Rovnica z trhu práce: Čím viac skúseností a zručností získa dieťa počas školy, tým ľahšie sa uplatní

Personalista Radovan Maxin z Asociácie poskytovateľov služieb zamestnanosti v rozhovore hovorí o aktuálnej situácii na pracovnom trhu, pohľade zamestnávateľov a tiež o duálnom vzdelávaní ako jednej z možností štúdia.
Personalista Radovan Maxin z Asociácie poskytovateľov služieb zamestnanosti v rozhovore hovorí o aktuálnej situácii na pracovnom trhu, pohľade zamestnávateľov a tiež o duálnom vzdelávaní ako jednej z možností štúdia. / Zdroj: Bigstock

Máte aj vy doma deviataka, ktorého už o pár mesiacov čaká rozhodnutie kam na strednú školu? Rozprávali ste sa s ním už o jeho budúcnosti alebo nechávate toto vážne rozhodnutie plne v jeho rukách alebo nebodaj na poslednú chvíľu?

Dieťa v tak mladom veku nemôže vedieť samostatne vyhodnotiť všetky relevantné skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho budúce vzdelanie a uplatnenie sa na trhu práce. Aj preto by malo svoje rozhodnutie s výberom strednej školy konzultovať, dáva svoje odporúčania skúsený personalista Radovan Maxin z Asociácie poskytovateľov služieb zamestnanosti.

V nasledujúcich riadkoch hovorí o aktuálnej situácii na pracovnom trhu, pohľade zamestnávateľov a tiež o duálnom vzdelávaní ako jednej z možností štúdia.

#MojaPracaMaZmysel  #dualnevzdelavanie


Je podľa vás v dnešnej dobe ľahké nájsť si prácu alebo nie? Sú súčasné ponuky práce vhodné pre všetkých alebo len pre absolventov špecifických odborov?

Povedal by som to tak, že v súčasnosti  je možné nájsť si prácu jednoduchšie ako povedzme pred piatimi, či viac rokmi, lebo je po nej absolútny dopyt zo strany zamestnávateľov.

Čím ďalej, tým viac sa stretávame zo strany našich klientov s tým, že požadujú odborné, niekedy až špecifické vzdelanie, schopnosti a zručnosti od nových zamestnancov.  Dnes je to absolútny trend, ktorý si myslím, že bude pokračovať.

Je veľa voľných pracovných pozícií, ktoré aj pri veľkom počte uchádzačov o zamestnanie, nie sú zamestnávatelia schopní obsadiť. Nožnice sa roztvárajú. Tento fenomén je jednoznačne spôsobený zlou štruktúrou vzdelania uchádzačov o zamestnanie, ako aj absolventov.

 

Akí sú teda podľa vás dnešní absolventi? Aké majú nároky, keď hľadajú prvé zamestnanie?

Samozrejme, že nemôžem a nechcem túto skupinu mladých ľudí generalizovať. Sú aj takí aj takí. Pravda je, že často sa stretávame s prípadmi, že absolventi nemajú poňatie či po type ich vzdelania je na trhu práce vôbec dopyt. S tým potom súvisia aj ich absolútne nereálne či úplne prehnané požiadavky a očakávania na pracovných pohovoroch.

 

Myslíte si, že sú dnešní absolventi pripravení pre trh práce? Čo môže žiak urobiť ešte počas školy inak alebo lepšie ako jeho rovesníci, aby mal vyššie šance uplatniť sa na trhu práce?

Tiež by som odpovedal, že ako ktorí. Sú absolventi, ktorí môžu nastúpiť na pracovnú pozíciu prakticky okamžite, ale sú aj takí, ktorí musia prejsť zdĺhavým a nákladným zaškolením, v horšom prípade preškolením. Absolventi môžu ešte počas štúdia, z môjho pohľadu, robiť kopec vecí, aby zvýšili svoje uplatnenie na trhu práce. Môžu zlepšovať svoju jazykovú vybavenosť, počítačové zručnosti, najlepšie ale je, ak absolvent už počas štúdia praxoval vo firme, do ktorej po štúdiu aj nastúpi.

 

Začína nový školský rok a o chvíľočku sa budú deviataci rozhodovať pre strednú školu a tým aj budúce povolanie. Akú radu by ste im dali? Na čo sa majú sústrediť?

Odporúčal by som im, aby sa poradili. Aby sa poradili nielen s rodičmi, ale aj školskými poradcami, ktorí sú oboznámení s dopytom na pracovnom trhu, ale aj s možnosti a kapacitami konkrétnych žiakov, ale hlavne tieto dve skutočnosti vedia v zásade objektívne prepojiť. Odporúčal by som im teda, reflektovať na odporúčania ako rodičov, tak školských poradcov a na ich základe sa rozhodovať.

