Rozvodov je stále viac. Prečo sa nám rozpadajú manželstvá?

Priateľstvo je v manželstve to, čo vás udrží pokope, aj keď pominie omamné zaľúbenie.
Priateľstvo je v manželstve to, čo vás udrží pokope, aj keď pominie omamné zaľúbenie. / Foto: Unsplash

Hovorí sa, že voľakedy sa nefungujúce veci a vzťahy opravovali, dnes sa vymieňajú za nové. Je to naozaj tak a ako sa pokúsiť vzťah pozitívne zmeniť?

 

Hlavným dôvodom je, že kladieme na svojho partnera príliš vysoké očakávania. Tá najdôležitejšia zmena oproti minulosti vo vnímaní toho druhého nastala, že už nám nestačí len to, že budeme milovať a ctiť si svojho druha a družku, ale tiež očakávame, že nám ten druhý pomôže rásť, že z nás spraví lepších než sme.

 

Tým, že sa menia genderové roly, posúva sa aj tradičné uvažovanie a dvojice hľadajú sebanaplnenie. Nanešťastie toto vedie k vyšším očakávaniam od našich partnerov a keď ich neodkážu naplniť, vzťah sa začne rozpadať. Preto je rada odborníkov jednoduchá – Pozrime sa do seba, do svojho vnútra a pouvažujme nad tým, či neočakávame od svojho partnera až príliš veľa.

 

Nie vždy je však rozvod najlepším riešením. Pri jeho zvažovaní je dobré myslieť na praktickosť rozvodu a nerobiť žiadne unáhlené rozhodnutia. Vhodné je napríklad začať párovú terapiu alebo psychologické poradenstvo, môže to ušetriť nielen peniaze, ale aj emocionálne investície. Každý partner však musí ukázať, že má aspoň nejaký záujem o to, aby manželstvo opäť fungovalo. Je to o ochote ukázať svoju zraniteľnosť, snahu zmeniť sa a postaviť vzťah nad svoje ego.

 

Ako sa nerozísť

Pocit čerstvých zaľúbencov netrvá večne. Podľa štúdie z talianskej Univerzity v Pavii, vydrží len približne jeden rok. Po roku začne klesať hladina chemickej látky nazvanej „nervový rastový faktor“, ktorá sa spája s intenzívnymi romantickými pocitmi. Helen Fisher, psychologička a odborníčka na vzťahy pre Business Insider uviedla, že síce nevieme určiť, kedy presne sa pocit zaľúbenia začne vytrácať, ale je to z dobrých evolučných dôvodov. Jednoducho je veľmi metabolicky náročné stráviť veľa času len so zameraním na jednu osobu v tak napätom vnútornom stave.

 

Keď pominie fáza zaľúbenia, stále nemusíme mať našliapnuté na rozchod. Stačí sa sústrediť na niekoľko zásadných faktorov. Výskum National Bureau of Economic Research z roku 2014 preukázal, že manželstvo vedie k vyššej pohode, najmä vďaka priateľstvu, pretože sa zdá, že najšťastnejšie manželstvo je medzi priateľmi. Priateľstvo predstavuje kľúčový mechanizmus, ktorý spája manželov a vytvára spokojnosť so životom.

 

Ďalším faktorom, ktorý prispieva k pohodovému vzťahu je, ak sa tešíme z partnerových dobrých správ. Páry, ktoré spoločne aktívne oslavovali dobré správy, v porovnaní s tými, ktorí nad pozitívnymi novinkami mávli rukou, mali vyššiu šancu vytvoriť si kvalitný naplňujúci vzťah.

 

Zaujímavý je aj fakt, akú zásadnú rolu hrá napríklad deľba domácich prác. To, že je dôležitá, priznáva až 60 % Američanov. Odborníci preto radia, aby sa doma každý venoval tomu, čo ho baví, v čom je dobrý. Ak ste napríklad zručný montér, nemá význam trápiť sa nad tým, že si nepamätáte výročia, dátumy a podobne. Kým manžel napríklad vyčistí odtok, manželka môže zavolať svokre a zablahoželať jej k narodeninám. Spoločne sa im tak podarilo ušetriť čas, ktorý môžu využiť na aktivity, ktoré bavia oboch.

 

Ako spoznať, že spejeme k rozvodu?

To, že sa blížite k rozvodu, sprevádza niekoľko znakov. Ten najvýraznejší je, že sa prestaneme spolu rozprávať. Začne to tým, že sa prestaneme zdôverovať so svojimi problémami, potom stratíme záujem hovoriť o čomkoľvek a napokon nám už nezáleží ani na tom, že nerozprávame. Jednému partnerovi na tom záleží a hnevá sa, ten druhý nemá záujem o hnevlivú diskusiu, pretože je vyčerpaný alebo má svoje vlastné problémy. Časom takéto správanie povedie k ľahostajnosti a nevšímavosti.

 

Ďalším je kritika. Často k nej siahame, keď sa nám niečo nepáči a chceme sa sťažovať. Kým sťažnosť je zameraná na správanie, ktoré sa nám nepáči a chceli by sme, aby sa zmenilo, kritika je atak na charakter, napríklad: „Jasné, že si neumyl riady, si jeden odporný sebec!“ Kritizovaný cíti, že nie jeho správanie, ale on sám je problém. Riešením je, ak sa budeme snažiť požívať osobné zámeno „ja“. Tento spôsob komunikácie vyjadruje pozitívnu potrebu a partnerovi dá možnosť napraviť svoje správanie alebo to, čo spravil bez toho, aby utrpelo jeho sebavedomie.

