Ako môžete podporovať svoje dieťa pri školských povinnostiach?

Rodičia dokážu veľmi efektívne, vďaka svojím skúsenostiam, naviesť deti, ako dosahovať vlastné úspechy.
Rodičia dokážu veľmi efektívne, vďaka svojím skúsenostiam, naviesť deti, ako dosahovať vlastné úspechy. / Foto: Bigstock

Podľa odborníkov najlepšie podporíme svoje deti tým, že sa nebudeme snažiť vyriešiť za ne úplne všetko.

 

Školský rok je už v plnom prúde a ako rodičia cítime enormný tlak. Niekedy sa skutočne odôvodnene obávame o akademické výsledky malých i väčších školákov a na druhej strane riešime ich túžbu po nezávislosti a sociálnom živote. Zrazu zisťujeme, že sa denne venujeme mikromanažmentu namiesto toho, aby sme videli pred sebou cieľ a mali konkrétny plán, ako sa k nemu dostať. Ako sa uvoľniť spod tohto tlaku a pri tom vytvoriť priestor pre deti, aby dostali to, po čom túžia? Zdá sa, že práve nadhľad s víziou dlhodobých výsledkov, spoľahnutie sa na schopnosť našich detí odolať nástrahám a zdolať výzvy, je kľúč k tomu, ako im pomôcť školu zvládnuť na jednotku.

 

To, čo deťom najviac pomôže, je ich viera vo vlastné schopnosti, že dokážu zvládnuť zadania a úlohy, že si vedia vytvoriť spoľahlivé vzťahy. Ak dokážeme eliminovať tlaky vyplývajúce z bežných povinností a rolí, do ktorých ktorý na nás tlačí spoločnosť, život plný povinností, komunita, v ktorej sa pohybujeme, informácie, ktorým čelíme, dokážeme sa sústrediť na to podstatné.

 

Venujme im pozornosť aj voľnosť

V prvom rade by sme sa mali sústrediť na vytváranie kvalitných vzťahov. Podľa populárneho psychológa Roberta Brooksa je pre deti dôležité mať v živote aspoň jedného dospelého, ktorého považujú za charizmatického. Je to niekto, od koho môže dieťa načerpať silu a kto dokáže vyhovieť jeho emocionálnym potrebám. Zdravý vzťah, podľa jeho odporúčania, spočíva v zásadovosti, pozitívnej spätnej väzbe a uvoľnenej atmosfére, kedy trávime spolu čas.

 

Takže ešte pred tým, než naplníme kalendár dieťaťa a rodiny rôznymi aktivitami, mali by sme sa snažiť ochrániť čas v rámci rodiny, čas na hru a zábavu a čas vzájomného dialógu, ktorý by mal mať v každom týždni svoje pevné miesto. Napríklad len obyčajné chvíle, ktoré spolu trávime pri obede či večeri, hrajú zásadnú rolu. Vedci dokázali, že v tých rodinách, ktoré jedávajú pri jednom stole, sa cítia dospievajúce deti viac v pohode a dokážu si vytvárať kvalitnejšie vzťahy. Práve neštrukturalizovanie času a množstvo priestoru pre hru a zábavu pomáha deťom nadväzovať vzťahy, čo prispieva k rozvoju ich sociálno emocionálnych a organizačných schopností. Možno aj z tohto dôvodu Americká akadémia pediatrov aktuálne vydala odporúčanie, aby lekári predpisovali deťom hranie sa.  

 

Ďalej je dôležité podporovať deti v ich schopnostiach zvládnuť rôzne situácie, s ktorými sa stretávajú. Dajte preto deťom najavo, že im dôverujte v mnohých oblastiach, či už ide o ich správanie, športové výkony, kreativitu tým, že ich budete podporovať, chváliť a oceníte to, čo sa im podarilo dosiahnuť, napríklad práve v oblasti vzdelávania. Je nevyhnutné, aby deti vedeli, že registrujete a rozprávate o tom, koľko úsilia vynaložili na dosiahnutie cieľa. Keď počujú, že vytrvalosť a snaha ich dovedie k cieľu a vy to vidíte a oceňujete, je to efektívnejšie, ako keď len zhodnotíte, že sú šikovné a že sa vám páčia ich dobré známky. Takto v nich podporujete vytrvalosť a schopnosť postaviť sa i náročnejším situáciám, keď sa im môže v škole menej dariť.

