Dejepis

Medzinárodný projekt Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - „InovEduc“ úspešne napreduje

V rámci projektu vznikajú digitálne 3D modely 14 pamiatok z východného Slovenska a 10 pamiatok z Ukrajiny (Zakarpatskej oblasti), ktoré budú použité v školskej výučbe pomocou metód zobrazovania vo virtuálnej a rozšírenej realite.