Za dobré známky žiakov môžu aj dobré vzťahy s ich učiteľmi

Deti sa občas vyhovoria, že za ich zlé známky môžu učitelia. Hoci tomu rodičia málokedy uveria, niekedy to môže byť i pravda. Nedávna štúdia totiž zistila, že dobré vzťahy s učiteľom zlepšujú prospech.
Deti sa občas vyhovoria, že za ich zlé známky môžu učitelia. Hoci tomu rodičia málokedy uveria, niekedy to môže byť i pravda. Nedávna štúdia totiž zistila, že dobré vzťahy s učiteľom zlepšujú prospech. / Foto: Bigstock

Nie je to nič nezvyčajné, keď sa žiak vráti zo školy domov so zlou známkou, ktorú dostal v škole. Namiesto toho, aby sa však vrhol do učenia, frustrovaný odpovie rodičom, že za to môže učiteľka. Rodičia mu buď neveria alebo povedia, že sa len vyhovára. Všetci sme však raz boli žiaci základných a stredných škôl, a preto máme aj vlastnú skúsenosť, že učitelia a ich vyučovací i ľudský prístup sa rôzni od jedného pedagóga k druhému. To sa podľa nedávnej štúdie odráža aj na výsledkoch detí. Tie, ktoré majú so svojimi učiteľmi dobré vzťahy, sú vo výhode. Tvrdia to vo svojej štúdii výskumníčky Sara Rimm-Kaufman a Lia Sandilos z Univerzity vo Virginii. Žiaci, ktorí majú dobrý vzťah so svojimi učiteľmi, majú tendenciu mať v škole oveľa lepšie výsledky, zistila štúdia.

 

Vzťah učiteľ-žiak je dôležitý aspekt v úspechoch žiaka, pozitívny vzťah a podpora študentovi prispeje k jeho študijným úspechom výrazne viac než v prípade konfliktného vzťahu medzi študentom a učiteľom.

 

Ako vyzerá príklad dobrého vzťahu učiteľ-žiak?

Nízka miera konfliktov, veľká miera blízkosti a podpory a nízka závislosť – to sú faktory, ktoré prispeli k tomu, aby sa študenti nevyhýbali škole a boli viac nezávislí, viac spolupracovali a boli vo väčšej miere zapojení do vyučovacieho procesu.

 

Ako tvrdí Rimm-Kaufman: „U študentov matematických tried s vyššou emocionálnou podporou učiteľov bolo zaznamenané vyššie zapojenie sa do hodín matematiky. Napríklad piataci povedali, že vyvíjali väčšie úsilie pochopiť preberaný koncept. Tešili sa, keď uvažovali a riešili matematické rébusy a boli ochotnejší pomáhať svojim rovesníkom, ktorí mali problémy s niektorou témou.“

 

Typickým príkladom pozitívneho vzťahu medzi pedagógom a žiakom znázorňuje video, v ktorom sa učiteľka rozpráva s menšími žiakmi pokojným a príjemným tónom a pýta sa ich, čo pozorné a sympatické videli za poslednú dobu. Žiak na to reaguje, že sa mu páčilo ako nás pri škole vítali iní študenti a učitelia, to bolo podľa mňa veľmi pekné.“ Učiteľka na to reaguje a snaží sa zapojiť zvyšok žiakov zhodnotením a poukázaním na fakt, že tento čin bol veľmi pozorný a stojaci za zmienku a vyzýva ich, aby si tiež skúsili na niečo spomenúť.

 

Čo robiť a čomu sa vyvarovať pri nadväzovaní dobrého vzťahu

Na to, ako sa snažiť o vytvorenie pozitívneho vzťahu medzi študentom a učiteľom neexistuje univerzálny návod, ale sú tipy a rady, ktoré v tom môžu napomôcť.

 

Čo robiť:

  • vynaložte úsilie spoznať a nadviazať vzťah s každým študentom v triede, stále ich volajte menami, zistite si informácie o ich záujmoch a snažte sa porozumieť im potrebám, aby boli v škole úspešní;
  • skúste si nájsť čas na každého jednotlivého žiaka, najmä na tých náročnejších a hanblivejších;
  • buďte si vedomí otvorených i nepriamo vyslovených správ vašim študentom, ukážte im, že chcete, aby sa im darilo prostredníctvom ich činov aj slov;
  • vytvorte pozitívne prostredie nielen zlepšovaním vašich vzťahov so študentmi, ale ja vzťahov medzi nimi samotnými.

 

Čomu sa vyvarovať:

  • nevzdávajte sa príliš skoro vo vašom úsilí vyvinúť si vzťah u náročnejších žiakov, pretože tí budú mať taký istý a možno ešte väčší úžitok z dobrého vzťahu s vami než ich rovesníci;
  • rešpekt a citlivosť vzťahu je potrebné pestovať nielen u žiakov základných škôl, ale aj stredných škôl;
  • ideálne triedy nemajú len jeden cieľ, učitelia by mali taktiež vyjadrovať rešpekt voči študijným výkonom študentov a poskytnúť možnosť pre emocionálne prepojenie s učiteľmi, spolužiakmi a so školou;
  • nepredpokladajte, že vzťahy sú bezvýznamné, pretože ako niektoré výskumy naznačujú, žiaci, ktorí majú konflikty so svojimi učiteľmi vykazujú zvýšenú tvorbu stresových hormónov v interakcii s týmito učiteľmi, čo je jednoznačne negatívny jav.

 

V záujme každého učiteľa by mal byť dobrý prospech jeho žiakov a študentov, lebo v konečnom dôsledku to je dobrý obraz samotného učiteľa. Nie je nič lepšie, ako vidieť dobré výsledky svojej práce – v tomto prípade svojich úspešných žiakov.

 


Zdroj: apa.org
Zdieľať na facebooku