Schopnosti, ktorými by dnes mali disponovať progresívni učitelia

  Foto: Bigstock

Príchodom nových technológií do nášho života a do vzdelávacieho procesu sa učitelia prispôsobujú novému prostrediu a vidia výhody technologického procesu vo vlastnom prostredí a v interakcii so svojimi študentmi. Čo robí učiteľa pokrokovým v 21. storočí?


1. Zapojte sa do profesionálnej komunity.

Učitelia trávia veľa času plnením si pracovných povinností, doučujú pomimo pred školou či po nej, vykonávajú mnoho administratívnej činnosti, a ak už majú voľný čas, musia ho tráviť známkovaním testov. Avšak ako každý iný človek, aj učiteľ sa musí učiť celý život, ak chce patriť k tým dobrým alebo najlepším učiteľom. Ak chcete teda prispieť k rozvoju svojej osobnosti vedomostne a napredovať, v takom prípade by ste mali zvážiť svoju pravidelnú účasť na odborných prednáškach a vedeckých konferenciách, na ktoré chodia aj vaši kolegovia z pedagogického prostredia. Môžete tu zdieľať svoje skúsenosti a navyše sa obklopiť intenzívnejšie ľuďmi, ktorí majú na zmene školstva reálny záujem. Prednášok či konferencií je dnes dostatok. Stačí si vybrať.

 

2. Správne používajte technológie.

Dnešní žiaci sú veľkí kamaráti s technológiami a tí vaši rozhodne nie sú výnimkou. Naučte sa narábať s novými technológiami aj vy, budete tak lepšie rozumieť nielen vašim žiakom, ale dokážete ich lepšie zapojiť do vyučovacieho procesu. Technické vymoženosti sú tu na to, aby sme ich využívali aj v práci. Skúste napríklad použiť  najmodernejšie nástroje Google, cez ktoré môžete lepšie poskytnúť študentom najnovšie poznámky, prípadne iné materiály.

 

3. Zistite, kde sa dajú nájsť užitočné zdroje na sebarozvoj.

Je mnoho miest, na ktoré môžete zavítať a získať nové poznatky v určitej oblasti. Teda okrem odborných konferencií. Jedným z takých miest je aj databáza kurzov na portáli Eduworld.sk. Nájdete tu informácie o pripravovaných kurzoch z rôznych oblastí, ktoré sa nekonajú iba v Bratislave, ale po celom Slovensku. Nájdete tu aj množstvo článkov zameraných na rozvoj učiteľa, ktoré stačí pravidlene sledovať a niečo si z nich do praxe aspoň občas vziať.

 

4. Buďte aktívni na sociálnych sieťach.

Dnes už nie je nič výnimočné, keď učitelia komunikujú so svojimi žiakmi na sociálnych sieťach a majú ich vo svojou zozname priateľov na Facebooku alebo sú v spoločných facebookových skupinách. Dávno neplatí, že učitelia komunikujú so svojiim žiakmi výlučne v prostredí školy. Samozrejme, je dobré zachovať si profesionálny vzťah učiteľ-študent. Nebráni však tomu, aby žiak komunikoval s učiteľom aj prostredníctvom internetových prostriedkov kedykoľvek a kdekoľvek, keď žiaka niečo zaujíma. Učiteľ sa s ním rád porozpráva.     

 

5. Vyvíjajte svoje komunikačné zručnosti.

Prepájanie sa s komunitou študentov prináša aj záväzok zlepšovať sa v komunikačných schopnostiach. Je dôležité dnes dôležité mať vynikajúci nielen verbálny prejav, ale aj písacie schopnosti, aby ste sa ukázali v čo najlepšom svetle – na blogoch, vlogoch (blogy vo forme videí, napr. na youtube), písaní na Twitteri alebo Facebooku. Nejde však len o interakciu na sociálnych sieťach. Ak sa naučíte dobre online komunikovať, vaši žiaci budú lepšie rozumieť aj vášmu výkladu učiva, čo prinesie dobré výsledky im a v konečnom dôsledku aj vám. Študenti dnešnej doby sú internetoví študenti a treba sa tomu prispôsobiť. Vďaka komunikácii prostredníctvom internetových komunikačných prostriedkov si s vami žiaci vytvoria hlbší vzťah, ktorý povedie k väčšej vzájomnej dôvere.

 

6. Učte sa celý život.

Svet sa veľmi rýchlo mení a život beží veľmi rýchlo. Preto nie vždy stíhate ísť s dobou tak, ako by ste chceli. Učitelia sú sprostredkovatelia vedomostí, preto by mali byť aj ich prijímateľmi. Už netreba byť osobne na seminároch a strácať čas cestovaním, ak ho nemáte nazvyš. Internet vám donesie semináre priamo do obývačky hromadné online kurzy, ktorým sa môžete venovať kedykľovek a kdekoľvek. Moderná doba umožnuje, aby ste sa mohli aj vy ako učiteľ vzdelávať modernými metódami. Ak je pre vás takéto niečo technicky nepredstaviteľné, poproste niekoho IT zdatnejšieho, aby vám po prvý krát pomohol. Nabudúce to už zvládnete iste aj sami.

 

7. Dôležité je nezabúdať aj na relax.

Učiteľ je jednou z profesií, v ktorej sa dá ľahko „vyhorieť“. Svoje by o tom vedelo hovoriť mnoho učiteľov. Ide nielen o interakciu so študentmi, ktorá nie je vždy najľahšia, ale v ceste oddychu učiteľov stojí aj mnoho byrokratických povinností, ktoré súvisia s ich prácou. Preto sa musíte povinne naučiť odpojiť sa od sveta a dopriať si oddych. To súvisí aj s odpojením sa od sociálnych sietí. Vaši žiaci to iste pochopia.

 


Zdroj: edudemic.com
Zdieľať na facebooku