Stáž ti pomôže uspieť. Ako ju hľadať?

Stáž ti pomôže uspieť. Ako ju hľadať?
Stáž ti pomôže uspieť. Ako ju hľadať? / Foto: FB Erasmus +

Vedomosti, ktoré získaš v škole sú určite bohatým zdrojom, z ktorého môžeš čerpať celý život. Aby si však bol reálne pripravený vykonávať aj náročné zamestnanie, potrebné sú najmä skúsenosti. Mnohí študenti a absolventi škôl by sa radi zamestnali vo svojom odbore, avšak počas štúdia nezískali dostatočnú prax.  Jednou z možností, ako si možno pomôcť, je absolvovanie stáže vo firmách či inštitúciách. Slovensko i zahraničie ponúka nespočetne veľa stáží, stačí si len vybrať. Možnosť majú nielen študenti, ale aj nezamestnaní či dokonca pracujúci. Zamestnávatelia túto skúsenosť určite neprehliadnu.

 

Pracovná stáž je istá forma odbornej práce alebo praxe, ktorá je dobrovoľná. Stážista si vyberá z ponuky, ktorú uvedie konkrétna firmy, inštitúcia či organizácia za cieľom ponúknuť firme svoje doposiaľ získané vedomosti a získať nové skúsenosti a prax. Vo firme stážista vykonáva rôzne druhy práce podľa potreby a sleduje fungovanie firmy a zodpovedný prístup každého jednotlivca v skupine. Zúčastňuje sa dobrovoľných workshopov, konferencií a snaží sa čo najlepšie splniť úlohy zadelené firmou. Každý stážista môže týmto len získať. Vo všeobecnosti máte tri  rôzne možnosti, ako si môžete nájsť stáž.

 

Ako sa k stáži dostať?

Prvou sú stáže zverejnené na internete formou inzerátu, podobne ako tradičné pracovné miesta. Množstvo ponúk odbornej praxe nájdeme aj na rovnakých stránkach kde pracovné ponuky. Mnoho ďalších možností sú zverejnené na firemných webových stránkach a miestach vytvorených pre inzerciu. Na Slovensku je takouto stránkou www.profesia.sk, kde pod kritériom intership, stáž nájdete dokopy vyše 200 ponúk, samozrejme, že takmer 100 ich ponúka práve Bratislavský kraj, ale môžete využiť portál Pracovné stáže. Netreba sa však obracať len na jednu stránku, ale pokojne sa snažte zistiť si informácie aj na webových stránkach konkrétnych firiem či iných podobných stránkach rôznych slovenských inštitúcii zabezpečujúcich prax na Slovensku i v zahraničí.

Mnohé príležitosti, ktoré majú študenti i pracujúci sú skryté, no napriek tomu dostupné. Ide o ponuky v novších alebo menších firmách, ktoré nie sú dostupné širokej verejnosti. Záujemcovia sa k nim dostávajú na základe prepojenia zamestnancov s ich priateľmi, členmi rodiny, bývalými zamestnávateľmi, spolužiakmi alebo je možné dostať sa k nim na základe vlastných osobných kontaktov či odporúčaní okolia.

Treťou možnosťou sú príležitosti, ktoré si vytvoríte vy sami. Ak máte záujem pracovať v nejakej firme či v organizácii, ponúknite im svoje schopnosti a prejavte záujem o absolvovanie stáže. Je to skvelá skúsenosť nie len pre vás, ale aj pre firmu či inštitúciu, ktorá pred tým stážistu nemala. Vy získavate skúsenosti a firma naopak šikovné ruky, ktoré pomôžu lepšiemu fungovaniu firmu za malé, ak vôbec nejaké, náklady.  Aj keď predložiť ponuku o stáž chce určitú dávku iniciatívy, času a odhodlania, vy sami si vyberáte príležitosť, o ktorej máte už určitú predstavu.

 

Foto: Pexels

Čo očakávať od stáže ?

Očakávajte, že získate väčšie pochopenie organizácie a priemyslu prostredníctvom priamej účasti vo firme či organizácii. Nebuďte prekvapení, ak stáž zahŕňa aj všeobecné administratívne práce či kancelársku pomoc. Úspešní stážisti musia preukázať, že sú tímoví hráči a sú schopní pomáhať a plniť úlohy akéhokoľvek druhu. Stážisti by si mali uvedomiť, že je ich povinnosťou získať a vyťažiť z praxe čo najviac. Je to jedinečná príležitosť sa na všetko pýtať, zisťovať všetko o fungovaní a plnení úloh.

