Správy a komentáre

Na veľtrhu Gaudeaumus - Akadémia budú vzdelávacie inštitúcie z 19 krajín sveta

Na veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania s názvom Gaudeamus - Akadémia Bratislava 2022 sa predstavia vzdelávacie inštitúcie zo Slovenska a ďalších 18 krajín sveta. Uskutoční sa v Bratislave v termíne od 4. do 6. októbra.

Stredoškoláci môžu vďaka štipendiu Flex študovať rok v USA zadarmo

Slovenskí stredoškoláci môžu vďaka štipendiu Flex študovať rok v Spojených štátoch amerických zadarmo. Prihlasovanie na školský rok 2023/2024 je otvorené do polovice októbra.

Analýza: Najrýchlejšie zo stredoškolákov si nájdu prácu diplomovaní špecialisti

Najrýchlejšie zo stredoškolákov si nájdu prácu absolventi vyššieho odborného a postsekundárneho vzdelania, ktorí majú aj najvyššie mzdy. Ide napríklad o diplomovaných špecialistov či umelcov a absolventov nadstavbového štúdia.

Maturanti dosiahli lepšie výsledky ako ich predchodcovia v roku 2019

V štandardizovaných testoch externej časti maturitnej skúšky dosiahli maturanti v roku 2022 lepšie výsledky v slovenskom jazyku, matematike, ako aj vo všetkých úrovniach anglického jazyka než maturanti v roku 2019, keď sa naposledy písali externé testy.

Na získanie štipendia vo výške 9000 eur pre maturantov zostáva týždeň

Tohtoroční maturanti môžu prvýkrát získať štipendium vo výške 9000 eur. Na prihlásenie sa a získanie šance dostať toto štipendium ostáva týždeň.

S. Síthová: V prípade potreby sú maturantom k dispozícii aj psychológovia

Ústna časť "skúšky dospelosti" sa na jednotlivých stredných školách uskutoční v termíne od 23. mája do 10. júna.

Stredoškoláci si môžu na UK vyskúšať vysokoškolské štúdium

Stredoškoláci si môžu počas obdobia ústnych maturít skúsiť, aké to je byť v koži vysokoškoláka. Počas dvoch utorkov, 24. a 31. mája, sa Počas dvoch utorkov, 24. a 31. mája, sa v Aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave uskutoční podujatie s názvom Zaži deň v koži vysokoškoláka 2022.

Maturanti v nasledujúcich dňoch absolvujú internú časť maturitnej skúšky

Termíny určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti príslušné regionálne úrady školskej správy.