Ministerstvo školstva prvý raz zriadilo samostatný odbor inkluzívneho vzdelávania

Svetlana Stihová bude viesť na ministerstve školstva odbor inkluzívneho vzdelávania.
Svetlana Stihová bude viesť na ministerstve školstva odbor inkluzívneho vzdelávania. / Zdroj: .minedu.sk

Bratislava 16. decembra (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR prvý raz zriadilo samostatný odbor inkluzívneho vzdelávania. Viesť ho bude odborníčka na inkluzívnu pedagogiku Svetlana Síthová. TASR o tom informoval odbor komunikácie MŠVVaŠ SR.
      

„Naším cieľom nie je rušiť špeciálne školy, cieľom je postupne transformovať špeciálne základné školy vzdelávajúce prevažne žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,“ uviedla Síthová. Proces má byť pravidelne vyhodnocovaný.
     

V rámci inkluzívneho vzdelávania má rezort školstva na rok 2021 viacero priorít. „Desegregácia vzdelávacieho systému, inklúzia v ranom a predškolskom veku, inklúzia žiakov a žiačok v základných a stredných školách, podporné a personálne podmienky inklúzie či špeciálno-pedagogická podpora vo vzdelávaní a poradenstve,“ vymenovala štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Monika Filipová.
      

Ďalšie kroky na dlhodobý a strategický rozvoj inkluzívneho vzdelávania v SR majú byť identifikované v rámci pripravovanej Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. Pojem inklúzia zároveň plánuje ministerstvo školstva zapracovať a vymedziť aj v školskom zákone.
      

Ministerstvo chce zároveň zreformovať systém poradenských zariadení, aby bol zrozumiteľnejší pre rodičov, nápomocný pre pedagógov a bližší deťom a žiakom priamo v školách.
      

Vzniknúť majú dva typy poradenských zariadení - univerzálne a špecializované, ako aj štandardy výkonov a diagnostiky. Poradenské centrá majú svoju činnosť realizovať priamo v školách.
      

Štátny vzdelávací program by mal podľa rezortu akceptovať vzdelávacie požiadavky všetkých detí a žiakov bez výnimky, aj žiakov s rozmanitými potrebami, so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia, cudzincov, žiakov rôznych národností, migrantov či žiakov s nadaním.

Zdieľať na facebooku