B. Gröhling: Reformou smerujeme k rozvíjaniu schopností žiakov

  Foto: Bigstock

Bratislava 2. júla (TASR) - Cieľom nového systému vzdelávania je ustúpiť od memorovania a smerovať k rozvíjaniu schopností žiakov. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Poukázal, že nové učivo budú tvoriť učitelia z praxe, odborníci aj akademici. Predmety budú logicky prepojené a do učiva sa majú zakomponovať aj kritické myslenie či prierezové témy ako digitálna, finančná či environmentálna gramotnosť. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.
      

V uplynulom roku vytvoril Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) základné princípy zmien v učive. Aktuálne sa na trojdňovej konferencii v Banskej Bystrici stretávajú učitelia, odborníci a akademici zodpovední za jednotlivé predmety. Naživo aj online sa stretáva viac ako 300 ľudí, medzi nimi učitelia zo štátnych, súkromných aj cirkevných škôl, zo škôl pre nadané deti aj zo škôl s deťmi zo znevýhodneného prostredia. "Veľmi ma teší, že medzi tvorcami nového učiva sú mnohí odborníci, inovatívni ľudia a zvučné mená pre školskú verejnosť, ako je Daniel Hevier, Miron Zelina, Peter Farárik, Tibor Hujdič, Martin Kríž či Branislav Pupala. Cieľom nového systému vzdelávania je ustúpiť od prehnaného memorovania encyklopedických vedomostí a rozvíjať schopnosti žiakov, naučiť ich prepájať poznatky a používať ich v živote," uviedol Gröhling.
      

Učivo od základných až po stredné školy sa nebude tvoriť izolovane pre jednotlivé predmety, ale tak, aby bol obsah predmetov prepojený a aby učivo v jednotlivých predmetoch spolu súviselo. Vytvorené zmeny môže následne pripomienkovať tiež Žiacky poradný výbor, do ktorého sa mohli do 30. júna prihlásiť žiaci od šiesteho ročníka vyššie.
      

ŠPÚ spolupracuje aj s pedagogickými fakultami, aby dokázali súbežne pripravovať budúcich učiteľov na nový systém vzdelávania. Zmeny budú podporené tiež vzdelávaním učiteľov a s prechodom na nový systém výučby budú školám pomáhať skúsení riaditelia a učitelia z praxe v každom regióne. Prvé školy by mali v školskom roku 2022/2023 začať s dobrovoľným pilotným zavádzaním nového učiva a systému vzdelávania. "Viac ako 300 učiteľov, odborníkov a akademikov, ktorí nové učivo tvoria, má pred sebou veľkú a náročnú úlohu. Ale na konci bude výsledok, ktorý pocítia všetci – učivo, ktoré dáva zmysel, je logicky prepojené naprieč predmetmi a je podporené inovatívnymi učebnými metódami. To je to, po čom sa v školstve dlho volalo," uzavrel šéf rezortu školstva.

Čítajte viac o téme: Reforma školstva, kurikulárna reforma
Zdieľať na facebooku