Financie a študenti

Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendium vo výške 48 eur mesačne

Na sumu takmer 48 eur vzrástla v tomto školskom roku maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo ich príjem nepresahuje životné minimum.

Sociálne štipendiá aj v minulom školskom roku pomáhali zlepšovať prospech a správanie stredoškolákov

V minulom školskom roku podporilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR štúdium stredoškolákov zo sociálne slabšieho prostredia sumou vyše 3,61 milióna eur.

Stredoškoláci môžu získať grant na štúdium v zahraničí

Grantový program Nadácie Tatra banky Stredoškoláci do sveta núka túto možnosť stredoškolákom už po štvrtý krát. Na podanie prihlášky majú už iba dva týždne.

Nadačný fond AXA podporí finančne mladé talenty

Nadácia AXA aj tento rok vyčlenila na podporu mladých talentov 25 000 eur. Vybraný uchádzač môže získať na rozvoj svojho talentu až 2000 eur.