Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ

Regionálny turnaj 9. ročníka medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League sa konal 12. januára 2017 na  Paneurópskej vysokej školy.
Regionálny turnaj 9. ročníka medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League sa konal 12. januára 2017 na Paneurópskej vysokej školy. / FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ

Regionálny turnaj 9. ročníka medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League sa konal 12. januára 2017 na  Paneurópskej vysokej školy. Realizátorom podujatia pre deti a mládež od 9 do 16 rokov bola Fakulta informatiky PEVŠ. Témou tohtoročnej súťaže boli „Animal Allies“ - Zvieratá a ľudia.

Súťažiaci na Slovensku si mohli vybrať zo 7 regionálnych turnajov – v Poprade, Žiline, Žiari nad Hronom, Bratislave, Košiciach a v Banskej Bystrici. V bratislavskej MČ Petržalka sa turnaj konal prvýkrát a vzhľadom na rastúci záujem o súťaž boli pre oblasť Bratislavy a okolia realizované naraz dva regionálne turnaje.

 

Na Fakultu informatiky si prišlo zmerať svoje sily 14 súťažných tímov z bratislavských aj mimobratislavských základných škôl a gymnázií . Súťažné kategórie boli hodnotené podľa jednotných medzinárodných pravidiel a hodnotiacich hárkov. Do semifinále, ktoré sa bude konať v Debrecíne, postupujú po dva najlepšie tímy z regionálnych súťaží. Z petržalského turnaja postúpili z 1. miesta „RDS team“ (Simon´s creActive, Bratislava) a „GamčaBot“ (Gymnázium Grösslingova, Bratislava). Na 3. mieste sa v petržalskej súťaži umiestnil tím „Hexadron“ (Farnosť kráľovskej rodiny, Bratislava).

 

V dopoludňajšej časti sa predstavili tímy v kategóriách Robot Design (porota posúdila a obodovala konštrukciu každého robota), Prezentácia výskumného projektu (každý tím prezentoval pred porotou svoj projekt na tému ľudia a zvieratá) a Tímová práca (spoločenská hra a rozhovor s tímom - posúdenie spoločného ducha a akcieschopnosti). Popoludní sa konali robotické hry s predstavením modelov - robotov, pomocou ktorých sa snažil každý tím vyriešiť čo najviac misií v stanovenom časovom limite.

 

Pri prvom usporiadaní regionálneho súťažného kola v Petržalke veľmi pomohli tradiční slovenskí organizátori tejto súťaže svojimi radami a skúsenosťami, predovšetkým Pavel Petrovič z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa aktívne zaoberá robotikou.

 

„Sme veľmi radi, že sme po vzájomnej dohode mohli usporiadať súťaž FIRST LEGO League na našej fakulte. Teší nás, že sa deti už v mladom veku venujú hravou formou základom programovania a že súťaž má rastúcu tendenciu. V tejto lokalite sa nachádza množstvo základných a stredných škôl a my veríme, že sa nám aj budúci rok podarí pritiahnuť do súťaže nové tímy,“ povedal hlavný koordinátor petržalského turnaja Ing. Juraj Štefanovič, PhD., prodekan pre vedeckú činnosť a zahraničné vzťahy Fakulty informatiky PEVŠ.

 

FIRST LEGO League je najväčšia robotická súťaž pre mladých, ktorej sa zúčastňujú desaťtisíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších - semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok sú zadané nové úlohy a súťažiaci sa v tímoch – pripravujú na súťaž, ktorú v strednej Európe zastrešuje občianske združenie Hands on Technology. Nasledujúca sezóna 2017-18 bude v tejto súťaži na tému „Hydro Dynamics“, prihlasovanie tímov od apríla do októbra, obsah súťažnej témy bude zverejnený pred 1. septembrom, na web stránke www.fll.sk, respektíve web stránke nadradeného organizátora pre tento región Európy  first-lego-league.org/en/ .

 

Hlavní partneri projektu: ANASOFT APR, spol. s r.o. a Profesia, spol. s r. o.
Partneri: Nadácia ESET, SWAN, a.s. a EDUXE Slovensko, s.r.o.
Mediálny partner: PC REVUE

Čítajte viac o téme: Súťaž, Lego
Zdieľať na facebooku