Vznikla nová forma pomoci rodičom detí so zdravotným znevýhodnením

  Foto: Bigstock

BRATISLAVA, 2. apríl 2020 - Rodiny detí so zdravotným znevýhodnením sa dočkali pomoci v čase pandémie. Platforma rodín v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska spustila stránku online podpory a návodov na zvládanie každodenných výziev v aktuálnej situácii. K dispozícii je aj individuálne poradenstvo prostredníctvom emailu.

 

Rodičia z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením ponúkajú od začiatku apríla návody na zvládanie situácie v čase krízy. Prostredníctvom podstránky #zvladnemetodoma radia spolu s odborníkmi, ako komunikovať s deťmi o pandémii, nastavovať priority či deliť čas medzi prácu a rodinu. „Reagujeme tak na ponuku rezortu školstva spolupracovať na tvorbe obsahu portálu www.ucimenadialku.sk, práve v oblasti podpory rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Sekcia #zvladnemetodoma vznikla preto, aby sme nielen rodičom, ale aj odborníkom umožnili nachádzať nové dimenzie spolupráce,” približuje štatutárka Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením Jana Lowinski. Na webovej stránke nechýbajú nápady a aktivity zamerané na zvládanie dňa s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením, od ranného prebúdzania až po večerné zaspávanie. „Cieľom je upriamiť pozornosť rodičov a odborníkov na jeden spoločný cieľ, a to je rozvíjať potenciál dieťaťa v bežných činnostiach rodiny, ktoré sme pomenovali ako “RUTINY”. Prostredníctvom nich dokážeme lepšie pracovať s časom všetkých členov rodiny, zbaviť sa pocitu frustrácie a tešiť sa z toho, že vieme rozvíjať potenciál dieťaťa aj takto,” dopĺňa Jana Lowinski.

 

 

Spolupráca v neziskovom sektore

Na tvorbe obsahu sa podieľa tím rodičov a odborníkov z praxe. Už v procese tvorby obsahu ich kontaktovali desiatky ďalších, ochotných prispieť svojimi skúsenosťami a dobrou praxou. „Postupne budeme zverejňovať ďalšie nápady na aktivity, ako rozvíjať dieťa so špeciálnymi potrebami v domácom prostredí. Aj doma máme totiž množstvo príležitostí na to, aby sa deti učili nové veci a získavali nové zručnosti. Ďalšie rady od psychologičky a informácie, ktoré by mohli byť pre rodiny v období epidémie koronavírusu užitočné, budeme aktualizovať každý týždeň," hovorí Zuzana Suchová, koordinátorka projektu Inklulinka z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Nevyhnutnou súčasťou je súhrn užitočných linkov zameraných na aktuality v oblasti zdravia, vzdelávania a financií. Odkazujú nielen na štátne inštitúcie, ale aj organizácie a nadačné fondy na podporu rodín v neistej životnej situácii.

 

Stránka podpory v čase pandémie #zvladnemetodoma vznikla v rámci projektu Inklulinka, ktorý spoločne realizujú Platforma rodín a Nadácia pre deti Slovenska. Poskytujú online pomoc rodičom detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zameriavajú sa na tri oblasti, ktoré rodičov najčastejšie trápia, a to kompenzácie (príspevky a pomôcky), vzdelávanie a úradné náležitosti. Inklulinka funguje na báze peer to peer poradenstva, čo znamená, že rodičia sa môžu obrátiť na rodiča z Platformy rodín, ktorý ich vypočuje a poradí im, ako zložitú životnú situáciu riešiť. V prípade potreby rodič v poradni konzultuje podnet s právničkou, špecializujúcou sa práve na oblasť právneho poradenstva osobám so zdravotným znevýhodnením.

 

Najčastejšie podnety rodičov sa týkajú nárokovateľných pomôcok a príspevkov pre ich rodiny. Častým problémom je zložitosť nariadení slovenských úradov a inštitúcií, ale aj vyhľadávanie informácií na ich webových stránkach. V prípade detí nad 6 rokov je to aj vzdelávanie a začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením či špeciálnymi potrebami do bežných škôl. Práve tejto téme sa Nadácia pre deti Slovenska intenzívne venuje v programe na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? už dva roky. „Do spolupráce s Platformou rodín sme vstúpili po viacerých neformálnych rozhovoroch o potrebách v inkluzívnom vzdelávaní na Slovensku. Cítime, že aj rodičia a celkovo rodiny detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi potrebami potrebujú rovnakú podporu, akú už poskytujeme pedagógom, vedeniu škôl aj špecifickým povolaniam v školstve. Sme vďační, že aj tento projekt môžeme realizovať vďaka štedrej podpore hostí dobročinného Plesu v opere, ktorého hostiteľom je spoločnosť Orange Slovensko,” uzatvára riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo.

Zdieľať na facebooku