Rodičia nechcú, aby ich deti boli stále na internete, no sami robia to isté

Rodičia nechcú, aby ich deti boli stále na internete, no sami robia to isté
Rodičia nechcú, aby ich deti boli stále na internete, no sami robia to isté / Foto: Shutterstock

Vývoj technológii v súčasnosti napreduje každým dňom a aj preto nie je nič výnimočné vidieť mladých ľudí stále online. Mnohí tínedžeri trávia veľa času chatovaním s priateľmi, prezeraním sociálnych sietí, prezeraním videí či surfovaním po internete. Každý z nás v úlohe rodiča si povie, že nechce, aby jeho deti v budúcnosti trávili na internete aj niekoľko hodín denne. Dôležité je ale uvedomiť si fakt, že sú to práve rodičia, ktorí mnohokrát trávia veľa času práve rovnakou činnosťou, akú svojim deťom vyčítajú.


Rodičia sú pre deti najsilnejším príkladom

Najnovšie výskumy preukázali, že rodičia využívajú dostupné technológie až 9 hodín denne. Hoci dospelí vyjadrujú mnohé obavy o závislosti ich detí na internete a snažia sa im dohovoriť, aby sa počas svojho voľného času venovali produktívnejším veciam, oni sami svojou činnosťou ukazujú deťom modelové správanie, v ktorom technológie zohrávajú veľkú rolu.

Túto správu uverejnila organizácia Common Sense Media zameraná na informovanosť o používaní technológií deťmi a ich dopade na fyzický, emocionálny, sociálny a intelektuálny rozvoj. Po prvý krát sa vo svojom výskume pozrela bližšie na rodičov a to, aké sú ich návyky a postoje v spojitosti s technológiami. Výskumný tím tak dospel k záveru, že mnohí rodičia trávia na svojich telefónoch toľko času ako mladí ľudia vo veku od 13 do 18 rokov. Výsledkami výskumu však odborníci nechcú u rodičov vyvolávať pocit viny ani nijako moralizovať nad ich trávením času, chcú len upozorniť na vznik tohto súčasného fenoménu a prečo deti trávia toľko času s technológiami.


Technológie ovplyvňujú aj pracovný výkon rodičov

Tá skupina dospelých, ktorí počas dňa pracujú približne 9 hodín za počítačom, trávia v priemere iba 1,5 hodiny so svojimi pracovnými povinnosťami. Zvyšok času robia podobné veci ako ich deti, teda posielajú textové správy, sledujú programy, videá či si prezerajú si webové stránky. Tieto činnosti robia mnohokrát práve popri práci a sú preto menej produktívni. Výskum potvrdil fakt, že menej vzdelaní rodičia s nižšími príjmami trávia veľa času práve pozeraním do svojich „obrazoviek“. Mnohí rodičia si ani nie sú vedomí, že technológie ovplyvňujú ich každodenné rituály až do takej veľkej miery. Veľké množstvo a dostupnosť súčasných technológii sťažuje rodičom dohliadnuť nielen na svoje deti, ale majú problém sledovať aj svoje vlastné využívanie technológii.

To ako každý rodič využíva svoj pracovný čas je individuálne a mnohí na to majú rôzne názory. Niektorí pracujúci rodičia sa domnievajú, že ich delenie práce a využívanie technológií nemajú žiadny súvis s kvalitou ich práce. Na druhej stoja dospelí, ktorí si uvedomujú fakt, že pozeraním sa do obrazovky trávia priveľa času a veľké percento z tohto času reálne venujú len sledovaním priateľov či zábavou.

 

Trvanie práce sa mnohonásobne predĺži

Psychológ Larry Rosen, ktorý sa zaoberá práve témou sústredenosti v kombinácii s používaním technológií vo svojej knihe The Distracted Mind. Tvrdí, že dospelí sú schopní urobiť prácu rovnako dobre aj keď ich pozornosť je počas dňa narušená mnohokrát. Avšak dokončenie ich práce trvá oveľa dlhšie, čo spôsobuje oveľa väčšie množstvo stresu pre ich telo a život.

Rodičia jednoducho delia svoju pozornosť medzi svoje deti, smartfóny a priateľov, pre ktorých sú práve prostredníctvom rôznych sociálnych sietí stále k dispozícii. Samozrejme, že každý rodič je iný a nie každý využíva technológie do takej veľkej miery. Dokonca len 35% rodičov tvrdí, že technológie ako sú smartfóny im uľahčujú rodičovstvo.

Na záver výskumu odpovedali aj deti týchto rodičov. Konkrétne 2/3 detí označili, že majú svoje vlastné mobilné telefóny a 56% uviedlo, že majú svoje vlastné sociálne účty. Približne 82% rodičov vie, aký obsah deti sledujú prostredníctvom televízie, no len 58% si je ich vedomých, čo môžu nájsť na webových stránkach a dokonca len 40% rodičov má predstavu, čo nájdu na sociálnych sieťach.

Zdieľať na facebooku