Ako si stanoviť rodinné ciele?

Rodinné ciele vám umožňujú premýšľať nad tým, aké máte zvyky, rituály a kam sa vaša rodina vďaka nim posúva.
Rodinné ciele vám umožňujú premýšľať nad tým, aké máte zvyky, rituály a kam sa vaša rodina vďaka nim posúva. / Foto: Bigstock

Stanovovať si cele v práci i v živote je bežné. Môžeme si však nastaviť aj rodinné ciele? Aké by mali byť a čo môžu obsahovať?

 

Prichádza čas, kedy nám naše novoročné predsavzatia nastavujú zrkadlo. Nech už nimi bolo čokoľvek, od úmyslu schudnúť, začať sa venovať novým veciam alebo sa len mať viac rád, teraz prichádza chvíľa, ktorá určuje, či pôjde o „hop alebo trop“.

 

V rámci toho, nad čím by sme sa mali zamyslieť, by mali mať svoje miesto aj rodinné ciele.

 

Čo sú rodinné ciele?

Ciele rodiny určujú spôsob života rodín, v rámci ktorého rodiny realizujú svoje vízie a napĺňajú svoju misiu. Začínajú tým, že si rodina jasne zadefinuje, kým je a čo si želá pre seba, pre svojich členov, pokračuje konkrétnymi krokmi, aby sa dostala tam, kde by sa chcela vidieť. Takéto ciele sú silným motivačným nástrojom na vybudovanie dôvery, komunikácie, súdržnosti, ako aj spôsobom, ako naučiť deti stanovovať si osobnostné ciele.

 

Nájsť si čas na to, aby sme si definovali, ako si predstavujeme budúcnosť našej rodiny, je prvý krok k budúcemu úspechu. Naopak, je pravdepodobné, že ak si ten čas nenájdeme, nebudeme ani vedieť, ako sa dostať k cieľu. Navyše, ak budeme rozumieť tomu, prečo máme zadefinované ciele, budeme viac motivovaní dosiahnuť ich. Jasný koncept zvyšuje naše vnútorné nadšenie a vôľu.

 

Pri stanovaní cieľov rodiny môžeme použiť podobný princíp ako pri definovaní obchodných cieľov. V angličtine sa na to používa jednoduchá skratka – SMART, v preklade „šikovne“. Ako si ich teda nastaviť „šikovne“? Na to, aby sme dosiahli svoj cieľ, mal by spĺňať niekoľko kritérií. S – specific, teda mal by byť jasný, M - measurable, čo znamená, že by mal byť merateľný, A - achievable, teda dosiahnuteľný, R - results-focused – zameraný na výsledok a T ako timely, teda by mal brať do úvahy časový faktor. Jednoducho povedané, náš cieľ by mal byť realistický, pričom by mal odpovedať na otázku „Ako?“ a tiež na otázku „Čo“.

 

 

Ak chcete fungovať ako dobrý tím, mali by ste aj ako rodina smerovať k rovnakým cieľom. / Foto: Bigstock

Krok za krokom k cieľu

Začať sa dá jednoducho, napríklad stretnutím celej rodiny, ktorá si spolu sadne a preberie si ciele. Rodičia napríklad môžu definovať nápady a hlavné body už vopred a nechať ostatných členov, aby prispeli svojimi nápadmi a konkrétnymi návrhmi. Po dohode, s ktorou budú všetci spokojní, je dôležité spísať si svoje ciele a umiestniť ich na viditeľné miesto v domácnosti. Ak sú „na očiach“, zvyšuje sa šanca, že rodina nestratí svoju víziu a dostane sa k cieľu. Pre príliš malé deti je zaujímavé ciele napríklad nakresliť. Jednak sa tak naučia prijímať informácie a dostávať ich do povedomia, čím sa zlepšuje aj schopnosť detí zapamätať si dôležité fakty.

 

Dostať sa k cieľu je cieľ, ale nemali by sme ani zabúdať na cestu ako takú. Počas nej sa môže prihodiť množstvo pozitívnych a nezabudnuteľných udalostí, ktoré rodinu dokážu opäť niekam posunúť. Zároveň máme čas oceniť aj malé, čiastkové úspechy, nájsť a využiť príležitosti, čo zvyšuje nadšenie a pozitívne motivuje.

