznikať nové komentáre, zdieľania a ubližovanie naberá stále väčší rozmer. „Problém sa prehlbuje a pre obeť sa stáva stále náročnejším,“ vysvetľuje.

 

Druhou črtou kyberšikanovania, ktorá podčiarkuje jeho veľký dopad, je neobmedzené publikum. „Veľa z nás si myslí, že niečo, čo zavesíme na internet, sa dá ľahko vymazať. Toto vo väčšine prípadov nie je pravda,“ zdôrazňuje Bunda. Tento obsah býva zdieľaný na rôznych miestach a ten, kto ho uverejnil nad ním stratí kontrolu.

 

Kyberšikanovanie nemožno prehliadať, pretože má veľmi vážne dopady na obeť. „Je za ním stres, úzkosť, znížená sebaúcta, sebavedomie a v horších prípadoch môže dôjsť aj k sebapoškodzovaniu,“ vysvetľuje psychologička. Dodáva, že kyberšikanovanie je z viacerých pohľadov možno ešte nebezpečnejšie ako ubližovanie offline. Myslí si, že by sme mali byť empatickejší a nemali by sme posudzovať takéto konanie podľa seba a svojich štandardov. To, čo by nám neublížilo, iného môže intenzívne zasiahnuť.

 

A prečo sa ľudia uchyľujú ku kyberšikanovaniu? Prečo niečo také zraňujúce robia?

„Mnohí z vás si možno povedia, že sa to deje preto, lebo sú na internete anonymní. To je z jednej časti pravda, ale nie úplná,“ hovorí Natália Babicová a dodáva, že mnohí ubližujú online aj pod svojimi reálnymi profilmi a menami. Dôvodom je podľa nej tzv. kokpitový efekt. Daniel Bunda približuje, že ide o jav, ktorý si ako prví všimli vojaci amerických bombardérov počas 2. svetovej vojny. Štúdie ukázali, že tí vojaci, ktorí zabíjali zhodením bômb stovky či tisíce nepriateľov vyrovnávali sa s tým omnoho ľahšie ako vojaci, ktorí ich museli zabíjať zoči voči na zemi. „Veľmi podobný mechanizmus sa vyskytuje v prípade kyberšikanovania a zneužívania online. Páchatelia nevidia obeť a jej utrpenie zblízka. Preto im príde ľahšie konať,“ opisuje Bunda.  Agresori vidia len to, čo obeť píše, no ide o neverbálnu komunikáciu a tá ich pozornosti uniká. Práve vďaka tej mnohí prestanú ubližovať druhej osobe.

 

Ako reagovať na kyberšikanovanie?

Ak sa sami stanete obeťou kyberšikanovania, vždy existujú možnosti, ako takéto správanie agresora zastaviť.

 

Čo robiť, ak ste sami obeťou kyberiškanovania

  • Nereagujte na agresiu agresiou, ale môžete napísať, že s niečím nesúhlasíte a že vás to uráža.
  • Ak ide o opakovaný útok alebo potrebujete pomoc, povedzte o tom niekomu dospelému – učiteľovi,  rodičovi, opatrovníkovi alebo detskému psychológovi. Osobe, ktorej dôverujete a bude vás brať vážne. Mladí ľudia sú schopní vyriešiť takéto situácie, ak sa stanú oporou pre obete a ukážu, že ich je viac a nesúhlasia s ubližovaním iným.
  • Nahláste nenávistný prejav na sociálnej sieti.
  • Zablokujte si ľudí, ktorí vás zneužívajú alebo vás urážajú.
  • Ak potrebujete anonymnú pomoc, zavolajte na linku dôvery.

 

„Dôležitá je aj reakcia svedkov. Pri kyberšikanovaní máme na jednej strane obeť a na druhej strane agresora. Všetci ostatní sú svedkami. Sú zväčša najväčšou skupinou a preto je dôležité, aby reagovali,“ dopĺňa Babicová. Hovorí, že by sme sa nijakým spôsobom nemali pridávať k agresorom – nelajkovali ich aktivity, nekomentovali urážlivý obsah ani ho nezdieľali. Mali by sme byť obeti oporou a spýtať sa, čo potrebuje.“

 

Bezpečnosť na internete je čoraz naliehavejšou témou, ktorá si vyžaduje vzdelávanie a zodpovedný prístup každého jedného z nás. Pandémia ešte umocnila čas, ktorý na internete dospelí i deti trávia. Venujme preto čas informáciám, ktoré nám pomôžu k tomu, aby sme dokázali využívať výhody vymožeností modernej doby a aby nám technológie naozaj slúžili k lepšiemu a pohodovejšiemu životu.   

 


Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Facebook. / Publikované: 11.2.2021
Zdieľať na facebooku