Gamifikácia a eLearning vo vzdelávaní: Čo tieto pojmy znamenajú?

  Foto: Pexels

Štúdium je súčasťou nášho bytia takmer po celý život. Či už študujete v škole alebo sa vzdelávate sami doma, súčasná doba nám poskytuje viacero moderných spôsobov, ako sa čo najefektívnejšie vzdelávať. Sme svedkami každodenného pokroku súčasnej techniky, a preto sa nemôžeme čudovať, že metódy modernej výučby vytvorili takmer 53 biliónový priemysel, ktorý dnes nazývame eLearning. V súvislosti s ním sa často hovorí aj o Gamifikácii. Čo znamenajú tieto dva časté pojmy?

 

Čo je eLearning?

Vysoké a stredné školy používajú eLearning ako spôsob učenia, kedy nie je možné, aby boli študenti na prednáškach prítomní. Ide v podstate o vzdelávanie na diaľku. Často ho však dnes využívajú aj obchodné spoločnosti na efektívnejšie trénovanie svojich zamestnancov a zlepšovanie ich vedomostí. Niektoré korporácie môžu týmto spôsobom ušetriť až 70 percent pomocou učenia modernými spôsobmi namiesto tých tradičných. Prostredníctvom tohto vzdelávania môžu študenti i dospelí veľmi dobre absorbovať materiál a informácie, ktoré systém ponúka.

 

Elearning vzdelávanie môže mať viacero foriem, a takto sa dokonale prispôsobiť potrebám individuálnych študentov, skupín a organizácií. Najosvedčenejšou formou elearningu je takzvaný asynchrónny elearnig. Predstavuje samoštúdium jednotlivých študentov alebo zamestnancov, ktorí si sami volia aké informácie potrebujú, kedy a akým tempom ich budú prijímať. Pre individuálnych študentov znamená takéto štúdium časovú a priestorovú slobodu v procese učenia. Študent prispôsobuje učebný proces vlastným potrebám a návykom. Študenti či zamestnanci si sami vyberú čas a miesto, ktoré im zabezpečia najlepšiu koncentráciu a rýchlejšie osvojenie si učebnej látky, jedinou podmienkou je prístup na internet. Je ideálne, ak potrebujeme napríklad zohľadniť individualitu zamestnancov, rôznu úroveň ich vedomostí, odbornosti a postavenia v organizácii. A práve pre organizácie asynchronny elearning prináša jednoduché a finančne výhodné riešenie skupinového vzdelávania, ktoré vyhovuje každému.

 

S nedostatkom chcenia a angažovanosti sa však ani pri takomto vzdelávaní zázraky neudejú. Preto sa aj v súvislosti s eLearningom hovorí čoraz častejšie o gamifikácii, ktorá dokáže tento spôsob výučby študentom ešte zatraktívniť.

 

Úspech gamifikácie pri vzdelávaní

Gamifikácia je použitie herných prvkov v nehernom prostredí a čoraz častejšie sa s ňou v našom okolí stretávame. Zbieranie bodov, získavanie odmien, porovnávanie sa s ostatnými, postupovanie "na vyšší level", ale aj uplatňovanie hravej tvorivosti - to všetko robíme ako spotrebitelia, zamestnanci, ale aj študenti.

Pri vyučovaní a učení sa gamifikácia používa, aby bol proces vzdelávania pre študentov zaujímavejší, interaktívnejší a pútavejší. Práve tento systém je podporovaný, aby využíval flexibilné a inovatívne metódy vzdelávania.

 

Študenti pri podobných moderných spôsoboch ako je gamifikácia získavajú okamžitú spätnú väzbu pri riešení ťažkých otázok alebo problémov. Vedci sa nazdávajú, že deti majú pozitívny postoj a cítia sa oveľa silnejšie, keď sú schopné niečo urobiť samé, alebo niečo samé pochopiť. Počas vzdelávania sa prostredníctvom hrania hier bolo preukázané, že naše telo uvoľňuje dopamín, testosterón, endorfíny a dokonca je náš mozog schopný rásť. Ďalšími dobrými dôvodmi je aj príťažlivejšia forma učenia, podpora aktívnej účasti a zapojenia, umožňuje priamejšiu a okamžitejšiu spätnú väzbu, podporuje spoločné učenie prostredníctvom konkurencie a spolupráce.

Hoci by sa mohlo zdať, že školy už viaceré herné prvky dávno v školách používajú, priamo o gamifikácii sa hovoriť nedá. Študenti získavajú body za správne vypracované zadania. Tieto body sa menia na „odznaky“, ktoré poznáme ako známky. Študenti sú odmeňovaní za želané správanie a trestaní za nežiaduce správanie pomocou systému odmien. Ak sa študentom darí, na konci každého školského roka prechádzajú „na vyšší level“. Tieto samotné prvky však nezvyšujú u študentov záujem o štúdium a dosahovanie lepších výsledkov. Preto je dôležité aj zo strany škôl gamifikácii porozumieť a vedieť, za akých okolností jej prvky dokážu správanie detí meniť.

 

Spájanie Gamifikácie a eLearningu

O eLearning aj o gamifikáciu rýchlo rastie záujem na trhu. V súčasnosti sa niektoré firmy  a inštitúcie snažia tieto dva spôsoby zlúčiť, v snahe zlepšiť spôsob, ako učiť študentov aj zamestnancov a zakomponovať do učenia online viac herných prvkov, ktoré by efektivitu učenia prostredníctvom internetu ešte zvyšovali.

Ideálnym jednoduchým príkladom na takýto typ učenia je napríklad aplikácia Duolingo, vďaka ktorej sa môžete naučiť cudzí jazyk. Zameriava sa na krátkodobé ciele a po ich dosiahnutí je študent odmenený postupom do vyššieho levelu. Spätnú väzbu dostáva študent okamžite a to je veľmi dôležité pri online vzdelávaní. Pri dobre navrhnutom eLearningu sa študent dostáva k informácii:

1)  Ako sa mu darilo

2) Čo mohol urobiť lepšie

3) Aká je ďalšia výzva, aby sa mohol zlepšiť

 

Dobrý vzdelávací dizajn tiež obsahuje tieto prvky gamfikácie:

  • Množstvo hodnotení, ktoré dávajú študentovi informáciu, ako sa mu darí
  • Ak sa mu nedarí dobre, poskytuje možnosti, ako sa zlepšiť
  • Napomáha stať sa v niečom dobrým vďaka tomu, že dáva mnoho príležitostí skúsiť pokus znova
  • Poskytuje študentovi pomoc, keď to potrebuje
  • Prispôsobuje sa tempu študenta
  • Zachytáva pokrok študenta prostredníctvom odmien

 

V najbližšom článku sa detailne pozrieme na gamifikáciu v školách.

 


Zdroj: elearningindustry.com

 

Zdieľať na facebooku