 

Väčšina detí sa totiž sústreďuje na krátkodobé ciele a ťažko v nich podnietiť nadšenie, keď necítia okamžite sladkú príchuť úspechu. Budú sa cítiť motivovanejšie, keď sa sústredia na čiastkové úspechy, vďaka ktorým nestratia záujem o čiastkové ciele a pocit, že sa im ich podarilo dosiahnuť, než keď sa budú musieť motivovať k polročným či koncoročným výsledkom, ktoré sú dnes ešte v nedohľadne. Napríklad lepšie pôsobí, ak sa sústredia na najbližšiu písomku a budú sa poctivo učiť celý mesiac, než keď vidia pred sebou dlhodobý cieľ mať z angličtiny jednotku na polročnom vysvedčení.

 

Berte ohľad na ich schopnosti

Tzv. výkonné funkcie zahŕňajú všetky mentálne schopnosti, vďaka ktorým si dokážeme predstaviť budúcnosť, zorganizovať si život, vytrvať v rozhodnutiach dosiahnuť dlhodobý cieľ a vytvárať si plány. Tieto schopnosti sa však naplno rozvinú, až keď dosiahneme istý stupeň vývoja garantovaný vekom a skúsenosťami. Preto deti a dospievajúca mládež nedokážu riadiť svoj akademický život nezávisle, až kým sa to nenaučia od nás, dospelých. Bez toho sa im môže zdať, že úspech je až príliš prchavý a ťažko dosiahnuteľný. Preto potrebujú vedenie dospelých až do doby, kedy to budú schopní zvládnuť samy. To, čo sa nám môže zdať ako nedostatok snahy, môže byť v skutočnosti len nevedomosť, čo robiť v nasledujúcom kroku, prípadne ako upraviť svoj plán a ako ho dodržať.

 

Keď pochopíme, ako sa vyvíjajú tieto exekutívne funkcie, dokážeme prijať fakt, že mnoho žiakov jednoducho potrebuje aktívnych rodičov a učiteľov, aby prišli na systém štúdia, rozvrhnutie svojho času a aby dokázali zvládnuť čokoľvek, čo im škola prinesie. Naučte preto svoje deti sebaovládanie tak, že spoločne vytvoríte harmonogram školských povinností a domácich úloh, štúdia a vypracovávania zadaní a potom im pomôžete ho aj dodržiavať. Môžete zmeniť celý chod školského roka tým, že sa hneď od začiatku sústredíte na to, aby ste v deťoch vybudovali zvyk učiť sa a plniť svoje povinnosti už v úvode.

 

Buďte aktívni rodičia

Keď spozorujete, že sa dieťaťu nedarí, je dôležité, aby ste okamžite zasiahli. Nezáleží na tom, či ide o učenie cudzích jazykov, čítanie s porozumením alebo matematiku. Pri tom by ste mali objektívne zhodnotiť, kde by dieťa malo pridať a vyhodnotiť najideálnejšiu podporu z vašej strany. Mnohé deti to aj akosi automaticky očakávajú, keďže ich vlastné schopnosti riešenia problémov a vlastnej obhajoby sa ešte len vyvíjajú.

 

Jeden zo spôsobov je vnímať to, čo sa okolo nás deje bez nejakého posudzovania, čo je možné len vďaka skúsenosti. Začať však môžete tým, že naučíte deti stíšiť sa v hluku bežného dňa, zahĺbiť sa do seba a počúvať vnútorný hlas, napríklad ako súčasť spánkového režimu. Môžete tiež deťom ukázať, ako venovať pozornosť drobným detailom, ktoré nám často unikajú, napríklad obyčajnej prechádzke v lese alebo pri jedení. Berte to ako súčasť rodinného života.

 

Úplne presný detailný návod, ktorý by fungoval na 100%  vám síce nikto neponúkne, ale základ je stále ten istý. Zdravé vzťahy, podpora snahy a úsilia, schopnosť rozvrhnúť si čas a skorý zásah zo strany rodiča, to je to, čo na konci dňa zohráva kľúčovú rolu. Ich schopnosť vytrvať je najdôležitejšia, keď príde čas na rozvrhy, plány, ciele a mnohé ďalšie detaily.

 

Aj ako rodičia by sme si mali uvedomovať, že toto je základ na ktorom by sme mali stavať, keď cítime, že nám to všetko prerastá cez hlavu a tlak sa stále zvyšuje. Práve takýmto spôsobom posielame svoje deti v ústrety svetu a jeho výzvam a minimálne ich dobre pripravíme na polročný finiš.

Zdieľať na facebooku