Žiaci základných škôl majú posledné dni na výber strednej školy

Prihlášky na stredné školy je potrebné odovzdať do štvrtku.
Prihlášky na stredné školy je potrebné odovzdať do štvrtku. / Foto: Bigstock

Bratislava 8. apríla (TASR) – Rodičia a žiaci základných škôl majú na výber strednej školy posledné dni. Prihlášky na bežné štúdium učebných či študijných odborov je potrebné odovzdať riaditeľovi základnej školy do stredy 10. apríla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      

Žiaci sa môžu hlásiť na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy. Platí to aj pre žiakov, ktorí sa pôvodne hlásili na strednú školu s talentovými skúškami a neuspeli na nich.
      

V aktuálnom školskom roku je na základných školách približne 38.700 deviatakov. Na stredné školy sa však hlási aj časť žiakov piateho ročníka základných škôl, uchádzajú sa o osemročné štúdium na gymnáziách. "Prieskum záujmu žiakov ukázal, že najviac z nich by sa chcelo dostať na stredné odborné školy bez prívlastku a na gymnáziá. Ďalej nasledovali obchodné akadémie, stredné odborné školy technické a stredné zdravotnícke školy," uviedol rezort školstva. Stredné školy ponúkajú približne 54.000 voľných miest, v prípade osemročného štúdia na gymnáziách ide o necelých 2600 miest.


Stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi ponúkajú uchádzačom o štúdium aj vstup do duálneho systému vzdelávania. V súčasnosti je pre školský rok 2019/2020 vytvorených viac ako 5000 miest v tomto systéme, pričom tento počet ešte nie je konečný.
      

Prijímacie skúšky čakajú všetkých žiakov, ktorí si vyberú odbor s maturitou. "Na väčšine škôl sú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Odborné školy môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, ako sú napríklad fyzika, chémia, prírodopis či cudzie jazyky. Bez skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí v Testovaní 9 dosiahli viac ako 90-percentnú úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry a zároveň aj matematiky," priblížilo ministerstvo školstva. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí taktiež zohľadní, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Tiež prihliada na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov základných škôl Testovanie 9.
      

Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na pondelok 13. mája, druhý termín je vo štvrtok 16. mája. „Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu. Ak žiak nebol prijatý v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole,“ informoval rezort školstva. Rozhodnúť o vypísaní prípadného druhého kola musí riaditeľ školy najneskôr 6. júna a samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia 18. júna.

Čítajte viac o téme: Prihlášky na stredné školy
Zdieľať na facebooku