Nekonečné možnosti s titulom psychológie

University of New York in Prag
Sponzorovaný článok
Štúdium psychológie má mnoho možností, stačí si správne vybrať.
Štúdium psychológie má mnoho možností, stačí si správne vybrať. / Zdroj: UNYP

Vysoká škola University of New York in Prague (UNYP) ponúka bakalársky magisterský stupeň štúdia psychológie. Každoročne sa stretávame s budúcimi študentmi, avšak podľa našich skúseností, nie všetci sú si plne vedomí špecifík zamestnania v tejto oblasti. Ponúkame niekoľko cenných podnetov na zamyslenie sa pri odpovediach zástupcov katedry psychológie UNYP.

 

Mnoho ľudí z celého sveta považuje psychológiu za zaujímavú. Aká je však pracovať v oblasti psychológie?


Na túto otázku sa ťažko odpovedá, pretože táto oblasť je neuveriteľne rôznorodá. Keď pomyslíme na kariéru v psychológii, zvykneme si predstaviť psychoterapeuta – doktora, ktorý poskytuje psychoterapeutické sedenia v malej ordinácii s niekoľkými pohodlnými kreslami. Kariéra v oblasti psychológie však nie je obmedzená len na psychoterapiu, zahŕňa i oblasti, akými sú akademický výskum či rozvoj detí. Niektorí psychológovia dokonca ani nepracujú priamo s pacientmi, ale pracujú s údajmi.

 

Zamestnanie v oblasti psychológie môže predstavovať rôzne stupne záťaže (predstavte si deň forenzného alebo kriminalistického psychológia v porovnaní napríklad s poradcom pri výbere zamestnania), a kým po niektorých zamestnaniach v oblasti psychológie je v súčasnosti veľký dopyt, iné ustupujú do úzadia.

 

Čo sa týka psychoterapie, odborníci v oblasti duševného zdravia pracujú s rôznymi skupinami pacientov vo viacerých prostrediach: s pármi, rodinami, dospievajúcimi, seniormi, umierajúcimi, odsúdenými zločincami a tento zoznam by mohol pokračovať ďalej. Žiaľ, v médiách a v televízii sa často vytvára ilúzia, že psychoterapeuti pracujú iba so „znepokojenými” ľuďmi, ktorí sú prebytočne úzkostliví na svoje telesné alebo duševné zdravie. Tí sa zdajú byť ideálmi klientmi: ľudia zo strednej a z vyššej strednej triedy, ktorí majú záujem o svoje napredovanie a ktorí sa rozhodli využiť služby terapeuta, ktorý im pomôže vyrovnať sa s každodennými problémami, aby sa zlepšila kvalita ich života.

 

Iné oblasti psychológie, ktoré stoja za naštudovanie, sú priemyselná psychológia, environmentálna psychológia a psychometria. Tieto profesie sú potrebné vo veľkých spoločnostiach. Môže ísť o pracovné miesta, ktoré nepoznáte. Mnoho psychológov pracuje v systéme vyššieho vzdelávania. Tu možno nájsť rozvojových či sociálnych psychológov.

 

Spýtali sme sa Dr. Edel Sanders, čo by poradila ľudom, ktorí sa zamýšľajú nad štúdiom psychológie.

„Všetko sa začína záujmom. Mám jedného študenta, ktorí si nebol istý touto špecializáciou. Požičala som mu moju knihu o všeobecnej psychológii, ktorá je skvelá, pretože sú v nej obsiahnuté všetky druhy psychológie. O týždeň prišiel a bol veľmi nadšený ohľadom tohto zamerania. Ak si o tejto oblasti prečítate, pomôže vám to s počiatočným rozhodnutím sa pre študijný program, avšak iba podrobné štúdium vám môže pomôcť vybrať si špecifickú cestu v kariére. Na štvorročnom štúdiu na UNYP je výborná rozsiahlosť štúdia. V priestore medzi povinnými a voliteľnými časťami sa zaoberáme prakticky každým druhom psychológie, takže študenti získajú jasnú predstavu o tom, čo chcú robiť v budúcnosti. Medzi iné príklady patrí priemysel a dramatické umenie. Mali sme študenta, ktorý sa rozhodol pre štúdium scenáristiky po tom, ako získal diplom z psychológie, pretože psychológovia sú odborne pripravovaní na to, aby sa vedeli vcítiť do kože iných. To je výborný základ na písanie scenárov a pomáha to vytvárať hodnoverné postavy.”

Zdieľať na facebooku