10 finalistov 1. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska je už známych

Finalisti 1. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska
Finalisti 1. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska / Zdroj: FB Učiteľ Slovenska

Zaježová 4. septembra 2018 – Vzdelávanie žiakov a študentov je pre nich nielen profesiou, ale aj poslaním. Na svojich hodinách skúšajú nové postupy a metódy, lebo im záleží na tom, aby nielen pár jednotlivcov, ale celá trieda dosahovala lepšie výsledky. 100 pedagógov sa podelilo o svoje skúsenosti z praxe a zapojilo sa do prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska. Komisia vybrala 10 najinšpiratívnejších, jeden z nich sa stane prvým Učiteľom Slovenska.


Do národného kola prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť. ,,Nominácií sme mali 312, prihlášok nakoniec presne 100. Prihlášky posudzovala odborná komisia a na výber 10 finalistov mala jasne stanovené kritériá,“ zhodnotil Juraj Hipš, zakladateľ Komenského inštitútu a riaditeľ Živice, ktorí sú organizátormi súťaže. Kritériá boli v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize.

 

Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov spoznali organizátori počas spoločného stretnutia vo Vzdelávacom centre Zaježová. ,,Komisia chcela vidieť našich finalistov v akcii, mali pripravené prezentácie a ukázali nám, ako na vyučovaní pracujú, aké techniky používajú, ako pristupujú k žiakom, ako sa oni sami vzdelávajú. Akí sú v skutočnosti. Či sú tímoví hráči alebo individuálne osobnosti,“ vysvetľuje Juraj Hipš. Učitelia sa museli popasovať aj s riešením konkrétnych zadaní a úloh. ,,Všetko nám pomohlo v konečnom rozhodnutí, kto sa stane prvým Učiteľom Slovenska. Verím, že bude inšpiráciou a príkladom nielen pre svojich kolegov, ale aj celú verejnosť a zosobňovať rolu učiteľa, akých chceme mať na Slovensku čo najviac.“


Členkou komisie národnej ceny Učiteľ Slovenska je aj Rebecca Warbrick z londýnskej nadácie Varkey Foundation, ktorá stála pri zrode Gobal Teacher Prize a prišla na rozhodujúce zasadnutie na Zaježovej. ,,Máme desať rôznych typov finalistov, ich nadšenie, zápal a odhodlanie urobiť pre žiakov maximum sú však rovnaké a nesmierne podnetné,“ hovorí Rebecca Warbrick. ,,Keďže moja mama je Slovenka a ja som do siedmych rokov žila v Prešove, som hrdá a šťastná, že cena Global Teacher Prize je už aj na Slovensku. Tunajší učitelia si určite zaslúžia, aby sa o ich práci dozvedeli vo svete,“ dodáva Rebecca Warbrick.

 

Zdroj: archív US

 

Finalistami 1. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska sa stali:

Jozef Beňuška (59), učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine (rozhovor  s J. Beňuškom)

Helena Drobúlová (41), učiteľka chémie na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku

Jaromír Flaškár (34), učiteľ biológie a geografie na Základnej škole Mládežnícka v Púchove

Jana Karľová (50), vyučuje všetky predmety 6. ročníka Špeciálnej základnej škole pre deti s mentálnym postihnutím variant A v Humennom

Katarína Kresáňová (40), učiteľka biológie a informatiky na Spojenej škole Tilgnerovej v Bratislave

Kornélia Lohyňová (51), učiteľka hotelového a gastronomického manažmentu, marketingu a geografie cestovného ruchu na Hotelovej akadémii Mikovíniho 1 v Bratislave

Ľubica Noščáková (46), učiteľka prvého stupňa na CZŠ Narnia v Bratislave (rozhovor s Ľ. Noščákovou)

Monika Podolinská (46), učiteľka primárneho vzdelávania na Základnej škole v Muránskej Dlhej Lúke

Noemi Ráczová (46), učiteľka na Škole úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15 v Košiciach

Zuzana Tkáčová (41), učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach

 

Prvého víťaza súťaže spoznáme aj vďaka podpore Slovenskej sporiteľne, Slovak Telekomu a ZSE 2. októbra 2018. Čaká ho odmena v podobe 5.000 eur a cesta na svetové finále Global Teacher Prize 2019 do Dubaja. Jeden z učiteľov získa aj Cenu verejnosti.

 

Viac informácií nájdete na: www.ucitelslovenska.sk

Čítajte viac o téme: Ocenenia, Učiteľ Slovenska
Zdieľať na facebooku