Získajte grant na bezpečné a nesúťažné športovanie detí

V rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne sa o finančnú podporu môžu do 10. októbra 2016 uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska.
V rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne sa o finančnú podporu môžu do 10. októbra 2016 uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska. / Foto: Bigstock

Nadácia pre deti Slovenska aj tento rok spojí sily s poisťovňou Kooperativa, aby spoločne podporili projekty zamerané na bezpečné a nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov. V rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne sa o podporu môžu do 10. októbra 2016 uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska.

„Som rád, že naša spolupráca s Nadáciou pre deti Slovenska úspešne pokračuje a projekty, ktoré aktívne prispievajú k bezpečnosti detí, môžeme podporiť aj tento rok. Ich hodnota je nevyčísliteľná, pretože pomáhajú a učia deti tráviť svoj čas plnohodnotne a motivujú k skvalitneniu života v komunite aj svoje okolie,“ uviedol Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Kooperativa.  Už od začiatku je ambíciou Kooperativy vytvoriť najväčší fond zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2015 do fondu vložila 200 000 €.

 

V grantovej výzve Športujem rád a bezpečne môžu uchádzači získať finančnú podporu do 3 tisíc eur na rozvoj nesúťažného športovania, pohyb detí a prevenciu úrazov pri pohybových aktivitách. V rámci grantového programu budú taktiež prebiehať školenia pre poberateľov finančnej podpory z grantu, zamerané na  rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu pri pohybových aktivitách a aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.

 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať občianske združenia a organizácie zaoberajúce sa rozvojom pohybových aktivít detí, komunitné centrá, materské centrá, športové kluby, školy aj samosprávy. Žiadosti je potrebné zaslať prostredníctvom on-line aplikácie Nadácie pre deti Slovenska na stránke www.nds.sk do 10. októbra 2016. Výsledky grantového kola budú následne zverejnené 25. novembra 2016. O pridelení finančnej podpory rozhodne trojčlenná odborná komisia zložená zo zástupcu poisťovne Kooperativa, zástupcu Nadácie pre deti Slovenska a bezpečnostného experta Radovana Bránika, zakladateľa Modrého anjela a garanta bezpečnostných školení.

 

Viac informácií o nadačnom fonde Deti v bezpečí nájdete na www.nds.sk.

Zdieľať na facebooku