Prihláste sa bezplatne na rekvalifikačný program v oblasti IT

Prihláste sa bezplatne na rekvalifikačný program IT v kurze
Prihláste sa bezplatne na rekvalifikačný program IT v kurze / Foto: Bigstock

Získať praktické skúsenosti a relevantnú prax je dnes pre mnohých absolventov stredných a vysokých škôl veľmi ťažké. Technologické firmy zároveň narážajú na nedostatok kvalifikovaných ľudí s IT zručnosťami. Preklenúť túto medzeru v oblasti IT sa snaží už tretí rok rekvalifikačný kurz s názvom IT v kurze, ktorého realizátorom je Nezisková organizácia Aptech Europe.

Nezamestnaní absolventi sa po úspešnom ukončení kurzu môžu hlásiť na pozície Tester softvérových aplikácií alebo Junior Front-End Developer.

 

Ako prebieha kurz?

Kurz trvá 3 mesiace, „počas ktorých študenti získajú odborné IT vedomosti využiteľné na pozíciách Tester softvérových aplikácií a Junior Front-End Developer. Na záver, tí najšikovnejší, nastúpia na pracovnú stáž v spoločnosti Accenture a každý študent získa pomoc pri hľadaní práce v oblasti IT,“ hovorí Tomáš Božik z Neziskovej organizácie Aptech Europe, ktorá kurz organizuje s podporou Nadácie Pontis a firmy Accenture.

Vzdelávanie bude prebiehať gamifikovanou formou, čiže uplatňovaním herných techník a princípov vo vzdelávaní. Pôjde o kombináciu online a prezenčnej metódy štúdia. Vzdelávací kurz je navrhnutý tak, aby študenti získali nielen odborné vedomosti užitočné pre konkrétne IT pozície, ale aby tréningami mäkkých zručností zlepšili aj svoje komunikačné a prezentačné schopnosti. Počas školení sa študenti budú venovať aj nácviku pracovných pohovorov. „Pripravenosť absolventov škôl na to, aby boli úspešní na pracovnom trhu, má dlhodobo klesajúci trend. Vidíme to aj na alarmujúcich štatistikách nezamestnanosti mladých ľudí. Preto v rámci školení simulujeme aj reálne pracovné prostredia a pomáhame tak študentom osvojiť si základné pracovné návyky,“ uviedol Peter Škodný, generálny riaditeľ Accenture pre strednú a východnú Európu.

 

Pre koho je kurz určený

Na kurz sa môžu prihlásiť nezamestnaní absolventi stredných a vysokých škôl, schopní aktívne komunikovať v angličtine alebo v nemčine (v prípade nemčiny treba zvládať aspoň pasívnu angličtinu). Prihlásiť sa na 3-mesačný rekvalifikačný IT kurz môžete do 31. mája 2016.

 

Bližšie informácie nájdu absolventi na stránke www.itvkurze.sk, cez ktorú sa môžu do kurzu aj prihlásiť.

 

Viac ako 73 % absolventov kurzu si našlo prácu

Prvých dvoch ročníkov rekvalifikačného kurzu sa zúčastnilo 101 mladých ľudí, z ktorých väčšinu tvorili absolventi vysokých škôl. Šesťdesiati z nich mali vyštudované humanitné odbory a tridsiati technické smery (iné ako informatiku). Zvyšných jedenásť študentov malo ukončenú strednú školu. Priemerný vek absolventa v prvých dvoch rokoch bol 27 rokov. Po ukončení rekvalifikačného kurzu si viac ako 73 % z nich našlo relevantné zamestnanie. „Za to, že som si našla prácu softvérovej testerky naozaj nevďačím ničomu inému, než vlastnému odhodlaniu prihlásiť sa na kurz a úžasným lektorom, ktorí nám v pomerne krátkom čase pomohli stať sa plnohodnotnými testermi s reálnou šancou uspieť na trhu práce a osloviť zamestnávateľov svojou kvalifikáciou,“ hovorí Daša Šimková, absolventka rekvalifikačného kurzu.

 

„Uchádzač, ktorý má v životopise uvedené programátorské zručnosti, má raz takú šancu zaujať zamestnávateľa svojim životopisom, ako bežný uchádzač. Sledujeme, že z dlhodobého hľadiska sú zaujímavé práve technicky orientované pracovné pozície, kde nájdu absolventi perspektívu, trvalú a dobre platenú prácu,“ uviedla Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Rekvalifikačné školenie IT v kurze organizuje Nezisková organizácia Aptech Europe s podporou Accenture nadačného fondu v Nadácii Pontis. V roku 2014 bol za pomoci Neziskovej organizácie Aptech Europe spustený projekt IT v kurze pre mladých absolventov. Ide o vzdelávací program, ktorý pomohol a pomáha vyškoliť mladých nezamestnaných absolventov na pozíciu testera webových aplikácii, ale taktiež umožnil absolvovať on-line školenie na programovací jazyk C++.

 


Zdroj: Nadácia Pontis
Čítajte viac o téme: Kurzy | Školenia, Granty
Zdieľať na facebooku