Vybrali ste už s deťmi strednú školu? Máte už iba pár dní

  

Čas dokedy deviataci môžu podať prihlášku na vybranú strednú školu na štúdium v školskom roku 2015/2016 sa kráti. Na definitívne rozhodnutie majú už iba 10 dní.

Urobiť jedno z najväčších rozhodnutí v živote dieťaťa nie je jednoduché. Netreba si to však nechávať na poslednú chvíľu. Aj správne vyplnenie a  doručenie dokladov si vyžaduje svoj čas. V týchto dňoch informujú žiakov výchovný poradcovia o postupe, aby študenti a ich rodičia nič nezanedbali. Termín na podanie prihlášky na stredné školy pre školský rok 2015/2016 je stanovený na 10. apríla 2015.

Informácie o možnostiach štúdia, ako aj počtoch prijímaných uchádzačov nájdete na stránke Školských výpočtových stredísk. O tom, ako sa správne rozhodnúť sa viac dočítate aj v článku Ako vybrať pre dieťa strednú školu.

Prihlášky na stredné školy pre školský rok 2015/2016

Žiaci môžu podať prihlášky na dve rôzne stredné školy, prípadne dva rôzne študijné odbory v rámci jednej strednej školy. Svoje prihlášky odovzdávajú riaditeľovi príslušnej základnej školy, ktorú žiaci navštevujú. V prípade, že uchádzač nie je žiakom základnej školy, podáva svoju prihlášku priamo na vybranú strednú školu.

 

Ak mal žiak záujem o štúdium na strednej škole, kde je potrebná talentová skúška, svoju prihlášku bol povinný odovzdať do 20. februára 2015. Pre ostatné odbory je termín odovzdania prihlášky na štúdium na strednej škole stanovaný do 10. apríla 2015.

Žiaci, ktorí si už podali prihlášky na školy, ktoré vyžadujú talentové skúšky a neuspeli, môžu si podať ďalšie dve prihlášky v riadnom termíne.

Riaditeľ strednej školy pri prijímaní žiakov zohľadňuje:

1) výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl;

2) či bol uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády;

3) či bol víťazom v súťaži, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa žiak uchádza.

Termíny prijímacích skúšok na stredné školy

25. marec až 15. apríl 2015 – overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača, konkrétny termín skúšok si určí každá škola
11. máj 2015 (pondelok) – prvý termín, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v utorok 12. mája
14. máj 2015 (štvrtok) – druhý termín, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v piatok 15. mája
6. jún 2015 – najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok
16. jún 2015 (utorok) – druhé kolo prijímacích pohovorov, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť v stredu 17. júna

 


Zdroj: iedu.sk // Foto: Bigstock

Zdieľať na facebooku