Správy a komentáre

ŠŠI: Žiaci v duálnom vzdelávaní vykazujú horšie výsledky vo všetkých častiach záverečnej skúšky

Štátna školská inšpekcia realizovala v školskom roku 2022/2023 tematickú inšpekciu na desiatich stredných odborných školách (SOŠ), kde sledovala stav realizácie záverečných skúšok. V uvedených SOŠ konalo záverečné skúšky 64 žiakov v 7 učebných odboroch a štvrtinu z nich tvorili žiaci v systéme duálneho vzdelávania.

Viacero mladých by chcelo predmet o investovaní

Viacero mladých by chcelo predmet o investovaní. Ukázal to prieskum agentúry Ipsos pre investičnú platformu Fondee. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR reagovalo, že to je možné a vyučovací predmet investovanie môže byť zaradený do školských vzdelávacích programov.

Podpora lídrov zajtrajška: Európska komisia spúšťa súťaž „ImagineEU“ pre stredné školy

S novým školským rokom sa študentom naprieč Európskou úniou (EÚ) na horizonte črtá úžasná príležitosť, ktorá do európskej demokracie sľubuje priniesť angažovanosť a vzdelávanie. Európska komisia spúšťa súťaž ImagineEU, v ktorej vyzýva študentov, aby sa vydali na cestu objavovania.

V bratislavskej Inchebe bude v októbri prebiehať veľtrh Gaudeamus

Slovenskí stredoškoláci môžu na Európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania získať informácie a podporu pri rozhodovaní o voľbe štúdia po maturite. Dvadsiaty šiesty ročník veľtrhu s názvom Gaudeamus sa uskutoční od 10. až 12. októbra v Incheba Expo Bratislava.

Prieskum: Polovica tínedžerov na Slovensku má skúsenosti s korupciou

Polovica tínedžerov na Slovensku má skúsenosti s korupciou. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na stredoškolákoch realizoval Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. V reakcii na tieto zistenia úrad vypracoval alternatívny obsah etickej výchovy.

Prijímacie konanie na JLF UK bolo tento rok v novej forme

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) v Bratislave tento rok prvýkrát uskutočnila prijímacie konanie v novej forme. Uchádzači o študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo mohli získať zvýhodnenie za prospech na strednej škole či jazykové certifikáty. K zmene došlo aj pri testoch, pre akademický rok 2023/2024 ich dodala nezávislá externá organizácia.

Stredoeurópska matematická olympiáda sa po 13 rokoch vracia do SR

Stredoeurópska matematická olympiáda Middle European Mathematical Olympiad (MEMO) sa po 13 rokoch vracia na Slovensko. Konať sa bude od 21. do 27. augusta v Strečne.

Maturanti môžu podať žiadosť o štipendium do 20. júla, termín predĺžili

Štipendium v celkovej výške 9000 eur môže získať študent, ktorý v tomto roku ukončil strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou. Podmienkou udelenia je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2023/2024.