SOŠ automobilová Košice pokračuje v duálnom vzdelávaní

SOŠ automobilová Košice pokračuje v duálnom vzdelávaní
SOŠ automobilová Košice pokračuje v duálnom vzdelávaní / Zdroj: SOŠ automobilová Košice

KOŠICE 5. septembra – Traja noví zamestnávatelia z Košického kraja pribudli k doterajším ôsmim podnikateľom, u ktorých počas vlaňajšieho školského roka praxovali žiaci Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach. V uplynulom školskom roku 2015/16 sa táto stredná odborná škola zapojila do systému duálneho vzdelávania v učebných autoopravárenských odboroch. Informoval o tom agentúru SITA riaditeľ SOŠ automobilová Jozef Eperješi.

Škola ponúka duálne vzdelávanie v štyroch učebných autoopravárenských odboroch - mechanik, elektrikár, karosár a lakovník, pričom prvý ročník je spoločný. Zamestnávatelia, s ktorými škola pred rokom podpísala zmluvy, si vybrali 25 žiakov iba z jedného odboru autoopravár – mechanik. Z nich prvý ročník úspešne ukončilo 24 žiakov.

„Po ročnom odbornom výcviku v reálnej profesionálnej autoservisnej praxi žiaci duálneho vzdelávania zmenili pohľad na ďalšie učebné odbory. Osem žiakov po dohode so zamestnávateľmi a rodičmi prestúpilo do nedostatkového odboru karosár, 16 žiakov ostalo v pôvodnom odbore mechanik. Dochádzka, prospech a správanie žiakov potvrdzujú podstatne lepšie výsledky v prospech duálnej formy vzdelávania. Najzaujímavejšie však pre nás bude uplatnenie našich duálnych žiakov v porovnaní s neduálnymi na trhu práce po skončení štúdia na našej škole,“ hodnotil prvý rok fungovania Eperješi.

Tento školský rok si spoločnosti vybrali žiakov vo všetkých štyroch autoopravárenských odboroch podľa toho, aké zamestnanecké pozície v budúcnosti plánujú. „V tomto čase je prvákov v duáli menej ako pred rokom, ale splnili sme požiadavku podnikateľov. Aj spoločnosti sa zdokonaľujú v postupe výberu žiakov do duálu. Znamená to, že nevyberú každého. Uchádzač musí splniť ich predstavu budúceho zamestnanca,“ povedal Eperješi.

V novom školskom roku bude v duálnom vzdelávaní v prvom ročníku 12 žiakov odboru mechanik, traja žiaci odboru elektrikár, jeden žiak odboru karosár a dvaja žiaci odboru lakovník. Odborný výcvik v duálnom vzdelávaní prebieha na najnovších zariadeniach s využitím najmodernejších technológií pod vedením skúseného personálu, kde prevláda individuálna forma výučby. Duálne vyučovanie prebieha podľa vzorových učebných plánov a je s vyššou dotáciou odborného výcviku v pomere 60 % praxe a 40 % teórie. Žiaci v prvom ročníku začínajú so základnými manuálnymi zručnosťami v oblasti autoopravárenstva a postupne sa budú vo vyšších ročníkoch venovať opravám jednotlivých časti automobilu podľa zamerania mechanik, elektrikár, karosár a lakovník.

Čítajte viac o téme: Duálne vzdelávanie
Zdieľať na facebooku