Bakalár psychológie na UNYP: Pohľad študenta

University of New York in Prag
Sponzorovaný článok
Harshitu Hooja, absolventka UNYP
Harshitu Hooja, absolventka UNYP / Foto: UNYP

Prezentujeme Harshitu Hooja, čerstvú absolventku University of New York in Prague, kde získala bakalársky titul v odbore Human Development so zameraním na psychológiu. Keď prechádza na magisterský program, Harshita ponúka vhľad do svojej jedinečnej vzdelávacej cesty. Tento článok sa zaoberá jej skúsenosťami, ašpiráciami a cennými radami, ktoré má pre budúcich študentov UNYP.

 

Môžeš sa nám predstaviť a prezradiť, aký titul si získala a čo ťa motivovalo venovať sa tomuto odboru?

Ahoj! Volám sa Harshita. Vyštudovala som bakalársky titul v odbore Human development so zameraním na psychológiu na UNYP. Môj záujem o tento odbor začal už na strednej škole, keď som aktívne zisťovala, kto som. Táto zvedavosť prerástla v hlboké uznanie zložitosti mysle, správania a vedomia u ľudí i zvierat. V dôsledku toho som sa cítila prirodzene motivovaná pokračovať v tomto stupni.

 

Boli nejakí profesori alebo mentori, ktorí mali významný vplyv na tvoj akademický a osobný rast?

Kurzy Poznanie profesora Agopiana spolu s Pozitívnou psychológiou Dr. Butzera podnietili môj záujem a povzbudili ma, aby som sa hlbšie ponorila do aplikácií psychológie.

 

Zúčastnila si sa nejakých výskumných projektov, stáží alebo študijných programov v zahraničí alebo študentských klubov? Ako tieto príležitosti prispeli k tvojmu učeniu a budúcim kariérnym plánom?

Počas hodiny poznávania som sa podieľala na spísaní výskumnej práce o vplyve vegánstva na náladu a pamäť, ktorá bola neskôr publikovaná v zborníku konferencie UNYP ISRC. Táto skúsenosť mi poskytla praktické znalosti v oblasti návrhu kvantitatívneho výskumu a prehĺbila moje chápanie vzájomnej prepojenosti nášho prostredia. To tiež podnietilo zvedavosť objavovať nové asociácie a vzorce ako mladého výskumníka.

 

Aké sú niektoré z kľúčových zručností alebo lekcií, ktoré ste sa na univerzite naučili a ktoré podľa vás budú cenné vo vašom osobnom a pracovnom živote?

Môj čas na UNYP, obohatený o jeho rozmanité prostredie, mi poskytol pevný základ v psychológii a dizajne výskumu. Poskytlo mi to aj hlboké zasvätené skúsenosti so sociálnymi médiami a budovaním komunity, najmä v mojej úlohe v PR tíme Študentskej rady.

 

Môžeš nám povedať o svojej ceste na UNYP? Aké boli niektoré z tvojich najpamätnejších zážitkov počas tvojho pobytu na univerzite?

Niektoré z mojich najpamätnejších zážitkov na UNYP boli počas našich týždenných stretnutí Študentskej rady. Proces kreatívnej spolupráce s mojimi kolegami, organizovaný chaos pri plánovaní akcií a vzrušení z toho, že naše nápady ožívajú, boli okamihy tvorivej blaženosti. Navyše príležitosť venovať sa individuálnym projektom, ako je hosťovanie rozhovorov s AskUNYPers ako manažér pre styk s verejnosťou, bola jedinečne posilňujúca.

 

Aké sú tvoje profesijné ambície alebo budúce akademické plány?

Som zapísaná do magisterského programu zameraného na užívateľskú skúsenosť. Zaujíma ma najmä užívateľská skúsenosť s aplikáciami sociálnych médií, gamifikácia výukových nástrojov a digitálna transformácia pre sociálne zabezpečenie. Predstavujem si kariéru v tomto odbore.

 

Keď sa obzrieš späť, čo by si poradila súčasným a budúcim študentom UNYP, aby čo najlepšie využili svoje vysokoškolské skúsenosti?

Novým aj vracajúcim sa študentom psychológie by som odporučila, aby neváhali preskúmať záujmy presahujúce tradičný spôsob terapie. Sledovanie interdisciplinárnych aplikácií psychológie zápisom do voliteľných predmetov, ktoré s vami rezonujú, a vytváranie inovatívnych spojení môže byť fantastickým východiskovým bodom.

 

A konečne, kde sa vidíš v nasledujúcich piatich rokoch a čo chceš dosiahnuť vo svojej kariére alebo osobnom živote?

Chcela by som si vybudovať odmeňujúcu kariéru v užívateľskej skúsenosti a zamerať sa na psychologické prvky dizajnového myslenia. Snažím sa pracovať na projektoch – digitálnych aj skutočných –, ktoré uspokoja moju túžbu po inovatívnom a kreatívnom riešení problémov.

Zdieľať na facebooku