Ak chcete absolvovať stáž na Slovensku či v zahraničí, k dispozícii máte niekoľko pomocníkov, ktorí vám so získaním miesta pomôžu.

 

Orgagnizácie ponúkajúce stáže

Mladiinfo

Množstvo potrebných informácii, ktoré ti pomôžu pri hľadaní stáže nájdeš aj na stránkach Mladiinfo. Tu ide väčšinou o dobrovoľné stáže, ktoré z časti vyžadujú práve tvoju iniciatívu a chuť. Na stránke  sa dozvieš aj mnoho o získaní grantu na pokrytie cestovného, ubytovania aj výdavkov na stravu. Stránka informuje o vzdelávacích príležitostiach určených mladým ľudom cez médiá a podujatia, má na starosti koordinovanie zahraničných dobrovoľníkov pre slovenské neziskové organizácie, hosťovanie týchto zahraničných dobrovoľníkov i vysielanie dobrovoľníkov do zahraničia či dokonca blog na témy  dobrovoľníctva, tréningov a výmen, štúdia v zahraničí i stáže v zahraničí. Aby si aj ty mohol vycestovať na stáž do Európskych krajín,  potrebuješ mať minimálne 17 rokov,  pri čom horná veková hranica je 30 rokov.

 

WorkSpace Europe

Pomoc nájdete aj vďaka občianskemu združeniu WorkSpace Europe (WSE), ktorých úlohou je príprava študentov a absolventov škôl na vstup do praxe práve prostredníctvom vzdelávacích programov a mobilitných projektov EÚ. V súčasnosti je práve WSE najskúsenejšou neškolskou organizáciou v oblasti medzinárodných pracovných stáží v rámci podporných programov EÚ. Všetko dôležité sa dočítate na ich internetovej stránke.

 

Erasmus +

Erasmus študenti poznajú najmä vďaka výmenným pobytom v zahraničí, kedy Eramsus ako organizácia zabezpečuje študentom práve študijný pobyt v zahraničných krajinách. Menej známe je, že rovnako výmenné pobyty Erasmus ponúka aj stáže, ktoré sa dokonca môžu opakovať. Skúsenosť praxe je dostupná aj pre absolventov, avšak pod podmienkou, že na stáž sa musia prihlásiť v poslednom ročníku štúdia.

 

AIESEC

Ak sa zaujímate o ponuku odborných, profesionálnych stáží a pobytov v zahraničí, skvelou voľbou pre vás je AIESEC. Ten bol pred tromi rokmi prítomný v 124 krajinách sveta a za rok uskutočnia vyše 26000 medzinárodných skúseností. V rámci tejto organizácie môžete využiť niekoľko rozličných programov. Prvým je Global Talent, ktorý ponúka stáže v zahraničí trvajúce niekedy aj jeden rok. Stáž si vyberáš sám, teda vyberáš si inštitúciu, krajinu a sám si zabezpečuješ aj finančnú podporu. Nemusíš sa však báť, organizácia AIESEC je tu práve na to, aby ti so všetkým pomohla. Navštíviť, spoznávať kultúru rôznych krajín a pomáhať krajine s rozvojom aj prispievaním skúseností slovenských dobrovoľníkov môžete prostredníctvom programu Global Volunteer. Je to dobrovoľné a spojené s pomáhaním, vzdelávaním a starostlivosťou o iných aj v krajinách mimo Európy. Zaujímavým programom je aj Global Enterpreneur, ktorý sa snaží mladým potenciálnym podnikateľom umožniť stáž v inovatívnych firmách. Tu sa stážista ocitá v zahraničí vo veľkých firmách, kde budúcnosť rozvoja firmy záleží aj od jeho aktivít a rozhodnutí. Tento typ stáže môže absolvovať ktokoľvek od 18 do 30 rokov.

 

IAESTE

IAESTE je medzinárodné združenie zabezpečuje odbornú stáž pre študentov technických vysokých škôl.  Je súčasťou väčšej spoločnosti IAESTE, ktorá dáva študentom možnosť vycestovať do 85 krajín sveta. Mnohí študenti popri vykonávaní praxe v rôznych zahraničných firmách nachádzajú aj svoje trvalé zamestnanie a získavajú množstvo skúseností do praxe. Centrum združenia sa nachádza na pôde Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Ich snahou je odborne rozvíjať aj svojich vlastných členov, čím pestujú mladých, motivovaných a schopných ľudí.

 


ZDROJ : careereducation
Čítajte viac o téme: Absolventi, Stáž
Zdieľať na facebooku