Babysitting Day - deň, kedy učitelia učiť nebudú, iba rodičom povarujú deti

  Bigstock

9.12.2015 |

Učitelia základných škôl s vysokoškolským vzdelaním zarobia za hodina svojej práce približne ako opatrovateľky detí. Učitelia sú preto bežne nútení privyrábať si po skončení vyučovania v ďalšom zamestnaní. Upozornila na to nedávno Iniciatíva Bratislavských učiteľov.

 

10. Decembra organizuje Iniciatíva Bratislavských učiteľov ďalšiu protestnú akciu, ktorá má verejnosť upozorniť na neudržateľnú situáciu učiteľov a na to, že v spoločnosti nie je niečo s ohodnocovaním učiteľov v poriadku . Babysitting Day je deň, kedy chcú učitelia upriamiť pozornosť verejnosti na skutočnosť, že učitelia iba „nestrážia“ a „nevarujú“ deti. Majú ich okrem toho aj vzdelávať a vychovávať, čo je jednou z tých najdôležitejších a najťažších úloh v spoločnosti.

 

Rozdiel medzi opatrovateľkou a učiteľkou spočíva v tom, že učiteľka musí mať vysokú školu a opatrovateľka ju mať nemusí. Učiteľ sa musí neustále vzdelávať a v porovnaní s opatrovateľkou má v rovnakom čase na starosti omnoho viac detí a teda i ďaleko vyššiu zodpovednosť. Napriek tomu je ich mzda takmer rovnaká.

 

Babysitting day (10. December ) preto bude dňom, kedy učitelia učiť nebudú, budú deti iba strážiť. Postarajú sa o deti podľa toho, akú mzdu dostávajú. Do protestu sa podľa posledných informácií plánuje zapojiť približne 300 základných škôl.

 

 

Porovnateľné ohodnotenie potvrdil aj prieskum

Informáciu ohľadne ohodnocovania učiteľov a opatrovateľov detí potvrdil aj nový prieskum realizovaný pracovným portálom Profesia.sk a Domelia.sk. "V priemere učiteľ zarobí 4,76 eur na hodinu a opatrovateľka približne 4 eurá na hodinu," uviedla Katarína Klembalová z portálu Profesia.sk. Učiteľ základnej školy tak zarobí v priemere 762 eur mesačne.

 

 

Učitelia by mali zarábať približne 1200 eur

Ak by sa učiteľ venoval iba doučovaniu, zarobil by približne 1232 eur mesačne. Minister školstva Juraj Draxler si uvedomuje dôležitosť zvýšenia platov učiteľov, no momentálne na to nie sú podľa jeho slov v štátnom rozpočte financie. Vymenoval viacero pozitívnych opatrení, ktoré ministerstvo školstva za predchádzajúce obdobie zrealizovalo. K plánovanému protestu IBU sa vyjadril:

„Pre ministerstvo to bol náročný rok, muselo zvládnuť mnoho udalostí, ktoré sa dejú len raz za dlhšie časové obdobie. Išlo napríklad o ukončovanie predošlého programovacieho obdobia pre čerpanie štrukturálnej pomoci Európskej únie, čo predstavovalo neuveriteľné množstvo úkonov. Po stabilizácii chodu ministerstva však vieme ísť oveľa ďalej - pripravujeme koncepčné návrhy, ktoré zmenia prakticky všetky aspekty fungovania regionálneho školstva, vysokých škôl, vedy a výskumu.
Tieto reformy však nechceme pripravovať sami, aj preto sme potrebovali otvoriť kontinuálny dialóg s odborníkmi a školským prostredím, prvým krokom bol náš nedávny veľký okrúhly stôl o budúcnosti školstva. Nad všetkým je však úloha pripraviť formulácie do programového vyhlásenia vlády, pod ktoré sa, dúfam, podpíšu všetky stavovské organizácie a ktoré budú politickou garanciou, že školstvo sa hneď po parlamentných voľbách stane nie deklaratívnou, ale reálnou politickou prioritou tejto krajiny. Vrátane toho, že sa zvýšia platy učiteľov.“

Čítajte viac o téme: Peniaze, Protesty | Štrajky
Zdieľať na facebooku