Zákony pre študentov

Študenti po maturite nemusia ukončenie štúdia hlásiť Sociálnej poisťovni

Študenti bezprostredne po ukončení stredoškolského štúdia viac nemajú žiadne oznamovacie či prihlasovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Povinnosti študenta strednej školy po ukončení štúdia

Zmien, ktoré vás v nasledujúcom období čakajú, bude určite mnoho, a preto si nezabudnite zistiť, aké povinnosti vám zároveň vyplývajú zo zákona.