Správy a komentáre

Stredoškoláci budú súťažiť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Žiaci stredných odborných škôl budú vo štvrtok a v piatok (6. 5.) v Bratislave súťažiť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Podujatie organizuje Integrovaný odborový zväz (IOZ).

AMAVET vytvoril priestor pre výnimočných žiakov v oblasti IT a digitálnych zručností

17. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET má už svojich víťazov.

Žiaci budú od utorka do štvrtka maturovať v náhradnom termíne

Žiaci, ktorí neabsolvovali od 15. do 18. marca externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, budú od utorka do štvrtka (7. 4.) maturovať v náhradnom termíne.

Na náhradný termín maturít zo slovenčiny je prihlásených 454 žiakov

Žiaci, ktorí neabsolvovali uplynulý týždeň (15. - 18. 3.) externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, majú k dispozícii náhradný termín. Ten je naplánovaný od 5. do 8. apríla.

Maturitu pre ukrajinských študentov sa snaží zabezpečiť ukrajinský rezort

Maturitnú skúšku pre ukrajinských študentov, ktorí sa nachádzajú na Slovensku, sa momentálne snaží zabezpečiť ukrajinské ministerstvo školstva.

Maturitný týždeň uzavrie test a sloh pre žiakov zo škôl národnostných menšín

Maturitný týždeň uzavrie v piatok externý test a slohová práca zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a z ukrajinského jazyka a literatúry pre žiakov zo škôl národnostných menšín.

Písomnú maturitu z matematiky absolvuje takmer 5000 študentov

Písomnú maturitu z matematiky absolvuje vo štvrtok takmer 5000 študentov, ktorí si ju ako jeden z maturitných predmetov vybrali.

Žiaci v stredu maturujú z cudzieho jazyka, najčastejšie si vyberajú angličtinu

Maturanti budú v stredu písať externý test a slohovú prácu z vybraného cudzieho jazyka na úrovni B1 alebo B2.