Poznáte 9 alarmujúcich faktov o vzdelávaní na Slovensku?

  Ilustračné foto: Bigstock

11.11.2015 |

„Pri porovnávaní kvality vzdelávania sa Slovenská republika v mnohých dôležitých ukazovateľoch umiestňuje na posledných priečkach spomedzi krajín OECD. Tento stav sa navyše v posledných 10 rokoch zhoršuje,“ uviedol dnes Stanislav Boledovič, hovorca kampane A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! pri predstavení Alarmujúcich faktov o vzdelávaní na Slovensku. Pripravila ich občianska iniciatíva a DOSŤ!, ktorej cieľom je donútiť politikov k okamžitému navýšeniu financií do vzdelávania a k naštartovaniu zásadných zmien v školstve. Iniciátormi kampane sú nestranícke osobnosti, ktoré sa rôznym spôsobom angažujú v oblasti vzdelávania.

„Súhrn faktov, ktoré vyplývajú z medzinárodných porovnaní, jasne ukazuje závažnosť situácie. Vzdelávanie na Slovensku je v kríze a potrebuje zásadnú transformáciu. Ignorovať tento stav by bolo hazardovaním s budúcnosťou Slovenska,“ uvádza sa v úvode dokumentu. Koordinátor kampane A DOSŤ! Pavol Demeš doplnil: „Zverejnené fakty budú pre verejnosť šokujúcou správou. Naším cieľom je mobilizácia verejnosti i politikov.“


9 faktov, ktoré vyplývajú z medzinárodných meraní a porovnávaní:


V kvalite vedomostí detí sme jedným z najhorších štátov v Európskej únii a na chvoste vyspelých štátov.

 

Naše deti nie sú v školách šťastné. V celosvetovom hodnotení patria slovenské školy do trojice najmenej obľúbených.

 

Dlhodobo investujeme do vzdelávania a budúcnosti našich detí najmenej financií spomedzi vyspelých krajín.

 

V porovnaní s inými krajinami dáva náš vzdelávací systém deťom najmenšie šance prekonať sociálne nerovnosti a tento stav sa ďalej zhoršuje.

 

Najmenej si ceníme prácu učiteľov. Ich platy v porovnaní s inými absolventmi vysokých škôl sú len polovičné, čo je najmenej spomedzi krajín vyspelého sveta.

 

Dramaticky sa zvyšuje počet žiakov, ktorých náš vzdelávací systém nevie pripraviť na život a dať im šancu na úspech v zamestnaní.

 

Naše univerzity patria k najslabším. Do zahraničia odchádza študovať päťkrát viac maturantov a vysokoškolákov ako z okolitých krajín.

 

Výdavky na výskum a vývoj sú dlhodobo zahanbujúce a predstavujú len jednu tretinu priemeru krajín OECD.

 

Vzdelávanie je na Slovensku dlhodobo na okraji politického záujmu.

 

 

Iniciátori kampane tieto fakty spolu s výsledkami medzinárodných meraní odoslali 13 politickým stranám s ponukou na stretnutie. Chcú ich oboznámiť so svojimi aktivitami smerujúcimi k tomu, aby politici pri zostavovaní predvolebných programov venovali pozornosť vzdelávaniu. Očakávajú, že tak, ako oni, aj politici dospejú k poznaniu, že jediná cesta z krízy v školstve spočíva v dohode všetkých politikov na dlhodobých riešeniach v oblasti vzdelávania a tie budú záväzné pre všetky politické strany aj po voľbách 2016.

 

 


 

A dosť! je občianska kampaň upozorňujúca na krízový stav vzdelávania na Slovensku, ktorý ohrozuje budúcnosť našich detí i celej spoločnosti. Cieľom kampane je donútiť politikov k okamžitému navýšeniu financií do vzdelávania a k naštartovaniu zásadných zmien v školstve. To musí byť prioritou Programového vyhlásenia novej vlády pre roky 2016 – 2020.

Iniciátori kampane: Stanislav Boledovič – hovorca, Lukáš Bakoš, Mária Barancová, Bea Benková, Tatiana Benková, Vladimír Burjan, Pavol Demeš, Tomáš Hasala, Hana Chlupíková, Dušan Meško, František Múčka, Ján Orlovský, Saskia Repčíková, Ľudovít Sebelédi, Lenka Surotchak, Andrea Tittelová

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Kampaň A dosť!
Zdieľať na facebooku