 

Ako pri každej stratégii, aj tu platí, že spätná väzba je kľúčová. Čím viac sa zaoberáme cieľmi a dívame sa na ne z každej perspektívy, tým je väčšia šanca, že sa nám ich podarí dosiahnuť. Rozhodnite sa, ako často chcete svoje ciele analyzovať a dodržte to. Zistite, čo funguje a čo nie a následne modifikujte svoje správanie.

 

Je pochopiteľné, že stanovenie cieľov chce čas a nevyhnutné úsilie, ale ak sa im budeme venovať, táto investícia sa nám niekoľkonásobne vráti. Ak nám bude jasné, čo chceme ako rodina dosiahnuť, podarí sa nám dodať zmysel rodinnému životu a vytvoriť cestu k rodinnej budúcnosti.

 

Inšpirácia konkrétnymi cieľmi

Niektoré rodiny analyzujú minulý rok a stanovujú si individuálne míľniky, ako napríklad zmeniť jednu svoju negatívnu vlastnosť, venovať sa istej konkrétnej oblasti svojho rozvoja a podobne. Zároveň však pracujú aj na cieľoch ako rodina.

 

Plán akčných krokov, ktorý je kľúčový pri dosahovaní stratégie, má spoločný a jednotný základ, stmeliť rodinu a posunúť ju želaným smerom.

 

Jedným z najzaujímavejších cieľov, aké si rodina môže stanoviť, je napríklad pravidelne usporadúvať rodinné zábavné večery. Čím máme väčšie deti, tým zložitejšie je nájsť čas na akúkoľvek spoločnú aktivitu, keďže po škole sa zväčša venujú svojim záľubám, futbalu, tanečnej, cudzím jazykom, hudbe. Nezabudnúť pri nich napr. aj na starých rodičov, pre ktorých je stretávanie s dospievajúcimi vnúčatami ešte náročnejšie a neraz ich to mrzí. Preto je dôležité nájsť si jeden večer do týždňa alebo do mesiaca, kedy nikto nemá naplánované žiadne aktivity a jediným programom je byť spolu ako rodina, bez telefónov, tabletov a pod. Môžete si naplánovať napríklad domáce kino, s popcornom, prípadne spoločenské hry alebo len tak sedieť a baviť sa. Dôležité je, že nech robíte čokoľvek, robíte to spolu a je vám dobre.

 

Ďalším cieľom, ktorý sa dostáva do popredia v mnohých rodinách, je návrat k tradičným večerám v kruhu rodiny. Pamätáte si ešte, keď ste boli deti a každý večer ste sa stretávali okolo stola? Práve tento zvyk vám možno pomohol zomknúť sa ako rodina, čo možno pretrvalo až do dospelosti. To čaro, ktoré prináša spoločný večer, pri pokojnej atmosfére so svojimi milovanými po boku, po celodennom zhone a strese. Iste, kým sú deti malé, dostať všetkých za jeden stôl je výzva, lenže aj čas toho, že jedno plače v náručí a druhé hádže svoje jedlo pod stôl psovi, pominie. Čím sú deti staršie, tým väčší význam má spoločné posedenie a radosť, že sa blíži večer, kedy všetci vypnete a budete spolu a bude vám príjemne. Jedného dňa sa vaše deti obzrú a práve toto budú momenty, ktoré budú pre nich tak veľa znamenať.

 

Príjemným a veľmi dôležitým cieľom pre rodičov je stanoviť si pravidelné termíny randenia. Iste, aj deti sú plnohodnotnými členmi rodiny, ale práve spoločný čas rodičov bez detí, paradoxne pomáha rodine fungovať s deťmi. Na to, aby rodina fungovala, mala by mať pevné korene a práve preto by mali rodičia tímovo spolupracovať. Ak vás ako partnerov čokoľvek rozdeľuje, či už je to nedostatok času na seba, únava a iné priority, práve obdobie, keď nie ste zosynchronizovaní, býva jedno z najnáročnejších v rodinnom života. Aby bola rodina zdravá, nemalo by sa zabúdať práve na spoločný čas dospelých.

 

Vaše rodinné ciele môžu byť v tomto roku úplne iné, dôležité je, aby vašu rodinu posúvali správnym smerom a vytvárali medzi vami pevné obohacujúce väzby.

Zdieľať na facebooku