Pracovať 3 dni v týždni je pre ľudí po 40-tke ideálne, tvrdí štúdia

Pracovať 3 dni v týždni je pre ľudí po 40-tke ideálne, tvrdí štúdia
Pracovať 3 dni v týždni je pre ľudí po 40-tke ideálne, tvrdí štúdia / Foto: Raw Pixel

Pre mnohých ľudí je dnes náročné nájsť rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Aj keď práca môže pomôcť udržať mozog dospelého stimulovaný, priveľa práce môže spôsobiť vyčerpanie a mentálnu únavu. Takže, aké je dokonalé množstvo práce pre ľudí po 40-tke? Podľa nedávnej štúdie publikovanej Melbourne Institute, 3-dňový pracovný týždeň by mal byť ideálny, aby zostali títo ľudia produktívni a zároveň sa vyhli vyhoreniu.

 

Výskumníci z Japonska a Austrálie analyzovali dopad pracovného času na kognitívne schopnosti 3000 mužov a 3500 žien po 40-tke v Austrálii. Dobrovoľníci rôznych profesií boli požiadaní vykonať série kognitívnych úloh, vrátane hlasného čítania slov, vymenovávania poradia čísel a spájania písmen a čísel do špecifických vzorcov. Vedci zistili, že pracovanie počas približne 25 hodín týždenne, má pozitívny vplyv na kognitívne schopnosti, zatiaľ čo nepracovanie alebo práca, ktorá zaberá viac než 25 hodín času za týždeň, má dopad negatívny. Medzi výsledkami u žien a u mužov neboli zachytené žiadne štatisticky významné rozdiely.

Ich zistenia naznačujú, že ak chceme, aby aby ľudia, ktorí majú viac než 40 rokov, fungovali najlepšie, mali by pracovať 3 dni v týždni – približne 25 hodín pracovnej doby. Ľudia pracujúci viac ako 55 hodín za týždeň dopadli podľa vedcov pri skúmaní najhoršie. Mali horšie kognitívne schopnosti nielen ako tí, ktorí pracovali 25 hodín, ale aj ako nezamestnaní a dôchodcovia.

V posledných rokoch vo veľa krajinách vek, v ktorom ľudia odchádzajú do dôchodku, rastie. Dodržiavanie zdravých zvykov v zamestnaní u ľudí v strednom veku a starších, by im mohlo pomôcť pokračovať v práci až do ich pokročilého veku bez vysokej záťaže. Pre ľudí v strednom alebo v pokročilom veku by mohla byť efektívna práca na polovičný úväzok, v zmysle udržania kognitívnych schopností, vysvetľuje štúdia. Práca v primeranej miere ľuďom pomáha po všetkých stránkach. Prekračovanie zaťaženia však ľuďom z dlhodobého hľadiska školdí. Práca je dvojsečná zbraň, ktorá na jednej strane stimuluje aktivitu mozgu, no zároveň môže dlhá pracovná doba spôsobiť vyčerpanie a stres, ktoré môžu viesť k poškodeniu kognitívnych funkcií mozgu.

Zdieľať na facebooku