Koľko času môžu deti tráviť hraním videohier a ako im nastaviť pravidlá v období korony?

Počas pandémie Covid-19 sa čas detí pred obrazovkami radikálne zvýšil. Ako ustrážiť, aby tým deti netrpeli a aby hrania na digitálnych obrazovkách nebolo priveľa? 
Počas pandémie Covid-19 sa čas detí pred obrazovkami radikálne zvýšil. Ako ustrážiť, aby tým deti netrpeli a aby hrania na digitálnych obrazovkách nebolo priveľa?  / Foto: Bigstock

Počas pandémie Covid-19 sa čas detí pred obrazovkami radikálne zvýšil. Ako ustrážiť, aby tým deti netrpeli a aby hrania na digitálnych obrazovkách nebolo priveľa? 

 

Existujú dôkazy, že striedme hranie videohier môže zlepšiť kognitívne schopnosti a okrem toho bolo hranie hier spojené so zlepšením selektívnej pozornosti.  Hranie videohier, ktoré trvá asi hodinu denne, bolo spojené so zlepšením psychologického prispôsobenia a sebaúcty. Existuje však ešte zakladanejší dôvod, prečo by vaše deti mali hrať videohry a používať rôzne technológie v čase pandémie. Deti sa učia zo svojej hry. Hra je hlavným nástrojom, ktorý pomáha mladším deťom učiť sa, a pomáha pri učení. Hrať so svojimi priateľmi v 21. storočí často znamená používať videohry a iné technológie. Počas karantény však trávia deti na obrazovkách až o 50 % viac času ako v minulosti. Aj keď  trávenie času pri obrazovke pomáha deťom zostať v kontakte s rovesníkmi, koľko času by mali venovať hraním sa videohier?

 

Výhody digitálnych hier

Hoci Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2018 formálne uznala závislosť na hrách ako modernú chorobu, Marcus Carter, výskumný pracovník v oblasti videohier, ktorý vyučuje na univerzite v Sydney, uvádza, že príliš jednouché onálepkovanie diagnózou ako je závislosť od hier môže mať na deti negatívne následky. „Ak označíme každú digitálnu hru nálepkou závislosti, deťom budú chýbať mnohé z výhod  hrania hier a budú sa obávať, prečo niečo, čo ich skutočne baví a je pozitívne v ich živote, je označované za návykové a zlé. Myslím si, že problém je, že ak začneme patologizovať bežné a zdravé správanie, riskujeme, že deti budú nervózne a zablokujeme výhody digitálnych hier pre rozvoj poznávacích schopností, sociálne a komunikačné schopnosti “uviedol doktor Carter. Na to je ale potrebné strážiť čas, ktorý deti trávia pri videohrách.

 

Ako ustrážiť čas detí na digitálnych zariadeniach?

Prieskum platformy Parents Together na vzorke 3 000 opýtaných rodičov v USA zistil, že až 85 percent rodičov sa obáva množstva času, ktorý ich deti trávia online. Prieskum tiež ukázal,  že až dve tretiny rodičov nemajú žiadne pravidlá týkajúce sa času stráveného používaním médií. Ako postupovať, aby hranie videohier bolo pre deti prospešnou zábavou, ktorá je v plnej miere pod kontrolou rodiča?

 

1 | Povinnosti na prvom mieste

Pamätajte, že k hraniu hier by malo dôjsť až potom, čo vaše dieťa splní svoje ďalšie denné povinnosti. To by malo zahŕňať domáce úlohy a vykonanie domácich prác. Predtým, ako dieťaťu umožníte hrať sa, nezabudnite skontrolovať kvalitu domácich úloh a domácich prác. Hranie videohier by malo byť privilégiom, ktoré si zaslúži.

 

2 | Stanovte jasné limity pre hranie videohier

Americká pediatrická akadémia navrhuje, aby pridelený čas mal byť počas týždňa menej ako 30 až 60 minút denne a v dňoch mimo školy maximálne 2 hodiny. Pre deti mladšie ako 6 rokov platia ešte nižšie limity celkovej doby použitia digitálnych médií pod 1 hodinu denne. Bez ohľadu na to, aké limity považujete za vhodné, niektoré dni v týždni by nemali zahŕňať žiadne digitálne hranie. Je nesmierne dôležité zabezpečiť, aby sa vaše dieťa rozvíjalo a malo rado aj iné činnosti, ktoré sa netýkajú digitálnych technológií.

 

3 | Určite realistický dôsledok porušenia pravidiel

Výsledok porušenia pravidiel musí byť vynútiteľný a okamžite uplatniteľný. Najrozumnejšou možnosťou je úplný zákaz hrania (alebo širšieho používania aj iných médií) na niekoľko dní alebo týždňov, ak nebude dodržiavať dohodnuté pravidlá.

 

4 | Uistite sa, že viete, ktoré hry vaše dieťa hrá

Ako rodič máte plnú zodpovednosť za to, akým hrám sa vaše dieťa venuje na počítači či v telefóne. Zistite viac o jeho preferovaných hrách. Okrem nastavenia pravidiel pre časy hrania by ste mali zahrnúť aj pravidlá týkajúce sa typov povolených hier. Môžete a mali by ste zabrániť hraniu hier s extrémnym násilím alebo explicitným sexuálnym obsahom.

 

 5| Len čo si stanovíte svoje pravidlá, musíte ich dôsledne monitorovať a uplatňovať

Nemôžete dovoliť svojmu dieťaťu ohýbať pravidlá, keď ste unavení alebo roztržití. Pravidlá nemôžete použiť inak, ak sa vaše dieťa jedného dňa cíti choré alebo nemá žiadne domáce úlohy. Bez ohľadu na ďalšie problémy, ktoré sa vyskytnú, musíte v prípade, že vaše dieťa poruší pravidlá, okamžite aplikovať dohodnuté dôsledky. Je dôležité, aby obaja rodičia uplatňovali spoločné pravidlá.

 

6 | Identifikujte iné záujmy

Nahradenie hry videohier inými aktivitami je rozhodujúce pre kontrolu nadmerného hrania. Vaše dieťa hrá z veľkej časti preto, že ho to baví a je to niečo, v čom je dobré. Hranie sa dá hrať prakticky kedykoľvek, s minimálnym plánovaním alebo úsilím. Videohra je vzdialená iba jedným kliknutím a jednou sekundou. Aby ste svojmu dieťaťu pomohli vyplniť voľný čas, aktívne podporujte jeho ďalšie záujmy.

 

7 | Pozitívne posilnenie pre iné ako hráčske aktivity

Poskytnite svojmu dieťaťu odmeny, keď sa podieľa na činnostiach, ktoré sa netýkajú hier. Nemusí ísť o odmeny, ktoré sú hmatateľné, môžu byť tiež nehmotné ako napríklad slovná pochvala alebo prostá pozornosť. Časy hrania sa na počítači môžete vymeniť za iné aktivity a tieto aktivity môžu slúžiť aj ako odmena za to, že sa dieťa nehrá. Môžete dať dieťaťu na výber, či sa vzdá dohodnutého herného času v prospech nejakej inej zaujímavej spoločnej aktivity.

Zdieľať na facebooku