 

Štatistiky spoločnosti Trexima hovoria, že 32 percent vysokoškolsky vzdelaných ľudí pracuje na stredoškolskej pozícii a až 60 percent stredoškolských absolventov nepracuje v odbore.  Prečo je podľa vás táto situácia na trhu práce?

Tieto štatistické ukazovatele nie sú, z môjho pohľadu, vôbec potešujúce. Jednoznačne obidva ukazovatele hovoria o tom, že súčasný systém vzdelávania zlyháva. V minimálnej miere sa stretáva dopyt s ponukou. Dopyt zo strany trhu práce a zamestnávateľov s ponukou, ktorú nám generuje formálny systém vzdelávanie na Slovensku. Jednoznačne jedným z opatrení na riešenie danej situácie je duálny systém vzdelávania.

 

Mali by sa podľa vás deti pre štúdium na strednej škole rozhodnúť výhradne sami, s pomocou rodiča alebo by mal rozhodnúť v tomto sám rodič? Myslíte si, že sa v tomto veku vedia deti správne rozhodnúť aj samé?

Ako som spomínal už v predchádzajúcej odpovedi, malo by ísť o rozhodnutie dieťaťa, pri ktorom by mal brať na zreteľ odporúčanie ako rodičov, tak aj školských poradcov.

Čo sa týka deviatakov, tak si nemyslím, že sú samostatne schopní vyhodnotiť všetky relevantné skutočnosti, ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na ich budúce vzdelanie a uplatnenie na trhu práce. Preto hovorím, že by sa mali určite poradiť a určite svoje rozhodnutie konzultovať.

 

Čo je dôležité pri výbere strednej školy? Na čo by mali deviataci a teda aj rodičia myslieť z pohľadu budúceho zamestnania?

V prvom rade, by podľa môjho názoru, mali zohľadňovať ich uplatniteľnosť na trhu práce po ukončení vzdelávacieho procesu. V druhom rade možnosti a kapacity dieťaťa úspešne absolvovať vybraný študijný alebo učebný odbor.

 

Veľa sa hovorí o duálnom vzdelávaní. Vidíte v ňom zmysel? Pre akých žiakov by ste odporučili duálne vzdelávania? Je vhodné pre všetkých?

Duálne vzdelávanie hodnotím veľmi pozitívne ako jeden z nástrojov na riešenie nelichotivej situácie vo formálnom systéme vzdelávania na Slovensku. Dá sa povedať, že duálny systém je výhodný predovšetkým pre žiakov, ktorí sú rozhodnutí mať v rukách odborné vzdelanie či remeslo v oblasti, ktorá ich zaujíma, baví. Žiaci, ktorí sú rozhodnutí získať všeobecné vzdelanie ako nástroj prípravy na štúdium na vysokej škole si vyberajú skôr všeobecno-vzdelávacie inštitúcie teda gymnáziá miesto stredných odborných škôl. Ukončenie strednej odbornej školy však nebráni pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

Myslíte si, že aj absolventi stredných odborných škôl majú šancu uspieť na dnešnom trhu práce?

Určite. Myslím si, že absolventi stredných škôl majú šancu uplatniť sa na trhu práce. Čím viac skúseností a zručnosti získajú počas vzdelávacieho procesu aj prostredníctvom duálneho vzdelávania, tým bude ich uplatniteľnosť vyššia a vyššia.

 

Prieskumy medzi žiakmi a rodičmi odhalili, že 85 percent opýtaných žiakov medzi hlavné dôvody prečo študovať na vysokej škole zaraďuje väčšiu šanca nájsť si prácu po skončení štúdia. Taktiež až 87 percent opýtaných žiakov za hlavný dôvod prečo študovať na vysokej škole považuje perspektívu lepšieho platu. Myslíte si, že na dnešnom trhu práce je to tak? Je podmienkou lepšieho uplatnenia a kariéry iba vysoká škola?

Absolútne si to nemyslím, že jedine vysoká škola je prostriedok na lepšie uplatnenie sa na trhu práce ako aj prostriedok na lepšiu mzdu. Dnes odborný pracovník so stredným odborným vzdelaním napr. programátor CNC strojov, vie zarobiť viac ako absolventi vysokých škôl napr. humanitného zamerania.

 

Viac sa o dualnom vzdelávaní dozviete aj na: www.dualnysystem.sk

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie, Moja práca má zmysel
Zdieľať na facebooku