Patria digitálne technológie do škôl aj po pandémii? Aká má byť ich úloha pri vzdelávaní detí? Odpovedá expertka Zuzana Molčanová

Zuzana Molčanová učí učiteľov digitálnej gramotnosti.
Zuzana Molčanová učí učiteľov digitálnej gramotnosti. / Foto: Zuzana Gránska

Pandémia priniesla významný posun vo vnímaní technológií vo vzdelávaní. Zrazu to pre mnohé deti nebol už viac len nástroj na zábavu, ale aj nástroj na učenie sa. Veľký pokrok vo svojich IT zručnostiach urobili aj učitelia. Ako to bude vyzerať v školách po pandémii? Ako môžu školy pripraviť žiakov na budúcnosť, ktorá bude významne prepojená s digitálnymi technológiami?

 

O digitálnych technológiách v rukách detí a o ich mieste v školách sme sa rozprávali so ZUZANOU MOLČANOVOU, lektorkou, ktorá učí učiteľov digitálnej gramotnosti a pôsobí v spoločnosti Microsoft SR a ČR. 

 

 

Reláciu o moderných technológiách vo vzdelávaní podporila spoločnosť Microsoft.

 

ROZHOVOR:

00:41 Máme už v slovenských školách dostatok digitálne zdatných učiteľov? 

01:59 Ako slovenskí učitelia prijímajú najnovšie technológie?

02:56 Ako viesť deti k tomu, aby vnímali technológie aj ako pracovný nástroj? 

05:12 Ako a kedy by sme my, rodičia, mohli začať učiť deti o užitočných funkciách technológií? 

09:55 Firmy budú potrebovať v budúcnosti od zamestnancov iné zručnosti ako tomu je dnes. Ako nám v tomto môžu pomôcť tablety, smartfóny? 

13:30 Písanie digitálnych poznámok a využívanie digitálnych učebníc je v našich školách ešte stále ďaleko? 

14:00 Ako by mohla vyzerať ideálna moderná digitálna vyučovacia hodina? 

17:05 Je to náročnejšie pre učiteľov pripravovať sa na digitálnu vyučovaciu hodinu? 

17:37 Sú počítačové hry cesta, ako deti vzdelávať? Dá sa to spojiť? 

19:29 Pandémia významne zmenila pohľad na vzdelávanie pomocou technológií. Na čom u nás zlyhalo preklopenie vyučovania do online priestoru? 

22:40 Školy sa dlhodobo vybavovali technológiami aj z eurofondov. Aké sú Vaše skúsenosti, stále je to tak, že školy aj napriek týmto investíciám nemajú dostatočné vybavenie? 

24:59 Aká bola efektivita učenia prostredníctvom technológií počas pandémie? Ako by mal učiteľ viesť online hodinu, aby bola efektívna a žiakov zaujala? 

31:12 Zostane online vyučovanie prítomné v školách, aj keď už fungujeme po pandémii v normálnom režime? 

34:04 Často zdôrazňujete, že hybridné vzdelávanie je budúcnosť vzdelávania. Zatiaľ to tak ale u nás v praxi nefunguje. Je to opäť o nejakom nastavení? 

35:26 Čaká nás transformácia vzdelávania. Ako zmeniť myslenie učiteľov a nastaviť ich týmto smerom? 

35:50 Hovorí sa o digitálnych koordinátoroch aj o digitálnom príspevku. Mal by byť štát ešte aktívnejší v podpore škôl? 

36:44 Aké je momentálne nastavenie učiteľov? Chcú kombinovať napr. online vzdelávanie s tradičným? 

37:46 Technológie sa opäť vrátili do škôl, aj mimo dištančného vzdelávania. Dôležitá je aj otázka psychohygieny. Ako vyvážiť popoludňajšiu zábavu na technológiách so vzdelávaním cez technológie? 

39:54 S digitálnym technológiami ide ruka v ruke aj kyberšikana či rôzny nevhodný obsah. Učíte učiteľov aj to, ako hovoriť s deťmi o bezpečnosti na internete?

Čítajte viac o téme: Technológie
Zdieľať na facebooku