Nezostaň bez práce! Študuj to, čo dnes zamestnávatelia hľadajú

Zuzana Gránska
Sponzorovaný článok
Absolventi technických odborov zameraných na IT dnes patria k najvyhľadávanejším na trhu práce. T-Systems ponúka vzdelávací program, vďaka ktorému sa študenti zaradia v tejto oblasti medzi vyhľadávaných odborníkov.
Absolventi technických odborov zameraných na IT dnes patria k najvyhľadávanejším na trhu práce. T-Systems ponúka vzdelávací program, vďaka ktorému sa študenti zaradia v tejto oblasti medzi vyhľadávaných odborníkov. / Foto: Bigstock

Absolventi technických odborov zameraných na IT dnes patria k najvyhľadávanejším na trhu práce. Ak chceš mať hneď po škole dobre platenú prácu aj ty, prihlás sa na štúdium duálneho programu spoločnosti T-Systems Slovakia. Zostáva ti už iba pár dní.

 

Duálne vzdelávanie v T-Systems Slovakia

Trojročné vyššie odborné štúdium v odbore 2695Q Počítačové systémy (ISCED 5B) je vhodné pre všetkých absolventov stredných škôl, ale aj gymnázií, ktorí by radi získali cenné praktické skúsenosti v tomto odbore.

Po ukončení štúdia sú absolventi štúdia pripravení na prácu v oblasti špecializovanej správy serverov, sietí, diskových polí, databáz a iných informačných a komunikačných technológií. Nadobudnú dostatočné technické i komunikačné znalosti a zručnosti pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom.

 

Viac sa o štúdiu dozvieš aj na: myt-systems.sk/vzdelavanie


Čomu sa budeš počas štúdia venovať?

Študijný program je výrazne zameraný na získavanie praxe. Pozostáva z troch vzájomne sa doplňujúcich predmetov:

  • odborné IKT predmety zamerané na rozvoj do hĺbky (55 %)
  • odborné predmety mimo IKT, zamerané na rozvoj do šírky (25 %)
  • predmety zamerané na jazykové a sociálne zručnosti (20 %)

 

V rámci štúdia účastníci absolvujú odbornú prax priamo v spoločnosti T-Systems Slovakia v nasledovnom rozsahu:

  1. ročník –6 týždne súvislej praxe
  2. ročník – 10 týždňov súvislej praxe  a 40 dní priebežnej praxe počas šk. roka
  3. ročník – 20 týždňov súvislej praxe  a 32 dní priebežnej praxe v 1.polroku šk. roka

 

Prihlášky na duálne vzdelávanie

Na štúdium v spoločnosti T-Systems Slovakia sa musíš prihlásiť prostredníctvom aplikácie spoločnosti už na priamo otvorenú pozíciu Študent duálneho vzdelávania. Termín prihlásenia je do 20.05.2016.

Sem musíš vložiť svoj štruktúrovaný životopis a motivačný list, kde opíšeš, prečo chceš študovať tento odbor a aké sú tvoje znalosti a zručnosti. Na základe svojho životopisu budeš následne pozvaný na pohovor priamo do spoločnosti. Pohovor prebieha z časti v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku a zisťuje sa tu tvoja odborná, jazyková, ale aj osobná pripravenosť a vhodnosť na toto štúdium.

„Väčšinou máme približne 5 pohovorov v jeden deň a okrem osobného pohovoru prebieha aj tímová aktivita, niečo ako mini assessment centrum, kde pracujú na spoločnej úlohe všetci zúčastnení študenti. Cieľom je zistiť, ako vedia pracovať v tíme, ako sa vedia zorganizovať a skoordinovať a tiež dodržať časovú hranicu resp. zmanažovať si čas, čo najefektívnejšie,“ priblížila priebeh prijímania nových študentov Andrea Lovacká z T-Systems Slovakia.

 

Ak zvládneš pohovor v T-Systems

Kľúčové je uspieť na pohovore v T-Systems. Či sa ti to podarilo sa dozvieš najneskôr do 2 týždňov od konania pohovoru. V prípade, že uspeješ, dostaneš zároveň aj ďalšie inštrukcie, ako postupovať ďalej.

Budeš sa musieť prihlásiť elektronicky aj na Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Košiciach, pretože s ňou T-Systems toto vzdelávanie realizuje. Následne ťa škola zaeviduje a v júni ťa pozve na prijímačky k nim do školy. Tie budú pozostávať z odborného testu zo základov IKT (informačno-komunikačných technológií) a z testu z anglického jazyka.

Ku prijímacej skúške budeš musieť predložiť potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania od budúceho zamestnávateľa – spoločnosti T-Systems Slovakia, s.r.o., ktorá týmto potvrdzuje, že pripraví uchádzača na výkon povolania alebo odborných činností v systéme duálneho vzdelávania. Uvedené potvrdenie môžeš získať len na základe absolvovania osobného pohovoru v termíne od 1.1.2016 – 31.05.2016 v spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. Prijímačky v škole sa budú konať v treťom júnovom týždni. Následne sa študenti dozvedia finálnu odpoveď a od septembra 2016 môžu začať so štúdiom.

