Každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu na vzdelanie

Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením má na Slovensku stále veľa nedostatkov. Upozornil na to aj 18. ročník dobročinného Plesu v opere.
Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením má na Slovensku stále veľa nedostatkov. Upozornil na to aj 18. ročník dobročinného Plesu v opere. / Foto: Nadácia Orange

Bratislava 10. októbra 2018 – Vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je jednou z oblastí, kde na Slovensku pretrvávajú kľúčové nedostatky. 18. ročník dobročinného Plesu v opere preto prepojil Nadáciu pre deti Slovenska, Koalíciu pre deti Slovensko a odborníkov z oblasti inkluzívneho vzdelávania, aby vznikol program, ktorý dokáže riešiť systémové bariéry a pomôže k funkčným zmenám.

 

Na Slovensku je na špeciálnych školách 6,28 % detí. Pre porovnanie – v Taliansku je to menej ako 1 %. Európsky priemer je na úrovni 2,3 %. Neznamená to, že Slovensko má výrazne viac detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naše bežné školy sa však nevedia prispôsobiť individuálnym potrebám detí so zdravotným znevýhodnením. Ak by dostali šancu zaradiť sa do bežného systému vzdelávania, získali by lepšie podmienky na štart do života.

 

Na slovenských školách chýbajú asistenti, špeciálni pedagógovia či psychológovia. V máji 2018 žiadali školy od ministerstva školstva 5 845 pedagogických asistentov pre 16 583 žiakov. V novom školskom roku je ich na školách ale len 2 374, čo je menej ako polovica schválených žiadostí. V priemere len každá piata škola má školského špeciálneho pedagóga a na jedného školského psychológa pripadá až 3 000 detí.

 

Ples v opere podporil problematiku inkluzívneho vzdelávania

Na alarmujúcu situáciu v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodneným poukázal tohtoročný dobročinný Ples v opere. Jeho hostí oslovili príbehy mnohých rodín a detí natoľko, že podporili dobročinný účel plesu rekordnou sumou 254 620 eur.

„Ako zástupca hostiteľa Plesu, spoločnosti Orange Slovensko, sa teším, že prispievame k búraniu bariér v oblasti vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Dlhodobo sa v tejto téme angažujeme aj prostredníctvom iných programov či projektov Nadácie Orange. Ples v opere vnímam ako dôležitý prostriedok pre získanie pozornosti verejnosti aj financií na realizáciu funkčných zmien v tejto problematike,“ hovorí Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko a hostiteľ Plesu v opere.

 

Foto: Nadácia Orange

 

Hľadáme odpoveď na otázku Kto chýba?

Vďaka finančným prostriedkom, ktoré poskytli hostia 18. ročníka dobročinného Plesu v opere, vznikol v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Koalíciou pre deti Slovensko a odborníkmi projekt na podporu inkluzívneho vzdelávania. Želaným výsledkom celého komplexného programu je, aby vždy, keď je to možné, deti so zdravotným znevýhodnením mohli navštevovať bežné školy a nebolo im upierané právo na vzdelanie. Cieľom je podporiť školu tak, aby v maximálne možnej miere dokázala prispôsobiť vzdelávacie podmienky rôznorodým potrebám detí a v triedach vytvoriť pozitívnu atmosféru, kde sa takéto deti budú cítiť prijaté a spokojné. Zároveň chce projekt podporiť rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením a posilniť celospoločenskú diskusiu o inklúzii. „Spomedzi európskych krajín je Slovensko na prvom mieste v podiele detí vzdelávaných v špeciálnych triedach a školách, teda oddelene od svojich rovesníkov. Preto sme nesmierne radi, že práve téma inkluzívneho vzdelávania našla toľko podpory u hostí Plesu v opere. Chceme aj naďalej podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti detí i mladých ľudí,“ uviedol Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska.

 

Škola inkluzionistov

Na začiatku potrebných zmien je rešpektovanie individuálnych potrieb a jedinečnosti detí a zmena systému vzdelávania, ktorá umožní, aby viac detí dostalo príležitosti, ktoré si zaslúžia. Preto je jednou z aktivít, ktorá prispeje k riešeniu spomínanej problematiky, aj projekt Škola inkluzionistov. V rámci neho bolo spomedzi prihlásených škôl vybraných dvadsať, v ktorých od začiatku školského roka prebieha s pomocou šiestich regionálnych odborných konzultantiek program, ktorý pomôže vytvoriť priestor na rozvoj vzdelávania, ktorý rešpektuje individuálne potreby všetkých detí. „Už teraz môžeme vidieť prvé výsledky našej spolupráce z minulého ročníka. Sme však na začiatku. Do pilotného programu Škola inkluzionistov sa prihlásilo 77 škôl, čo znamená, že už teraz mnohé slovenské školy potrebujú pomoc so začleňovaním zdravotne znevýhodňovaných detí do bežného vyučovania a ich prijatím v kolektíve,“ vysvetľuje Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere. Vďaka projektu sa pomôže mnohým deťom, ktoré sú v najzraniteľnejšom veku vytláčané, aby mohli získať šancu na plnohodnotné vzdelanie a začleniť sa medzi svojich rovesníkov.

 

Dlhodobá podpora

Škola inkluzionistov či stránka www.ktochyba.sk patria medzi mnohé aktivity, ktoré môže Nadácia pre deti Slovenska realizovať vďaka Plesu v opere. Rodinám detí so zdravotným znevýhodnením pomôžu, ale naďalej platí, že súčasný vzdelávací systém neumožňuje na školách vytvárať flexibilné vzdelávacie prostredie, ktoré by bez problémov dokázalo absorbovať väčší počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci individuálnej integrácie. Preto bude dobročinný Ples v opere v podpore tejto dôležitej celospoločenskej problematiky pokračovať aj naďalej a opäť prispeje svojim výťažkom Nadácii pre deti Slovenska a Koalícii pre deti Slovensko. „Hostia Plesu v opere svojimi štedrými príspevkami a podporou ukázali, že citlivo vnímajú ťažkosti, s ktorými sa boria deti so zdravotným znevýhodnením v svojej túžbe po vzdelávaní a spoločnosti rovesníkov. Veríme, že spoločne opäť pomôžeme prispieť k zmenám v tejto zanedbávanej oblasti,“ uzatvára Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere a správkyňa Nadácie Orange.

Zdieľať na facebooku