Kam na strednú školu? Pozrite si aktuálnu ponuku učebných miest v duálnom vzdelávaní

Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania uľahčí výber žiakom, ktorí sa momentálne rozhodujú, kam na strednú školu.
Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania uľahčí výber žiakom, ktorí sa momentálne rozhodujú, kam na strednú školu. / Foto: Shutterstock

Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania uľahčí výber žiakom, ktorí sa momentálne rozhodujú, kam na strednú školu.

 

Voľba budúceho povolania vo väčšine prípadov nie je jednoduchá a vyžaduje si čas na zváženie viacerých možností. Štátny inštitút odborného vzdelávania spracoval pre budúcich stredoškolákov a ich rodičov aktuálnu ponuku učebných miest v duálnom systéme vzdelávania, ktorý spája vzdelávanie žiakov v škole s praxou priamo u zamestnávateľa.

Aktuálna ponuka učebných miest pre školský rok 2018/2019 rozdelená podľa krajov predstavuje jednotlivé odbory spolu s kontaktnými údajmi na zamestnávateľa a spolupracujúcu strednú odbornú školu. Táto ponuka je pre školákov a ich rodičov dôležitou pomôckou, ktorá im ukazuje možnosti správneho smerovania v práve prebiehajúcom období podávania prihlášok na stredné školy.

 

Ponuka učebných miest bude zverejnená na:

  • webovom sídle Štátneho inštitútu odborného vzdelávania – www.siov.sk,
  • webovom sídle duálneho vzdelávania – www.dualnysystem.sk,
  • sociálnych sieťach -facebook.com/dualnevzdelavanie; www.facebook.com/StatnyInstitutOdbornehoVzdelavania,
  • v Newslettri Duál pre základné školy.


Zdroj: ŠIOV

Zdieľať na facebooku