Medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - „InovEduc“ úspešne napreduje

Medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - „InovEduc“ úspešne napreduje
Medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - „InovEduc“ úspešne napreduje / Foto: PEVŠ

Riešitelia unikátneho projektu InovEduc, za ktorým stojí Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy (FI PEVŠ), spoločne so svojimi slovenskými a ukrajinskými partnermi, realizuje inovatívne aktivity pre vzdelávanie študentov na stredných školách s využitím najmodernejších informačno-komunikačných technológií. V rámci projektu vznikajú digitálne 3D modely 14 pamiatok z východného Slovenska a 10 pamiatok z Ukrajiny (Zakarpatskej oblasti), ktoré budú použité v školskej výučbe pomocou metód zobrazovania vo virtuálnej a rozšírenej realite.


Drevené kostoly, technické pamiatky, hrady, kaštiele či prírodné zaujímavosti nasnímané medzinárodným tímom sa následne digitalizujú do podoby učebnej látky. Tá bude slúžiť na vzdelávanie stredoškolákov v predmetoch história, geografia, informatika, náuka o spoločnosti alebo regionálna výchova. Exteriéry objektov digitalizujú riešitelia projektu na oboch stranách našej východnej hranice pomocou fotografického snímania a letecky pomocou dronov. Interiéry objektov spracovávajú do formy panorámy. „Pre jednotlivé spôsoby zobrazenia objektov vyvíjame softvér pre ich zobrazenie vo virtuálnej a rozšírenej realite. Kultúrne artefakty budú sprístupnené aj na mobilných zariadeniach a webových stránkach,“ povedal RNDr. Ján Lacko, PhD., odborný riešiteľ projektu z Paneurópskej vysokej školy. „Priamo na mieste sme nasnímali asi 160 GB dát pre 14 slovenských objektov. Následne sme spustili prípravu 3D modelov objektov a začali realizovať testovacie aplikácie pre virtuálnu a rozšírenú realitu,“ dodal Lacko.

 

Moderné vzdelávanie

Nové digitalizované pamiatky budú ilustrovať historický vývoj stavieb, kultúru národov, ale aj geografickú a prírodnú rozmanitosť. Súčasťou projektu „InovEduc“ pre efektívne uchopenie týchto učebných materiálov a ich využívanie v rámci vzdelávacieho procesu je aj rad školení, ktorých sa zúčastňuje 20 slovenských a ukrajinských učiteľov. Na vytváraní metodických materiálov participujú pedagógovia, ktorí budú výsledky projektu využívať vo výučbe. Metodické materiály budú dostupné aj ďalším pedagógom spoločne s využitím dát a aplikácií, ktoré v projekte vzniknú. „V rámci projektu sme už zrealizovali tri z piatich seminárov pre stredoškolských učiteľov. Zorganizovali sme aj dve konferencie, na ktorých sme účastníkom poskytli základné informácie o projekte a taktiež ich zoznámili so zariadeniami virtuálnej a rozšírenej reality, ktoré budú podporovať prepojenie hmotného kultúrneho dedičstva s nehmotným“ podotkol Ján Lacko.

 

InovEduc

 

Na projekte „InovEduc“ participujú v rámci vyučovania aj študenti denného a externého štúdia Aplikovanej informatiky na FI PEVŠ. „Naši študenti sa podieľajú na vývoji jednotlivých platforiem priamo na vybraných predmetoch, ale aj prostredníctvom svojich záverečných bakalárskych a diplomových prác. Aj touto formou reagujeme na nedostatok IT odborníkov na trhu práce a prispôsobujeme tomu aj naše učebné plány. Tie sú vytvorené v súlade s medzinárodnými odporúčaniami na získanie teoretických a praktických odborných vedomostí a zručností,“ vysvetlil dekan Fakulty informatiky doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc.

Vzhľadom na fakt, že digitalizované pamiatky musia byť používateľsky prívetivé, budú po vytvorení predfinálnych aplikácií a webových aplikácií, riešitelia projektu z Paneurópskej vysokej školy realizovať aj testovanie použiteľnosti a tzv. UI/UX v spolupráci so študentmi Fakulty informatiky. To bude prebiehať v priestoroch Laboratória testovania použiteľnosti FI PEVŠ. „Študenti budú priamo zodpovední za realizáciu testov, ich priebeh a vyhodnotenie realizované počas predmetu Používateľské rozhranie – návrh a testovanie,“ uzavrel dekan Eugen Ružický.

Finálne výsledky a výstupy projektu „InovEduc“ budú v apríli 2017 voľne k dispozícii aj širokej verejnosti . Na tento termín je naplánované ukončenie celého projektu.

Projekt „Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev“- „InovEduc“ – Cezhraničná spolupráca „Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ je spolufinancovaný z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky „Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“. Výška projektového grantu je 579 486 EUR.

 

Digitalizované pamiatky


Slovenská republika

Ukrajina

Židovský cintorín Topoľa

Židovský cintorín, Užhorod

Gréckokatolícky drevený chrám sv. Archanjela Michala, Topoľa

Drevený chrám Kostrina

Pravoslávny drevený chrám sv. Archanjela Michala, Ruský potok

Drevený pravoslávny chrám Danilovo

Hrad Zborov

Hrad Nevice

Tokajská pivnica – Takáč, Veľká Tŕňa

Pivnice Seredné

Kaštieľ Humenné

Hrad Užhorod

Ľudová architektúra dom – Humenné, skanzen

Zaričevo, Lemkivska sadiba

Viadukt Hanušovce n/Topľou

Lisičevo - vyhňa

Kostol Veľká Tŕňa

Údolie narcisov

Bardejovské suburbium, synagóga

Horjanská rotunda

Drevený chrám Hrabová Roztoka

Drevený chrám Šmigovec

Drevený chrám Inovce

Zubor

 

Pre študentov Fakulty informatiky PEVŠ je aktívna účasť v projekte dobrá príležitosť ako získať praktické skúsenosti. Tie im pomôžu úspešne sa uplatniť. Podľa Lucie Al Zafari, HR manažér, exe, a.s. je IT odborníkov na trhu práce stále nedostatok. Náš vzdelávací systém podľa nej za posledné roky nestihol a stále nestíha na tento fakt dostatočne reagovať. Podľa jej skúseností: „dopyt po týchto špecializáciách neustále narastá, a aj napriek osvete a istote kariérneho potenciálu, kvalitných IT profesionálov je stále málo.  Zatiaľ čo na voľnú administratívnu pozíciu sa nám prihlásia desiatky relevantných kandidátov, IT odborníkov na trhu musíme proaktívne vyhľadávať a oslovovať (najčastejšie cez sociálne siete či referencie.) A čo je zaujímavé, týka sa to nielen seniorov, ale aj juniorských pozícií vhodných aj pre absolventov.“

Čítajte viac o téme: IT, Dejepis
Zdieľať na facebooku