Správy a komentáre

Začína sa maturitný týždeň, v utorok žiaci píšu test a sloh zo slovenčiny

Viac ako 41.000 maturantov čakajú od utorka písomné maturity. Do 15. marca budú overovať ich vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. Z celkového počtu maturantov je vyše 2500 žiakov so zdravotným znevýhodnením.

ŠŠI: Súkromné stredné odborné školy mali minulý šk. rok nižšiu úroveň vzdelávania

Súkromné stredné odborné školy dosiahli v uplynulom školskom roku nižšiu úroveň nielen v riadení a podmienkach výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj v samotnom procese. Konkrétne v teoretickom vyučovaní a praktickej príprave v netechnických odboroch.

Na stredných školách Žilinskom kraji pribudne deväť nových odborov

V školskom roku 2024/2025 ponúkne osem stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) možnosť štúdia v deviatich nových študijných odboroch.

Technická univerzita vo Zvolene pripravuje pre záujemcov deň otvorených dverí

Prezentácia študijných programov, univerzitných mimoškolských aktivít i prehliadka priestorov budú súčasťou Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite vo Zvolene (TUZVO).

Prečo študovať Data Analytics na UNYP?

Viete, prečo sa oplatí v nasledujúcich rokoch študovať odbor Data Analytics?

Stredoškoláci majú šancu získať plne hradené štipendium na jednej zo siedmich stredných škôl v zahraničí

O štipendium sa môžu uchádzať študentky a študenti druhého a tretieho ročníka stredných škôl, ktorí k 1. septembru 2024 nedovŕšia vek 19 rokov. Uchádzať sa o štipendium môžu do 18.1. 2024 na stránke UWC sk.

ŠŠI: Žiaci v duálnom vzdelávaní vykazujú horšie výsledky vo všetkých častiach záverečnej skúšky

Štátna školská inšpekcia realizovala v školskom roku 2022/2023 tematickú inšpekciu na desiatich stredných odborných školách (SOŠ), kde sledovala stav realizácie záverečných skúšok. V uvedených SOŠ konalo záverečné skúšky 64 žiakov v 7 učebných odboroch a štvrtinu z nich tvorili žiaci v systéme duálneho vzdelávania.

Viacero mladých by chcelo predmet o investovaní

Viacero mladých by chcelo predmet o investovaní. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos pre investičnú platformu Fondee. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR reagovalo, že to je možné a vyučovací predmet investovanie môže byť zaradený do školských vzdelávacích programov.