Tajomstvo detí obľúbených u spolužiakov

  Ilustračná foto: Bigstock

Predškoláci a školáci, ktorí sa vedia stotožniť s myslením iných, vedia rozlíšiť čo cítia a chcú, sú v kolektíve populárnejší ako spolužiaci, ktorí sa neadaptujú. K takémuto záveru došla meta-analýza (druh štúdie, ktorá zohľadňuje výsledky rôznych výskumov v jednom), ktorú vypracovali vedci z austrálskej University of Queensland. So svojimi poznatkami sa podelili v magazíne Child Development.

 

„Podľa našej štúdie je pre interakciu detí a ich obľúbenosť medzi ostatnými dôležité porozumenie mentality druhého," hovorí Virginia Slaughter, profesorka psychológie, ktorá výskum viedla. Popularitu medzi deťmi pritom merali z nominácií spolužiakov a hodnotení učiteľov. To čo hrá v tomto prípade hlavnú úlohu je podľa nej a jej kolegov tzv. teória mysle. Dieťa, ktoré sa považuje za obľúbené, je schopné rozlíšiť napr. výsmech, sarkazmus a ďalšie medziľudské emócie.

Výsledok štúdie zohľadňuje celkovo 20 rôznych výskumov realizovaných medzi 2096 deťmi vo veku dvoch až desiatich rokov v Ázii, Austrálii, Európe a Severnej Amerike. Sledované boli deti zo všetkých ekonomických vrstiev, prevažovali však rodiny strednej triedy. Empatia a schopnosť chápať a počúvať iných a následná obľúbenosť rozhodovala tak u malých, ako aj väčších detí.  V mladšom veku bola schopnosť interakcie potrebná na získavanie nových priateľov, neskôr na udržiavanie dobrých vzťahov s nimi.

 

Vedci zaznamenali tiež odchýlku medzi chlapcami a dievčatami. Spojenie vyššie spomínaného empatia = popularita malo menší význam medzi chlapcami, zrejme preto, že dievčenské priateľstvá sa všeobecne považujú za dôvernejšie. Rovnako konflikty riešia citlivejšie a schopnosť počúvať iných je u ich dôraznejšia.

„Zo zisteného nám vyplynulo, že učiť deti empatii má naozaj význam a v budúcnosti to zlepší ich vzťahy s kamarátmi. Je to dôležitý poznatok aj pre deti, ktoré majú s nadväzovaním priateľstiev problémy a sú sociálne izolované," dodala Virgina Slaughter.

Čítajte viac o téme: Výskum
Zdieľať na facebooku