Stále zaľúbení rodičia sú k svojim deťom lepší a úspešnejší vo výchove

Ak si rodičia úprimne stále prejavujú vo vzťahu náklonnosť, profitujú z toho aj deti.
Ak si rodičia úprimne stále prejavujú vo vzťahu náklonnosť, profitujú z toho aj deti. / Foto: tumblr.com

„Rodičia, ktorí sa často bozkávajú a prejavujú si svoje city navzájom, sú zároveň láskavejší aj k svojim deťom,“ potvrdila britská štúdia.


Vedci analyzovali viac ako 5000 domácností a odhalili napríklad takú skutočnosť, že tí rodičia, ktorí sa bozkávali častejšie, kričali na svoje deti menej.

Štúdia, ktorá bola súčasťou výskumu moderného otcovstva, zistila, že dvojice, ktoré si prejavovali viac náklonnosti vo vzťahu, boli s väčšou pravdepodobnosťou lepšími rodičmi. Zároveň potvrdila, že napätie medzi rodičmi sa tiež prenáša do vzájomného vzťahu s ich deťmi.


Štúdia publikovaná NatCen Social Research spolu s Institute of Education a University of East Anglia, týmto výskumom ponúkla fascinujúce nazretie do britských vzťahov. Výskumníci sa pýtali rodičov oboch pohlaví sériu otázok zameraných na celkový stav vzťahov v rodine.

Ich štúdia odhalila aj také veci, že ženy sú viac náchylné veriť, že ich mužom alebo partnerom „lezú na nervy“ a dokonca sa tajne viac zaoberajú myšlienkami rozvodu ako muži.

Viac ako 44% otcov odpovedalo, že im ich manželka ide na nervy len „zriedka“  alebo „nikdy“. Len 36 % matiek však odpovedalo podobne.

Prekvapivo len 1 z 10 opýtaných opísalo ich vzťah ako nešťastný alebo veľmi nešťastný. Rovnaký počet opísalo svoje manželstvo alebo vzťah ako „dokonalý.“

 

Štúdia hovorí, že prejavy náklonnosti medzi matkami a otcami sú častejšie, ako sa očakávalo. Až 69 % mužov a 67% žien povedalo, že bozkávajú svojich partnerov buď „vždy“ alebo „pravidelne“.

 

Zaujímavým zistením v rámci objasňovania vzťahu rodič – dieťa bolo, že až o 16% viac matiek ako otcov je náchylných kričať na svoje deti, no zároveň viac ako dva krát viac matiek ako otcov pomáha deťom s domácimi úlohami.

 

Vedci tiež analyzovali vplyv niektorých životných udalostí na správanie párov k svojim deťom.

Jedným z nich bol napríklad vplyv straty zamestnania rodičov na správanie k deťom. Zistili, že matky kričali na svoje deti výrazne menej, ak prišli o prácu, no opačný scenár sa dial pri otcoch. Tí svoju frustráciu z tejto životnej udalosti prenášali na celú rodinu.


Štúdia sa tiež bližšie pozrela na problematiku manželstiev s viacerými deťmi. Vedci dospeli k záveru, že čím viac detí rodičia majú, tým viac kričia. V súvislosti s viacerými deťmi v rodine tiež zistili, že čím menej detí rodičia mali, tým viac im načúvali a chválili ich.


Zaujímavým zistením vedcov je tiež fakt, že zosobášení rodičia sa javia šťastnejší ako páry, ktoré spolu žijú bez záväzkov v jednej domácnosti.

 

Týmto výskumom vedci ukázali jasnú súvislosť medzi úrovňou lásky a prejavovaním citov rodičov navzájom a spôsobom, ako si rozumejú so svojimi deťmi.

Sociologička Svetlana Speight hovorí: „Je skutočne dôležité pochopiť, čo robí dobrých otcov dobrými otcami. Z analýzy je jasné, že napĺňanie života láskou, je jeho dôležitou súčasťou.“ Ďalej dodáva, že: „šťastné mamy a otcovia sú viac zapojení rodičia“. Profesorka Margaret O’Brien tvrdí, že tento výskum jasne dokazuje, že jednotlivci žijúci v láskyplnom vzťahu sú úspešnejší i vo výchove detí.“Zdroj:telegraph.co.uk / Foto: tumblr.com
Čítajte viac o téme: Manželstvo
Zdieľať na facebooku