 

Druhým znakom je obrana ako spôsob ochrany pred hádkami. Môže mať viacero foriem, od protiútoku, hry na obeť, až po zúrivý hnev. V každom prípade je to spôsob, ako odmietnuť zodpovednosť za svoju úlohu v konflikte. Ako riešenie sa ponúka prevziať zodpovednosť za svoju úlohu v probléme, ktorý partner prezentuje: „Áno, uvedomujem si, že som tento týždeň zabudol umyť riady. Odteraz ich budem umývať hneď, ako dojeme."

 

Neúcta je odkaz nášmu partnerovi, že sa považujeme nad ním za nadradených. Forma môže byť úplne nenápadná, napríklad prevrátenie očami alebo zreteľnejšia, ako sarkastická poznámka, nadávka alebo vyhrážanie sa. Opakom neúcty je budovanie kultúry lásky a obdivu. Vzájomne si vyjadrovať lásku, dávať si komplimenty a vyjadrovať partnerovi uznanie.

 

Iným znakom toho, že smerujeme k rozvodu, je vyhýbavosť. Ide o to, že druhá strana – poslucháč, sa stiahne z akejkoľvek interakcie. Napríklad počas diskusie alebo hádky sa jeden partner emocionálne preplní, kompletne sa uzavrie a úplne prestane komunikovať. Väčšinou to býva muž, ktorý to robí až v 85 % prípadoch. Vyhýbanie môže byť od jednoduchého stíchnutia, cez fyzické otočenie sa chrbtom, až po hranie sa s telefónom. Takýto únik z konfliktu sa môže stať zvykom a býva výsledkom nahromadenej negativity spôsobenej predchádzajúcimi znakmi. Dynamika vzťahu sa stratí, jeden tlačí a druhý ustupuje. Prvý partner sa snaží nadviazať spojenie s druhým, ten sa ale stále viac uzatvára do seba, pretože stratil dôveru voči nemu. Čokoľvek, čo prvý povie je zbytočné, komunikácia absolútne nefunguje. Partneri sa dostávajú do začarovaného kruhu, čím viac sa prvý snaží znovu obnoviť vzťah, tým viac sa druhý sťahuje do seba, čo opätovne núti prvého snažiť sa ešte viac. Riešenie je vedieť sa upokojiť. Dajte najavo partnerovi, že sa cítite pod tlakom a potrebujete dialóg ukončiť. Robte chvíľu niečo iné a upokojte sa pred tým, než sa pustíte do ďalšej diskusie. Podobným prípadom je, ak sa stiahnu obaja partneri, čo tiež nie je zdravý spôsob riešenia konfliktu. Dvojica sa napokon rozvedie a celé okolie je šokované, prečo k tomu došlo.

 

Veľkým dôvodom problémov vo vzťahu, sú aj peniaze. Sú jedným z najdôležitejších príčin konfliktov. Keď jeden z partnerov schováva peniaze, nakupuje bez toho, aby to najprv prediskutoval s druhým, vedie to k strate dôvery a napätiu. Dlhy navyše spôsobujú úzkostné stavy. Niekedy sa stane, že ten, kto zneužíva partnerovu dôveru, sa začne cítiť vinný a zahŕňať toho druhého darčekmi.

 

Rozvody už dávno nie sú ojedinelým javom. / Foto:Unsplash

 

Dieťa pokazený vzťah nezachráni, naopak

Očakávanie od vzťahu, ktoré sa nenaplní, môže spôsobiť, že sa cítime nešťastní a nespokojní. Týka sa najmä mužov. Napríklad, keď prídu na scénu deti, jeden rodič zostáva doma, aby sa o rodinu staral a z druhého sa stáva jediný zdroj príjmu. Kým ten, čo zarába, je pod tlakom, aby rodina mala dostatok, ten druhý je pod tlakom vychovávať deti a starať sa o domácnosť. Obaja tak môžu stratiť schopnosť pochopiť toho druhého, pretože ich východiskové pozície sú veľmi rozdielne. Vytvára sa priestor plný nepochopenia, nedorozumení, nenaplneniu očakávaní a vedie k výbuchu.

 

Je pochopiteľné, že keď príde do života páru bábätko, znamená to viac stresu a tlaku. Podľa zahraničných štatistík narodenie dieťaťa nepridáva partnerskému zväzku na stabilite. Približne dve tretiny párov do troch rokov od narodenia dieťaťa zisťujú, že kvalita ich vzťahu sa znížila a do piatich rokov od narodenia prvého dieťaťa 13 % manželstiev skončí rozvodom. Čo sa týka partnerov bez oficiálneho manželského zväzku, v rovnakom sledovanom období sa rozíde až 39 %. Odborníci dokonca hovoria, že záleží aj na tom, kedy potomka počnete. Tvrdia, že manželstvo má vyššiu šancu pretrvať 10 rokov, keď počkáte aspoň 8 mesiacov, kým budete mať bábätko.

 

V zdravom vzťahu sa páry snažia držať spolu a vedia, že akékoľvek, napätie a nesúlad je v dôsledku novej zodpovednosti. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že situácia sa rýchlo zlepšuje, keď sa pár konečne vyspí, strávi spoločný čas spolu a obnoví pocit manželskej blízkosti. Ak je však vzťah v skutočnej kríze, správanie oboch partnerov je dramatickejšie a často sa z ničoho nič zmení. Varovaním je niekoľko signálov, ako napríklad neustále hádky, vyhýbanie sa tomu byť spolu, teda nechodiť hneď po práci domov, nerozdeľovanie si prác v domácnosti a pod.

Čítajte viac o téme: Manželstvo, Rozvod
Zdieľať na facebooku