5 spôsobov, ako mať pod kontrolou trávenie času pred obrazovkou počas lockdownu

Digitálne technológie sa stali ešte významnejším centrom našich domácností v čase lockdownu.
Digitálne technológie sa stali ešte významnejším centrom našich domácností v čase lockdownu. / Foto: Bigstock

Digitálne technológie sa stali ešte významnejším centrom našich domácností v čase lockdownu. Ako sa od nich odpojiť a pracovať s nimi zdravšie?

 

Priemerný denný čas strávený online dospelými osobami sa počas jarného lockdownu vo Veľkej Británií zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer o hodinu, uviedol telekomunikačný regulátor Ofcom. Je pravda, že digitálne zariadenia nám počas lockdownu poskytli prostriedky na prácu, vzdelávanie, komunikáciu a zábavu v oveľa väčšej miere ako doteraz. Aktuálny tlak na to, aby ste boli neustále online a používanie digitálnych platforiem z dôvodu úniku pred nudou počas lockdownu majú však potenciál zmeniť zdravé správanie na nebezpečné zlozvyky. Digitálna závislosť sa týka nutkavého a nadmerného používania digitálnych zariadení. Samotný dizajn digitálnych platforiem prispieva k tomuto návykovému použitiu. Ukázalo sa, že všetky notifikácie či oznámenia bojujú o vašu pozornosť, čo vedie používateľov k zvyšovaniu času, ktorý trávia pozeraním na obrazovky. Čas na obrazovke je zjavným meradlom digitálnej závislosti, aj keď vedci poznamenali, že neexistuje jednoduchý spôsob, ako určiť, koľko času pred obrazovkou môže človek stráviť, kým sa to stane naozaj problematické. Z tohto dôvodu stále neexistuje konsenzus o tom, ako by sme mali premýšľať a merať digitálnu závislosť. Počas globálnej pandémie, keď sa zdá, že neexistuje alternatíva k videokonferenciám s priateľmi a rodinou či kolegami z práce, je čas na obrazovke ako indikátor digitálnej závislosti zjavne neúčinný. Avšak výskum zameraný na prevenciu proti digitálnym závislostiam poskytuje informácie o tom, ako môžeme všetci počas lockdownu pracovať zdravšie s digitálnymi technológiami.

 

Tipy, ako zdravšie pracovať s digitálnymi technológiami

1  | Stanovenie limitov

V priebehu výskumu odborníci zistili, že efektívne nastavenie časových limitov môže motivovať používateľov k lepšej kontrole ich digitálneho využitia. Pri stanovovaní limitov by mal byť akýkoľvek cieľ, na ktorom sa rozhodnete pracovať, v súlade s piatimi „SMART“ kritériami. To znamená, že cieľ musí byť konkrétny, merateľný, dosiahnuteľný, relevantný a časovo ohraničený. Napríklad namiesto toho, aby ste svoj cieľ formulovali ako „Znížim používanie digitálnych médií“, jeho presné definovanie „Nebudem tráviť viac ako jednu hodinu sledovaním Netflixu počas pracovných dní“, umožní efektívne plánovať a objektívne merať váš úspech.

 

2 | Využite aplikácie a dostupné nastavenia

Rôzne aplikácie vám môžu pomôcť ustrážiť si čas, ktorý trávite pred rôznymi obrazovkami. Na telefón si môžete nainštalovať kontrolné aplikácie, medzi ne patrí napríklad aplikácia Digitálna rovnováha. Pomocou ktorej získate denný prehľad o svojich digitálnych zvykoch, a to napríklad ako často používate rôzne aplikácie, koľko upozornení dostávate, a ako často kontrolujete svoj telefón alebo odomykáte zariadenie. Aplikácia vám umožní nastaviť časové obmedzenia používania rôznych iných aplikácií v telefóne. Obsahuje aj režim sústredenia, ktorý po zapnutí umožní jedným klepnutím pozastaviť rušivé aplikácie, aby ste sa mohli lepšie sústrediť na to, čo robíte. Ďalej si na svojom účte v Netflixe môžete zmeniť nastavenie automatického spúšťania nasledujúcej epizódy seriálu, ktorý práve pozeráte. Automatické spúšťanie má totiž za následok, že človek pozerá viac epizód, ako pôvodne chcel len vďaka tomu, že sa po dopozeraní automaticky pustila ďalšia časť.

 

3 | Sebareflexia

Musíte sa pokúsiť identifikovať aplikácie, ktoré opakovane používate, a ľahko rozpoznáte vinníka, ktorý vedie k nadmernej spotrebe. Sebauvedomenie je možné dosiahnuť aj úvahou o emocionálnom a kognitívnom spracovaní. To zahŕňa rozpoznanie pocitov a psychologických potrieb, ktoré stoja za nadmerným digitálnym používaním. Zbavením sa nutkania reagovať na každú notifikáciu, správu či email môžu pomôcť ľuďom potlačiť návykové vzorce digitálneho používania.

 

4 | Poznajte svoje spúšťače

Pokúste sa identifikovať neuspokojené potreby, ktoré vedú k nadmernému používaniu digitálnych technológií. Keď to urobíte, môžete pripraviť cestu na definovanie alternatívneho správania a záujmov, aby ste tieto potreby uspokojili rôznymi spôsobmi. Napríklad meditácia by mohla byť alternatívnym spôsobom zmiernenia stresu, obáv alebo úzkosti, ktorý v súčasnosti vedie používateľov k nadmernému používaniu digitálnych technológií. Ak máte pocit, že vaše nadmerné používanie digitálnych technológií môže byť jednoducho dôsledkom nudy, potom alternatívna forma zábavy môže byť fyzická aktivita, varenie alebo osvojenie si nových offline záľub.

 

5 | Uprednostnite sociálne kontakty

Ľudia sú bytostne spoločenské tvory a spoločenské kontakty s ostatnými sú dôležité pre našu duševnú pohodu. Sociálne médiá sú užitočné pre udržiavanie sociálnych kontaktov a môžu podporiť niektoré pozitívne aspekty duševnej pohody, ako je napríklad vzájomná podpora a zvýšenie sebaúcty. Snažte sa teda vo voľnom čase využívať digitálne média najmä na komunikáciu s rodinou či blízkymi.

Zdieľať na facebooku