Tvrdohlavosť detí je jedným zo znakov geniality

Nadané deti spája dobrá genetická výbava, ale aj podnetné prostredie, v ktorom vyrastajú.
Nadané deti spája dobrá genetická výbava, ale aj podnetné prostredie, v ktorom vyrastajú. / Foto: Shutterstock

Dá sa už u malých detí spozorovať niečo, čo rodičom naznačí, že môžu mať doma malého génia?

 

Výnimočné deti spája genetická výbava a podnetné prostredie, v ktorom vyrastajú. Sú to najzásadnejšie faktory ovplyvňujúce vývoj mozgu. Keď má dieťa vysoko rozvinuté poznávacie schopnosti, jeho mozog dokáže, v porovnaní s inými deťmi v rovnakom veku, rýchlejšie využívať a uchovávať informácie.

Hoci neexistuje žiadna všeobecne platná definícia inteligencie, pomocou formálnych meraní, ako je napríklad testovanie IQ, dokážeme zaradiť niektoré deti do kategórie nadpriemerných. Na druhej strane, ak vaše dieťa nedokáže úplne presne pochopiť koncept a vyriešiť problém, neznamená to, že nemá výnimočnú danosť v inej oblasti.

Laickým pohľadom je veľmi ťažko určiť, či je dieťa v šedej zóne priemeru, alebo sa dostáva nad jeho hranicu. Najmä u malých bábätiek sa veľmi ťažko vyhľadávajú znaky, ktoré by predpovedali jeho vysokú inteligenciu. Napriek tomu už dnes vieme o niekoľkých momentoch, pri ktorých sa dá pozastaviť a stretneme sa s nimi zhodne u viacerých talentovaných detí.

 

Pár znakov predpovedá nadpriemernosť

Všimli ste si, že sa váš drobec občas len tak zadíva? Vedci tvrdia, že práve toto môže naznačiť jeho výnimočné schopnosti. Drobci, ktorí vynikajú nad svojimi rovesníkmi sa často sústredene a dlho pozerajú na určité veci. Deborah L. Ruf, špecialistka na vysokú inteligenciu a vzdelávanie pre denník Huffington Post povedala, že inteligentné deti dávajú pozor od raného veku. „Sledujte, ako upreto vás batoľa sleduje a napodobňuje, ako to samo skúša následne napodobniť.“

Inteligentné batoľatá majú, v porovnaní so svojimi rovesníkmi, viac očného kontaktu a zdá sa, že aj lepšie chápu, o čom sa ľudia rozprávajú. D. Ruf tvrdí, že je to preto, lebo mozog bystrejších detí je vnímavejší než mozog tých ostatných. Dychtivo a prirodzene nasávajú informácie zo svojho okolia a rodičia sú často prekvapení tým, čo drobci pochytili.

Ďalším výrazným momentom je silná vôľa. Nadané batoľatá sa zvyčajne rozhnevajú, keď sa ich rodičia pokúšajú zastaviť v tom, čo práve robia. Sú schopné urobiť dramatickú scénu, pretože sa cítia ponížené tým, že niekto zmaril ich zámer, nepochopil úmysel a zastavil to, čo chceli spraviť, pretože cítili, že by im to mali dospelí, samozrejme, dovoliť. Overte si, či náhodou nie je váš drobec vo vývine popredu v porovnaní s tým, čo píšu pediatri v knihách o deťoch, či nerobí viac než je v jeho veku bežné.

Zvýšte pozornosť aj v prípade, ak vaše dieťa začne skoro rozprávať a jeho slovná zásoba sa rýchlo rozširuje. Jazykové schopnosti totiž, podľa odborníkov,  skutočne hrajú významnú rolu v určovaní inteligencie. Až u 91 percent nadaných detí sa ich reč vyvíjala skoro.

 

Ťahák na zistenie geniality dieťaťa

Mensa vyšpecifikovala niekoľko znakov, ktoré môžu byť rodičom pomôckou, ak chcú vedieť, či má ich dieťa výnimočné schopnosti:

 • nezvyčajná pamäť,
 • rýchle dosahovanie stanovených míľnikov vo vývoji,
 • skoré čítanie,
 • nezvyčajné záľuby a záujmy, prípadne detailné vedomosti o určitom predmete,
 • netolerancia iných detí,
 • poznanie toho, čo sa deje vo svete,
 • stanovuje si nezvyčajne vysoké ciele a dokáže ich dosahovať,
 • rado trávi čas s dospelými alebo seba motivovaním,
 • rado rozpráva,
 • stále sa vypytuje,
 • ľahko sa učí,
 • zmysel pre humor,
 • má rado hudbu,
 • chce mať veci pod kontrolou,
 • pri hrách vymýšľa svoje vlastné dodatočné pravidlá,
 • extrovert/introvert.

 

Ak chcete inteligentné deti, venujte im pozornosť

Nemusíte mať práve nadpriemerne inteligentné dieťa, ale ak vám záleží na rozvoji jeho inteligencie, majte na pamäti, že množstvo elektornických hračiek vám v tom nepomôže. Diskusia o rozvoji inteligencie detí priviedla mnohých výrobcov hračiek k tvorbe rôznych pomôcok, ktoré majú motivovať a rozvíjať drobcov, aby dosahovali výnimočné výkony a cibrili svoje schopnosti. Alison Gopnik, známa profesorka psychológie na Kalifornskej univerzite, však pre rodičovský portál Parenting tvrdí, že nemáme žiadny dôkaz o tom, že sú to predmety čo zvyšujú IQ bábätiek. Pridáva sa k nej aj Pamela High, ktorá vyučuje pediatriu na Brownovej Univerzite a je hovorkyňou Americkej pediatrickej akadémie: „Nedisponujeme dôkazmi o tom, že by tieto veci nejakým spôsobom ovplyvňovali vývin dieťaťa.“ Naopak, akadémia neodporúča interaktívne hračky a monitory deťom do dvoch rokov. Odborníci sa zhodujú v tom, že najefektívnejšia činnosť je spoločný čas s bábätkom - rozprávanie sa s ním, hranie a čítanie.

Bábätká nadšene a neúnavne pozorujú okolie, učia sa jazyk, geometriu, fyziku, psychológiu úplne prirodzene a jednoducho, iba tým, čo vidia, že sa deje navôkol. „Deti často vnímame ako prázdne nádoby, ktoré musíme naplniť vedomosťami. Ale úplne bežné, motivujúce prostredie, kde má svoje miesto aktivita, objatia, bozky, predmety, vzájomný kontakt – ja hovorím, ty hovoríš, učí dieťa všetko, čo potrebuje vedieť,“ vysvetľuje Kathy Hirsh – Pasek, detská psychologička z Temple Univerzity vo Filadelfii. Napríklad obyčajné sedenie pri stole počas večere je úžasným zdrojom informácií, batoľa sa učí dívať ľuďom do očí, počuje cinkanie príborov o taniere, učí sa, že jedlo má rôznu farbu a atmosféru dotvára rodičovský dialóg.

Čítajte viac o téme: IQ testy, Nadané deti
Zdieľať na facebooku