Slovenské školstvo nevyhovuje deťom, rodičom ani učiteľom

  ZG/EW

19.11.2015 |

Na včerajšej prvej diskusii organizovanej občianskou iniciatívou A dosť! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska sa stretol prezident Andrej Kiska s predstaviteľmi politických strán a odbornou verejnosťou, kde sa diskutujúci jednoznačne zhodli, že slovenské školstvo potrebuje okamžité zmeny.

 

Pred niekoľkými dňami kampaň A dosť! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska upozornila na 9 alarmujúcich faktov, ktoré sú jasným odrazom zlého stavu v slovenskom školstve. Posledné priečky v matematike, čítaní s porozumením  alebo prírodovednej gramotnosti podľa testovaní OECD PISA, dramatický nárast počtu žiakov, ktorých vzdelávací systém nepripravuje na život a úspech v práci alebo nešťastné deti v školách a vyhorení učitelia - to všetko sú veci, pred ktorými viac nemôžeme zatvárať oči, zhodli sa diskutujúci.

 

Diskusiu otvoril prezident, kde v úvode podporil dôležitosť tejto témy obzvlášť pred voľbami. Upozornil na to, že práve dnes sú žiakmi a študentmi ľudia, ktorí budú o desať – dvadsať rokov riadiť tento štát. Aj zahraniční investori dnes prichádzajú k nám, pretože kvalita našich ľudí je dobrá.  To je dnes našou konkurenčnou výhodou. „Keď však pozrieme, akých ľudí vychovávame, optimizmus sa mení na pesimizmus,“ dodal. „Ak do nich dnes neinvestujeme, zabúdame na budúcnosť našej krajiny," upozornil Kiska.

 

 

Prezident tiež zdôraznil, že práve učitelia sú dôležitým článkom toho, aby naša krajina napredovala. Potrebujeme kvalitných učiteľov a nie je možné, aby do školstva prichádzali kvalitní ľudia, ak je ich nástupný plat približne 590 eur. Kvalitní ľudia nemôžu byť motivovaní. „Prečo by potom tie decká mali mať motiváciu chcieť byť učiteľmi, keď im hneď na začiatku hovoríme, že budú patriť medzi tých najchudobnejších?" pýtal sa prezident. Úroveň školstva podľa prezidenta predstavujú učitelia a nie množstvo tabletov, ktoré dnes v školách máme. Vyzval, aby sme podporili vrátenie úcty a rešpektu učiteľom. „Školstvo musí byť našou prioritou,“ dodal prezident.

„Buďte nároční pri výbere politických strán vo voľbách. Čítajte ich programy,“ vyzval Kiska opätovne verejnosť.

 

Na odbornej diskusii sa zúčastnilo 6 zástupcov politických strán - Zuzana Zimenová (Sieť), Martin Poliačik (SAS), Miroslava Szitová (KDH), Martin Chren (SKOK), Viera Leščáková (NOVA), Jaroslav Paška (SNS). Hoci minister školstva Juraj Draxler pozvanie prijal, nakoniec sa diskusie nezúčastnil.

 

V nadväznosti na slová prezidenta, aby ľudia čítali, čo im po voľbách politické strany ponúkajú, sa viacerí zástupcovia strán vyjadrili, že svoj program v oblasti školstva už majú pre verejnosť pripravený. Nahliadnuť doň môžu už dnes v prípade strany Sieť, SAS a SKOK. Politici sa zhodli, že dozrel čas, aby do školstva smerovalo viac financií, učitelia boli adekvátne ohodnotení a došlo k zmenám, ktoré slovenské školstvo ozdravia. Viacerí uviedli príklady z praxe, ktoré znemožňujú každodennú prácu učiteľov a riaditeľov a sústavne prispievajú k zhoršovaniu merateľných výsledkov našich žiakov a študentov.

 

 

Občianska iniciatíva, ktorá diskusiu organizovala, však neplánuje s politikmi a odbornou verejnosťou diskutovať iba vo všeobecnej rovine. Podľa ich slov je cieľom diskusií s predstaviteľmi politických strán v oblasti vzdelávania „priviesť politikov k tomu, aby na základe spoločného posúdenia jednotlivých programov a navýšenia financií v oblasti školstva a vzdelávania našli zhodu a túto zakotvili v dohode. Dohoda by mala byť základom transformácie, ktorú zakotví nová vláda vo svojom programovom vyhlásení a bude platná bez ohľadu na to, z ktorej politickej strany minister vzíde.“

 


A dosť! je občianska kampaň upozorňujúca na krízový stav vzdelávania na Slovensku, ktorý ohrozuje budúcnosť našich detí i celej spoločnosti. Cieľom kampane je donútiť politikov k okamžitému navýšeniu financií do vzdelávania a k naštartovaniu zásadných zmien v školstve. To musí byť prioritou Programového vyhlásenia novej vlády pre roky 2016 – 2020.

Iniciátori kampane: Stanislav Boledovič – hovorca, Lukáš Bakoš, Mária Barancová, Bea Benková, Tatiana Benková, Vladimír Burjan, Pavol Demeš, Tomáš Hasala, Hana Chlupíková, Dušan Meško, František Múčka, Ján Orlovský, Saskia Repčíková, Ľudovít Sebelédi, Lenka Surotchak, Andrea Tittelová
Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Kampaň A dosť!
Zdieľať na facebooku