Školy zapojené do projektu Škola otvorená všetkým získali materiálnu pomoc

Národný projekt Škola otvorená všetkým implementuje do škôl Metodicko-pedagogické centrum.
Národný projekt Škola otvorená všetkým implementuje do škôl Metodicko-pedagogické centrum. / Foto: Bigstock

Bratislava 30. novembra (TASR - Materské a základné školy zapojené do národného projektu Škola otvorená všetkým získali v uplynulých týždňoch materiálnu pomoc v podobe didaktických balíčkov v celkovej hodnote 3000 eur. Cieľom tejto pomoci je podpora implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania, informoval o tom rezort školstva na svojom webe.


"Podstatou inkluzívnej edukácie je búranie bariér a predsudkov, čo sa samozrejme nedá realizovať bez spoločných aktivít. Didaktický balíček uľahčí integráciu detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít do edukačného procesu a zároveň bude pre nich motiváciou na túto integráciu," povedal odborný garant projektu v prostredí základných škôl Pavol Kočiš.

 

Materiálna podpora predstavuje pomoc vo forme učebných a kompenzačných pomôcok, materiálneho a technického vybavenia učební a prostriedkov na rozvoj detí a žiakov. "Do škôl sme dodali sedem unifikovaných balíčkov so zameraním na hry, hygienické potreby, hudobné nástroje, športové potreby, spotrebný kreatívny tovar, kuchynské a záhradnícke potreby," informovala manažérka projektu Viera Čontofalská. 

 

V 45 materských školách využijú pomôcky nielen deti, ktoré ju navštevujú. Balíčky sú určené aj deťom zapojeným do neformálneho vzdelávania, pre ktoré je materská škola z rôznych dôvodov nedostupná. V rámci celodenného výchovného systému budú balíčky slúžiť na voľnočasové aktivity pre 130 základných škôl. Od začiatku školského roku vzniklo s podporou projektu na školách 2077 záujmových útvarov, do ktorých sa zapojilo 19.285 žiakov.

 

Národný projekt Škola otvorená všetkým implementuje Metodicko-pedagogické centrum v rámci operačného programu Ľudské zdroje od februára 2016 do novembra 2019. Z Európskeho sociálneho fondu naň bolo vyčlenených takmer 30 miliónov eur.

Zdieľať na facebooku