Ako zdokonaliť diskusie v triede

Diskusiám sa venuje v školách malý priestor, hoci sú jedným z najlepších nástrojov na rozvoj argumentácie a kritického myslenia u mladých ľudí.
Diskusiám sa venuje v školách malý priestor, hoci sú jedným z najlepších nástrojov na rozvoj argumentácie a kritického myslenia u mladých ľudí.  

Diskusie v triede nepatria stále medzi časté školské činnosti, hoci sú jedným z najprospešnejších nástrojov pre rozvoj argumentácie a kritického myslenia študentov. Sú postavení zoči-voči argumentom učiteľa a svojich spolužiakov. Nie je však prekvapením, že keď sa žiakov opýtate na druhý deň, o čom presne bola diskusia a aké argumenty boli položené v diskusii, nebudú si vedieť spomenúť. Dôvodom je, že diskusia možno nebola dostatočne stimulujúca, zaujímavá a živá. Aby bola vaša diskusia v triede zaujímavejšia a pre študentov užitočnejšia, môžete sa riadiť aj nesledujúcimi tipmi.


1. Viac sústredenosti v kratšom čase.

Pre študentov je akademické prostredie nová vec a na siahodlhé rozhovory nemusia byť zvyknutí. Lepšie urobíte, ak budete diskusiu limitovať na 15 - 20 minút v rámci vyučovacej hodiny. Nielenže budú študenti viac sústredení, ale keďže bude diskusia na tému kratšia, viac si z nej zapamätajú a odnesú.

 

2. Používajte rôzne triky na navodenie diskusie.

Ak máte v úmysle navodiť diskusiu položením otázky, dôkladne si ju premyslite. Musí to byť zaujímavá a významná otázka, ktorá ihneď spustí v hlavách študentov brainstorming. Samozrejme, môžete ísť na to aj iným spôsobom. Výstižná citácia, hypotetická situácia alebo opis súčasnej udalosti – to sú nápady, ako navodiť živú a podnetnú diskusiu.

 

3. Prestávka.

Hoci ste si na diskusiu vymedzili okolo 20 minút, je dobré uvažovať aj o miniprestávkach trvajúcich pol minúty až minútu. Počas nej si študenti zapíšu, čo bolo dosiaľ oddiskutované, poznačia si dôležité body a myšlienky a pouvažujú, akým smerom by mohli diskusiu ďalej pohnúť.

 

4. Snažte menej vstupovať do konverzácie.

Vo väčšine diskusií medzi žiakmi nesie bremeno konverzácie učiteľ. Malo by to byť práve naopak. Učiteľ by mal čo najmenej vstupovať do konverzácie, môže ju však regulovať. Ak sa stane, že konverzujúci odbiehajú veľmi od témy alebo keď konverzácia viazne, vtedy je správny moment vstupu učiteľa do diskusie. Pôsobí aj ako jej stimulátor. Všíma si, ktorí študenti sú konverzačne aktívni a, naopak, ktorí sa v diskusii ešte nevyjadrili, a tých skúša jemne a nenútene postrčiť k tomu, aby vyjadrili svoj názor na danú tému. V diskusii sa môže stať, že bude prevládať jednotný názor na určitú tému, často to však tak na druhý pohľad nemusí byť. Tichí študenti môžu byť tí, ktorí majú opačný názor, len sú nesmelí ho vyjadriť. A tu je dôležitá rola učiteľa, aby týchto žiakov povzbudil.

 

5. Dôkazy.

Vyzývajte diskutérov, aby svoje názory a tézy podložili dôkazmi alebo relevantnými empirickými skúsenosťami. Treba vysvetľovať, že hoci na väčšinu javov v spoločnosti je dobré mať podložené argumenty a nie je správne zakladať svoje rozprávanie na emóciách, nakoľko argumenty a rozhodnutia založené na emočných vstupoch vo väčšine nepriniesli nič dobré.

 

6. Dajte diskusii definitívny a zrozumiteľný koniec.

Vráťte sa späť k podnetu, ktorý začal diskusiu. Požiadajte študentov, aby spísali otázky, ktoré sa vynorili počas diskusie a boli zodpovedané a tiež tie, ktoré zodpovedané neboli. Ďalších študentov požiadajte o napísanie krátkeho zhrnutia diskusie, k čomu táto diskusia dospela a taktiež aby sa pokúsili vyvodiť konečný záver diskusie.

 

7. Požiadajte študentov o navrhnutie tém na ďalšiu diskusiu.

Študenti môžu nadhodiť veľmi zaujímavé témy nielen pre vás, ale hlavne pre svojich spolužiakov, o čo v konečnom dôsledku ide. Ide o to, aby diskutovali a premýšľali. Ak sa to podarí, stojí to za to. V prípade, že študent príde s novou témou, spýtajte sa ho, prečo si myslí, že si téma zaslúži byť diskutovaná. Je relevantná, dôležitá pre obyvateľstvo alebo pre jeho určitý segment alebo sa táto téma sústredí okolo verejného blaha vo všeobecnosti? Alebo naopak, je v tejto téme kľúčové individuálne blaho a prospech? Obe možnosti poskytujú priestor pre podnetnú diskusiu.

 

Pravidlá pre diskutujúcich

  • Udržiavaj očný kontakt s tým, kto hovorí.
  • Počkaj, kým ostatní prestanú hovoriť.
  • Vyčkaj na pauzu a začni hovoriť.
  • Buď empatický voči myšlienkam a názorom iných.
  • Rešpektujúco súhlas/nesúhlas s ostatnými.
  • Podpor svoje tvrdia dôkazmi.

 


Zdroj: facultyfocus.com, weareteachers.com
Zdieľať na facebooku