Prečo je správne držanie ceruzky pre školáka dôležité? Tipy, ako trénovať a fixovať správny úchop

Zvládnutie správneho úchopu ceruzky pred nástupom do školy dieťaťu v prvej triede značne uľahčí školskú záťaž.
Zvládnutie správneho úchopu ceruzky pred nástupom do školy dieťaťu v prvej triede značne uľahčí školskú záťaž. / Foto: Bigstock

Máte doma predškoláka, na ktorého po lete čaká školská lavica? Potom ste si už určite prešli testom zrelosti, kde sa okrem iného sleduje i správny úchop ceruzky. Prečo je táto zručnosť pre vášho budúceho prváka dôležitá? Ako ešte môžete podporiť a precvičiť správny úchop? Nielen pre rodičov predškolákov, ale aj pre tých, ktorí svojich škôlkarov odprevadia pred školskú bránu o jeden či dva roky, sme zozbierali niekoľko dôležitých informácií a tipov na nácvik správneho úchopu.

 

Kedy začať s nácvikom?

I keď je vývin každého dieťaťa individuálny, vo všeobecnosti väčšina z nich začína fixovať ceruzku v ruke medzi tretími a štvrtými narodeninami. To je obdobie, kedy je už potrebné začať cielene smerovať dieťa k správnemu úchopu. Rodič by sa mal učiteliek v materskej škole pýtať nielen na správanie sa svojho dieťaťa, ale aj na jeho vzťah ku kresleniu a celkovú úroveň grafomotoriky. Ak je v tomto období upozornení na veku neprimeranú nezrelosť, mal by žiadať usmernenie, ako s dieťaťom individuálne pracovať doma. V predškolskej triede už totižto môže byť úchop osvojený nesprávne. Rodič spolu s dieťaťom potom budú musieť vynaložiť dvojnásobné úsilie – najprv nesprávny návyk odstrániť a následne natrénovať požadované držanie ceruzky.

 

Ukazovateľ školskej zrelosti

Správny úchop je jeden z dôležitých ukazovateľov schopnosti dieťaťa adaptovať sa na školské prostredie. Poukazuje na stupeň vývinu jemnej a hrubej motoriky. Dokonca aj nedokonalosť reči predškoláka môže byť zapríčinená nezvládnutým úchopom ceruzky.

 

Bývala učiteľka prvákov, dnes majiteľka súkromnej materskej školy, Jana Sitárová zdôrazňuje, že správna opticko-motorická činnosť je predpokladom vytvorenia pevného základu pri neskoršom osvojovaní si tvarov písmen.

 

Príčina školských neúspechov

Nejde len o úhľadnosť písma a jeho technické zvládnutie, či plynulosť písomného prejavu. Pri nesprávnom úchope sa dieťa rýchlejšie unaví, ruka sa dostane do kŕča a malý školák časom prestane stíhať zaznamenávať všetko podstatné z vyučovacej hodiny. Neúplné poznámky o učive, celá pozornosť sústredená len na písmo, nedostatok energie vnímať popri tom hovorené slovo, nervozita vyvolaná bolesťou ruky – to všetko môže byť za zhoršeným prospechom. Napohľad banálne nezvládnutie úchopu v predškolskom veku môže mať za následok školské zlyhanie.

 

Foto: Jana Sitárová

 

Za zlým držaním tela môže byť nesprávny úchop

To, ako komfortne sa dieťa cíti s ceruzkou v ruke, nemá priamy vplyv len na typ jeho písma, estetiku písomného prejavu, ale aj na celkové fyzické zaťaženie. „Nesprávne držanie ceruzky, neskôr pera, je príčinou preťaženia ruky. Výsledkom je bolesť, únava. Ba dokonca ide o jeden z faktorov podieľajúcich sa na zlom držaní tela,“ upozorňuje fyzioterapeutka Barbora Hudáčeková.

 

Foto: Jana Sitárová

Ako naučiť dieťa správny úchop ceruzky?

Rodič je vzorom aj pri písaní

Pri správnom úchope ceruzka leží na prvom článku prostredníka, zboku ju pridržiava prvý článok palca, zhora je položený ukazovák. Aj rodičia by si mali skontrolovať správnosť svojho úchopu. Dieťa si totiž nevedome načítava vzorec rodičovského držania pera. Rovnako, ak chceme dieťa motivovať k správnemu úchopu, píšme a kreslime pred ním a s ním.

 

Správny tlak ceruzky

Aby dieťa dokázalo vyvinúť primeraný tlak ceruzky na papier, je potrebné posilňovať svalstvo ruky. Účinnými cvičeniami je práca so štipcami, s plastelínou, modelovacou hmotou. Potrebné svaly posilní aj  namáčanie špongie či hubky do vody a jej následné stláčanie.  Pomôže tiež pečiatkovanie.

 

Ruka musí byť uvoľnená

Skôr, ako dieťaťu ponúknete ceruzku, pomôžte mu ruku rozcvičiť. Navliekanie korálikov, prstové farby, trhanie papiera, jeho krčenie, strihanie. To všetko sú činnosti, ktoré nielenže podporujú rozvoj jemnej motoriky, ale už ruku batoľaťa dokážu pripraviť na neskoršie písanie.

Ruku v zápästí uvoľňuje skrutkovanie, aj obyčajné utieranie prachu. Tieto činnosti by nemali opomínať ani predškoláci.

 

Tréning aj pri jedení

Možno ste si ani neuvedomili, že úchop pri písaní sa nápadne podobá úchopu lyžice pri jedení. Trénovať správne držanie lyžice je tak zároveň tréningom správneho úchopu.

 

Správny úchop podporia cerzky i voskovky

Zo začiatku môžete správny úchop podporiť používaním ergonomicky tvarovaných ceruziek. Sú trojhranné a svojou stavbou dieťa vedú k správnemu úchopu. Vhodne poslúžia aj malé voskovky. Voskovku štandardnej dĺžky prelomte na polovicu. Dieťa je pri jej používaní nútené k tzv. štipkovému úchopu. Tomu, ktorý je nevyhnutný pre bezporuchové písanie.

 

Overený trik

Jana Sitárová má zo svojej praxe pri nácviku správneho úchopu najlepšie skúsenosti s tzv. technikou troch prstov. Pri nej dieťa drží ceruzku tromi prstami – palec, ukazovák, prostredník. Ostatné dva prsty – prsteník a malíček – má zohnuté a zviera nimi malú papierovú guľôčku. Pridáva zaujímavý poznatok o tom, že silná stopa ceruzky na papieri  môže poukazovať na agresivitu dieťaťa. Naopak, slabé čiary signalizujú citovú labilitu a prípadné psychomotorické poruchy.

 

Foto: Jana Sitárová

 

Mnohí rodičia škôlkarov vyvíjajú nemálo úsilia na to, aby ich dieťa ešte pred nástupom do školy vedelo počítať aspoň do desať, poznalo písmená, ba dokonca písalo či čítalo. Bonusom je aspoň elementárna znalosť cudzieho jazyka. Toto všetko sú znalosti a zručnosti, ktoré pripravené dieťa časom nadobudne v školskom prostredí. Často sa však ignoruje fakt, že v škole už nie je priestor pre učenie sa toho, čo si mal malý školák osvojiť ešte v materskej škole. Práve správny úchop je jedným z mnohých, ale veľmi dôležitých, predpokladov úspešného zvládania školských nárokov.

Zdieľať na facebooku