 

Kritériá prijatia nájdeš aj tu.

 

Zaujíma ťa, čo hovoria o svojej skúsenosti samotní študenti?

"Duálne vzdelávanie v spoločnosti T-Systems vnímam ako študent veľmi pozitívne. Som absolventom SPŠ Elektrotechnickej v Prešove a prihlásenie sa do tohto štúdia vôbec neľutujem, skôr naopak - beriem to ako veľkú šancu niečo sa naučiť v oblasti IT, presadiť sa a získať zručnosti v reálnom pracovnom prostredí na skutočných strojoch.  Nejde tu len o známky, ale aj o tvorivého ducha, záujem, nápady. Ak to máte, určite s vami bude T-Systems počítať aj do budúcnosti, ale samozrejme, že sa musíte aj učiť. Toto štúdium som si zvolil hlavne preto, lebo sa nachádza v mojom odbore, ktorý som študoval 4 roky a podľa môjho názoru mi dokáže dať oveľa viac ako vysoká škola, hlavne čo sa týka zručností, ktoré budem naozaj v živote potrebovať. Ak by sa ma niekto opýtal, či by som sa na toto štúdium prihlásil znova, odpoveď by bola jednoznačná - áno."
Jaro Makara, študent  1. ročníka


“Po ukončení strednej školy som sa rozhodovala medzi vysokou školou a duálnym vzdelávaním. Duálne vzdelávanie si ma získalo množstvom praxe, ktorú poskytuje svojím študentom. Po dvoch mesiacoch štúdia musím povedať, že som si zvolila dobre. Vyhovuje mi triedny kolektív, v ktorom si navzájom pomáhame. Tým, že nás je málo, tak je iný (individuálnejší) aj prístup vyučujúcich a zamestnancov firmy. Dvakrát týždenne máme prax vo firme, kde sa okrem odborných predmetov dozvedáme aj o iných činnostiach, ktoré sú pre chod firmy dôležité. Dôraz sa na našom štúdiu kladie aj na výučbu anglického a nemeckého jazyka, ale aj vystupovanie a prezentovanie sa.“

Radka Semjanová, študent 1. ročníka


“Oceňujem, že na vyučovaní preberáme predmety, ktoré naozaj v praxi využijeme. Za výhodu považujem aj to, že nám T-Systems umožňuje pracovať v spoločnosti aj v lete a vieme si tak popri štúdiu zarobiť nielen počas roka, ale aj cez prázdniny. V T-Systems som zatiaľ spokojný, veľa som sa tu naučil či už v oblasti Linuxu, databáz alebo sietí a hlavne máme možnosť si to všetko vyskúšať v praxi.“
Gabriel Kandra, študent 2. ročníka

 

"Moje prvé dojmy z tohto štúdia sú veľmi dobré, za krátky čas od začiatku štúdia som sa naučila veľa nových vecí, páči sa mi že sa učíme všetko od základov. Takisto som spokojná aj so spolužiakmi/spolužiačkami. Očakávam, že lepšie spoznám ako to funguje v takejto firme, že získam nejaké nové praktické skúsenosti. Výzvou bude určite programovanie z ktorého som mala len nejaké základy tým pádom to bude pre mňa trochu ťažšie a takisto aj pracovať v nejakom tíme tu vo firme je pre mňa výzvou, ale na to sa aj teším."
Veronika Čorbová, študent 1. ročníka


"Je to super, bombastické. Hoci ako gymnazista, ktorý na škole nedostal až také technické vzdelanie, ešte troška tápem. Praktické hodiny (cviká) + super výber kolektívu mi neskutočne ľahko a efektívne pomáhajú dobehnúť túto medzeru. Prístup coach-ov a vyučujúcich na hodinách a  k študentom, hodnotím takisto pozitívne."
Ján Kovaľ, študent 1. ročníkaO spoločnosti T-systems

Spoločnosť T-Systems Slovakia, s. r. o., vznikla v januári 2006 ako dcérska spoločnosť T-Systems International GmbH. T-Systems Slovakia predstavuje strategické miesto servisnej dodávateľskej siete materskej spoločnosti T-Systems International, ktorá patrí medzi svetových dodávateľov služieb informačných a komunikačných technológií (IKT). Momentálne zamestnáva Slovensku  viac ako 3600 zamestnancov. Medzi služby spoločnosti T-Systems Slovakia patrí správa sietí, serverov, operačných systémov, databázových systémov, systémov SAP®, middlevérových softvérových produktov a mnohých ďalších špeciálnych zákazníckych aplikácií.

 

Čítajte viac o téme: IT, Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku