Cena Generácia 3.0 zviditeľní najlepšie vzdelávacie projekty na Slovensku a rozšíri ich do ďalších škôl

Aj na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sa snažia vzdelávať inovatívne a v rámci svojich možností zlepšovať vzdelávanie na Slovensku. Nadácia Pontis sa rozhodla ich prístupy oceňovať a podporiť ich šírenie do ďalších vzdelávacích inštitúcií.
Aj na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sa snažia vzdelávať inovatívne a v rámci svojich možností zlepšovať vzdelávanie na Slovensku. Nadácia Pontis sa rozhodla ich prístupy oceňovať a podporiť ich šírenie do ďalších vzdelávacích inštitúcií. / Foto: Shutterstock

Sú školy a vzdelávacie inštitúcie, kde aj dnes chodia deti rady. Ich učitelia nečakajú na zmeny zhora, ktoré už celé roky neprichádzajú. Hľadajú spôsoby, ako meniť vzdelávanie sami tam, kde sú. Častokrát bez finančnej či materiálnej pomoci, na úkor vlastného voľného času. S odhodlaním robia to, čo považujú za správne. Nadácia Pontis chce tieto prístupy a ľudí, ktorí za nimi stoja, oceniť a napomôcť ich rozšíreniu do ďalších škôl.

 

Zmena vzdelávania v slovenských školách nemusí čakať na reformu

Nadácia Pontis je jednou z kľúčových mimovládnych organizácií podporujúcich vzdelávanie na Slovensku. Len vlani investovala do školstva 1,4 milióna eur. Považuje rozvoj vzdelávania za dôležitý a aj Cenou Generácia 3.0 chce prispieť k rýchlejšiemu zlepšovaniu jeho úrovne. Týmto ocenením plánuje zviditeľniť prácu ľudí, ktorí už dnes vzdelávajú vo svojom okolí deti inak a môžu byť  inšpiráciou pre mnohých ďalších.

„Chceme spoznať všetky inovatívne moderné vzdelávacie prístupy, ktoré najlepšie rozvíjajú deti pri vzdelávaní. Preto sme sa rozhodli zorganizovať cenu, kde sa budeme snažiť tieto najlepšie prístupy zároveň zviditeľniť,“ vysvetlil Norbert Maur, programový manažér Nadácie Pontis zodpovedný za program Generácia 3.0.

 

 

J. E. Adam Sterling, veľvyslanec USA na Slovensku, vyzdvihol úspechy v pokroku Slovenska za posledné dve desaťročia, no vyslovil obavy, či vzhľadom na stav nášho vzdelávania môže Slovensko v dobrom trende svojho rastu pokračovať. „Pokračovanie v rozvoji Slovenska závisí od znalostnej ekonomiky a tá závisí od vzdelávania,“ upozornil Sterling.

 

Do finále postúpilo 15 projektov, zvíťazia 3

Nadácia Pontis vyhlásila Cenu Generácie 3.0., do ktorej mohli byť nominované školy a mimovládne organizácie. Prihlásených bolo 53 projektov a z nich odborná porota vybrala 15 najlepších príkladov dobrej praxe. Pri výbere zohľadňovali viaceré kritériá. Prihliadali na to, do akej miery je projekt šíriteľný, zohľadňuje rovnosť šancí, alebo či je finančne efektívny.

„Pri výbere projektov sme zohľadňovali ich zameranie, možnosti na ďalšie šírenie a aj inovatívnosť, aby sa naplnil cieľ Nadácie Pontis – oceniť tých, ktorí formujú vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí,“ približuje Jana Kontúrová, členka Poradnej rady programu Generácia 3.0. Podľa odborníkov totiž nasledujúce dve dekády prinesú prevratné technologické a spoločenské zmeny, ktoré zásadne ovplyvnia náš doterajší spôsob života a práce. „Je dôležité, aby sa takéto prístupy dostali k čo najviac deťom, žiakom, mladým ľuďom a ovplyvnili tak generáciu, ktorá vstúpi do pracovného života o päť či desať rokov – generáciu 3.0,“ dodáva J. Kontúrová, členka Poradnej rady Generácie 3.0 a riaditeľka ZŠ v Bošanoch.

 

Z 15 finalistov vyberie odborná porota 3 najlepšie moderné prístupy vo vzdelávaní a Nadácia Pontis ich ocení 3. mája 2017 v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

„Tí, ktorým nie je ľahostajné, akým spôsobom sa naše deti učia, si zaslúžia spoločenské uznanie. Preto sme sa rozhodli oceniť ich a verejne im poďakovať,“ hovorí Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. K víťazstvu sa viaže aj finančná podpora až do výšky 10 000 eur.

 

Na Cenu Generácia 3.0 prišlo celkovo 53 nominácií.

  • 34 z mimovládnych organizácií
  • 11 zo základných škôl
  • 7 zo stredných škôl
  • 2 z  vysokých škôl

 

Prehľad všetkých 15 finalistov s ich krátkym predstavením si môžete pozrieť TU.

 

Efektivita prístupov je pri podpore najdôležitejšia

Cieľom Nadácie Pontis je podporovať overené a najefektívnejšie prístupy. Podľa riaditeľky nadácie Lenky Surotchak sa v posledných rokoch na Slovensku neinvestovalo do vzdelávania efektívne. „Keď sme si analyzovali dopady projektov, zistili sme, že 90 percent z nich riešilo iba kompenzačné potreby tejto krajiny a škôl. Len veľmi malé percento bolo transformačné. Teda také, ktoré posúva dopredu krajinu, školy, učiteľov a žiakov. Aj toto sme chceli zmeniť,“ zdôraznila Surotchak.

 

 

Generácia 3.0 bude realizovaná za podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku. V rámci tejto spolupráce prinesú na Slovensko amerických odborníkov, ktorí budú Nadácii Pontis nápomocní práve pri meraní dopadu jednotlivých projektov.

 

Vytvoria mapu inovátorov vo vzdelávaní

Nadácia Pontis má už skúsenosti s vytvorením rozsiahlej mapy ľudí, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní spoločnosti tzv. mapy sociálnych inovátorov. Dnes si dali za cieľ vytvoriť podobnú mapu ľudí v oblasti vzdelávania. Sú presvedčení, že spájanie ľudí je niečo, čo môže prinášať viditeľné zmeny skôr.

„V Nadácii Pontis sme identifikovali desiatky skvelých prístupov, ktoré sa usilujú o podobné ciele a zároveň hľadajú financovanie na svoju činnosť. Veríme, že zlepšenie vzdelávania na Slovensku dosiahneme skôr, ak sa nám ich podarí prepojiť, ak spolu budú komunikovať a deliť sa o know-how,“ hovorí L. Surotchak.

Pontis začal podobne pred niekoľkými rokmi s oceňovaním zodpovedných firiem Cenou VIA BONA Slovakia. Ich zviditeľňovaním sa stali inšpiráciou aj pre mnohé iné firmy a dnes vidia vo filantropii firiem veľký posun. Podobný vývoj očakávajú aj pri oceňovaní dobrých príkladov z praxe vo vzdelávaní.

Zdieľať na facebooku