Na školách chýbajú asistenti učiteľa a odborné tímy, tvrdí Inklukoalícia

Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách, narastá problém vo vzdelávaní detí s rozmanitými potrebami.
Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách, narastá problém vo vzdelávaní detí s rozmanitými potrebami. / Foto: Shutterstock

 Bratislava 16. novembra (TASR) - Na školách chýbajú asistenti učiteľa, ale aj odborné podporné tímy pre učiteľov. Štátny rozpočet nemyslí na zlepšenie kvality podporných služieb v školách, narastá problém vo vzdelávaní detí s rozmanitými potrebami. Uviedli to v piatok na tlačovej konferencii zástupcovia organizácií združených v Koalícii za spoločné inkluzívne vzdelávanie - Inklukoalícii.

 

Z prieskumu realizovaným členmi projektu To dá rozum vyplýva, že na vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je pripravených len 61,5 percenta škôl. Najväčším problémom je podľa Inklukoalície nedostatok pedagogických asistentov, ktorí chýbajú v 40,8 percentách opýtaných škôl. Avizujú, že zlepšenie neočakávajú ani v budúcom roku. Vláda podľa nich v rozpočte počíta so zvýšením počtu asistentov iba o 642.

 

Problém vidí Inklukoalícia aj v nedostatočnej pripravenosti učiteľov na prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami. Tá podľa nich nie je dostatočne kompenzovaná prítomnosťou odborných zamestnancov, o ktorých by sa učitelia mohli oprieť, ani dodatočnou metodickou podporou pre učiteľov či pedagogických asistentov. "Chýbajú kvalitne spracované štandardy podporných služieb, ako aj model, ako by mali odborní a pedagogickí zamestnanci na školách spolupracovať. Celkovo to vedie k nižšej efektivite ich činnosti a zároveň vyšším požiadavkám na počet asistentov a ďalších odborníkov v systéme," tvrdí Miroslava Hapalová z projektu To dá rozum. 

 

Viac ako polovica asistentov učiteľa podľa nej vykonáva činnosti, ktoré spadajú skôr do osobnej asistencie. Doplnila, že nie sú pokryté ani služby ako osobná a zdravotná asistencia pre deti so zdravotným znevýhodnením, logopédi, liečební a sociálni pedagógovia, psychológovia.

 

Viktor Križo zo Slovenskej komory učiteľov upozornil, že odborné tímy môžu zvýšiť prevenciu pred viacerými sociálno-patologickými javmi na školách. Okrem delikvencie, alkoholu či drog by mohli pomôcť aj pri depresii či zvýšenom náraste sebapoškodzovania u detí. "Zanedbanie takejto starostlivosti o potreby detí, rodičov a pedagógov na školách vedie k zlej uplatniteľnosti na trhu práce a je jednou z kľúčových príčin nárastu extrémizmu a radikalizmu v spoločnosti, rozpadu rodín, nárastu depresivity a podobne," povedal Križo.

 

Hapalová ozrejmila, že ministerstvo školstva v roku 2017 vypracovalo Model objektivizácie počtu odborných zamestnancov v škole a vláda ním deklarovala, že do roku 2021 by malo dôjsť k navýšeniu prostriedkov na uspokojenie žiadosti škôl o zvýšenie počtu asistentov na 100 percent. "Postupné navyšovanie sa zatiaľ nedeje ani v budúcoročnom rozpočte a zároveň to nie je naplánované ani v Implementačnom pláne, ktorý je súčasťou národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý vláda schálila v júni tohto roka," vysvetlila. Členovia Inklukoalície vyzývajú vládu SR, aby naplnila nielen vlastné programové vyhlásenie, ale aj ďalšie medzinárodné záväzky.

 

Inklukoalícia združuje inštitúcie a individuálnych členov. Ich cieľom je spoločne vyvíjať snahy o skvalitnenie podmienok inkluzívneho vzdelávania detí na Slovensku.
 

Zdieľať na facebooku