Granty

Medzinárodný vyšehradský fond spustil výzvu na podporu mobility mládeže

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) otvoril grantovú výzvu V4 Gen na podporu projektov krátkodobej mobility mládeže. Cieľom výzvy na predkladanie návrhov malých grantov je podporovať demokratické hodnoty, občiansku participáciu a cezhraničnú spoluprácu medzi mladými ľuďmi vo veku od 12 do 30 rokov.

Nadácia SPP podporí štúdium v zahraničí

Nadácia SPP už po jedenástykrát podporí študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem získavať kvalitné vzdelanie v zahraničí. Do štipendijného programu Hlavička môžu svoje žiadosti zasielať do 11. apríla 2019.

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave získa budúci rok výraznú akademickú posilu

Holandský ekonóm a psychológ, doc. Mgr. PhDr. Silvester van Koten, PhD bude počas jedného semestra spolupracovať na vedeckej a pedagogickej činnosti pre študentov. 

STU v Bratislave udelila granty mladým vedcom zo svojich fakúlt

Mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si v stredu prevzali granty vo výške 1000 eur pre svoje výskumy.

UMB získala grant 25.000 amerických dolárov na vedu a výskum

Spoločnosť IBM sa zapája ešte intenzívnejšie do vedy a výskumu na slovenských univerzitách. Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici pridelila grant vo výške 25.000 amerických dolárov.

Prihláste sa bezplatne na rekvalifikačný program v oblasti IT

Získať praktické skúsenosti a relevantnú prax je dnes pre mnohých absolventov stredných a vysokých škôl veľmi ťažké. Technologické firmy zároveň narážajú na nedostatok kvalifikovaných ľudí s IT zručnosťami.